Poczucie Winy

 

 

 

Synonimy:  Poczucie Winy……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Czyjaś –   przelewasz swoje niepowodzenia na czyjeś barki, ale to nie zmienia rangi Twoich problemów…
Twoja –   uważaj na oznaki hipokryzji w twoim towarzystwie….
Ktoś Cię obwinia ?   w pracy czeka Cię szczęście i szacunek…
Obwiniasz kogoś innego ?   będziesz niezadowolony ze swojego życia…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Poczucie winy związane jest z subiektywnym doznaniem wynikającym z głębi naszej osobowości i jest  związane z sumieniem człowieka. W naszych snach jest to zazwyczaj problem wieloaspektowy i można go rozpatrywać na różnych  płaszczyznach naszego istnienia. Kształtowanie się naszego poczucia winy, ma miejsce już w okresie dzieciństwa i daje nam informacje czy dana osoba ma wgląd w to, co zrobiła, czy mamy określony system wartości, któremu podporządkowujemy  swoje zachowanie, czy jesteśmy gotowi usystematyzować swój własny systemem wartości. Możliwość doświadczenia  poczucia winy jest jednym z kryteriów dojrzałej osobowości, pozwala nam kroczyć świadomie przez życie a w sytuacjach  spornych i dyskusyjnych, gdy popełniamy  czyn niezgodny z przyjętym systemem wartości,  do świadomej korekty swojej postawy, której zazwyczaj towarzyszy chęć naprawienia popełnionego wcześniej błędu. W sennej rzeczywistości odczuwanie poczucia winy uzewnętrznia się w naszych snach zazwyczaj wtedy gdy nie umiemy wypracować w sobie spójnego systemu własnych wartości, to właśnie zagubienie wartości objawia się poczuciem winy w snach jako naturalnej konsekwencji negatywnej ocenie własnych czynów w aspekcie własnej o nich świadomości. Wzrost i usadowienie się dostępu do wyższej świadomości moralnej to proces burzliwy i bardzo złożony, wiąże się z wieloma błędami w ocenie swojej postawy i  z zaburzeniami w zakresie ocen moralnych samego siebie choć rzadko innych. Człowiek tak odbierający samego siebie w tym okresie swojego wzrostu doszukuje się zła tam, gdzie go w istocie nie ma. Ma trudności w różnicowaniu dobra od zła, choć bliższa analiza własnej postawy wskazuje, że tak nie jest, że potrafimy ocenić różne czyny zgodnie z ich prawdziwym skutkiem w stosunku do własnego kodeksu moralnego. Trudności leżą na płaszczyźnie osądzania własnych czynów w konkretnych okolicznościach, problemów, wątpliwości i skrupuły nie ma natomiast w ocenie postawy innych względem siebie. Sny o poczuciu winy powstają właśnie wtedy gdy nie potrafimy tego zrobić w stosunku do samego siebie, gdyż nasze wnętrze jest pełne wątpliwości które nie pozwalają stworzyć prawidłowego dla naszej natury kręgosłupa moralnego który w dalszym rozwoju naszej istoty mógł by być katapultą do zrozumienia sensu istnienia naszej istoty. Kiedy mamy wątpliwości  kiedy budzi nas poczucie winy, wyrzuty sumienia, dajmy sobie czas za nim wszystko sobie poukładamy, trzeba nieraz wziąć od życia jeszcze kilka lekcji by wszystko stało się jasne, jedno jest pewne, nikt nigdy za nas tego nie zrobi…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »