Podróż

 

 

 

Synonimy:     Podróż, Wędrówka, Wycieczka…..
Antonimy:       Pozostać w domu…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Na wczasy –   długo oczekiwana radość…
Służbowa –   wzrosną Twoje notowania w oczach przełożonych…
Powrócić z daleka –   Odwiedza Cię dawno niewidziani przyjaciele…
Daleka –   ważna sprawa wciśnie Cię w natłok wydarzeń…
Pielgrzymka –   poszukiwanie samego siebie…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Podróż symbolizuje istotę życia, drogę naszego życia, intensywne, decydujący samodzielny krok w życiu, ryzykowne przedsięwzięcie, dążenie do celu po drodze najeżonej przeszkodami, potrzebę nowych doświadczeń, naukę i doświadczenie, potrzebę poznawania nowych horyzontów, poszukiwanie duchowych celów, mistycznego Centrum duchowego, Ziemi Obiecanej……, Egipski bóg Słońca Ra (Re) co dzień żegluje po nieboskłonie na swej Barce Milionów Lat. a nocą wraca podziemnym Nilem w łodzi Mesektet……, Bóg urodzaju umierający wraz ze ścięciem ostatnich kłosów i wędrujący do świata podziemnego, aby pojawić się z powrotem na ziemi z wiosną. Wędrówkę symbolizuje ślad stopy. Słowo Boże w Biblii wciela się w wędrowca na tym świecie, prorok Eliasz ujrzał je w obłoczku wyglądającym jak ślad ludzkiej stopy, który urósł do wielkości użyźniającej chmury deszczowej……., Pielgrzymka jako podróż do duchowego centrum symbolizuje przejściowy charakter wszelkich spraw i sytuacji, wewnętrzne odsunięcie się od spraw dnia dzisiejszego, przywiązanie do celów odległych i wzniosłych, poszukiwanie własnej tożsamości i gotowość wyrzeczenie się dóbr na rzecz celu, oczyszczenia, odkupienie grzechów, wyraz czci dla istoty uświęcającej cel podróży odbywanej w aurze ubóstwa, gdzie kij pielgrzyma reprezentuje biedę i wytrwałość, gdyż – “Tylko podróż jest życiem, tak jak, życie jest podróżą”….., Buddyzm porównuje do podróży krąg narodzin, następstwo wcieleń duchowej indywidualności aż do jej zbawienia w nirwanie. Z punktu widzenia psychoanalitycznego podróż można rozumieć jako symbol marzeń sennych i m.in. jako pragnienie przemiany……, Podróż to w sennej retoryce reprezentuje rozwój duszy, zmierzanie duchowe do celu, poszukiwanie prawdy, doskonałości, sensu życia i drogi do celu….., Podróżowanie jako zmierzanie do jakiegoś celu to przemierzanie swojej drogi życia, na której często trzeba przezwyciężać różne trudności, jest symbolem drogi życia lub w szczególności symbolem poszukiwania własnych celów, które często jawią się jako główny sens życia……, W sennej rzeczywistości podróże symbolizują doświadczenie inicjacyjne, przejście od jednego etapu życia do drugiego jakim możne być zrozumienie wyższego niz materialny sensu życia….., Podróż pociąga za sobą symboliczne oczyszczenie naszej duszy i zazwyczaj obfituje w przeszkody i niebezpieczeństwa……, W kontekście duchowym prawdziwym celem podróży nie jest przemieszczanie sie z miejsca do miejsca lecz przezwyciężanie własnych niedoskonałości i wad by odkryć samego siebie i podążać swoja droga w pełni świadomie……, Podroż morska reprezentuje żeglowanie po wodach podświadomości, teren górzysty symbolizuje nasz intelekt, podczas gdy pustynia to nasza naga i pierwotna dusza……, Obecność lub nie-obecność ścieżek oraz to czy droga jest wolna, czy zagrodzona może oznaczać świadomość kierunku i celu, postęp w rozwoju osobistym lub nie….., Podróż podczas której człowiek błądzi lub gubi drogę, możne wskazywać na poczucie braku pewności co do podążania we właściwym lub braku pewności odnośnie głównego celu w życiu……, Sposób podróżowanie także ma wymowę symboliczną, przy czym podróżowanie pieszo jest symbolem wewnętrznej dyscypliny i pewności w zmierzaniu do obranego celu, jako droga życia, z jej uniesieniami i upadkami………

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »