"Admoneri bonus gaudet"...
Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia...
Seneka

Płacz żałobny

 

 

 

Synonimy:     Płacz żałobny, Lament……
Antonimy:      Śmiech……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Słyszeć –  oznacza dobrą wiadomość…
Słyszeć zawodzenie bliskich –  radość z otrzymanego majątku…
Samemu –  zapowiedź powodzenia w Twojej rodzinie…
Wiele osób –  zapowiada wesele…
Słyszeć z oddali –  zapowiedź problemów w domu…
Słyszeć innych lamentujących ?  szczęście w całej rodzinie…
Dla kobiety –  oznacza porzucenie przez ukochanego…

Dla mężczyzny –  zapowiada niehonorowe zachowanie…
Wynajęte płaczki –  pozornie taki sen oznacza radość…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W tym kontekście tren to utwór liryczny o charakterze żałobnym, wywodzący się ze starogreckiej poezji funeralnej, blisko spokrewniony z elegią, a także epicedium, ważny element struktury tragedii greckiej, odmiana pieśni lamentacyjnej. Utwory takie były poświęcane zmarłej osobie i wyrażały żal oraz smutek z powodu jej odejścia, a także przedstawiały jej cnoty i zasługi. Nenia jako forma trenu w starożytnym Rzymie była pieśnią żałobną śpiewaną podczas pogrzebu przez rodzinę lub płaczki przy akompaniamencie fletu. Pierwotnie nenia śpiewano jedynie podczas stypy, później także podczas prowadzenia konduktu żałobnego i samego pogrzebu. Pozwalały pokonać swoje ograniczenia, sprawiały wyjawienie przyczyny własnego bólu, dając pocieszenie, dając swoim przekazem moralne pouczenie…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Martwą pustkę życia może wypełnić jedynie wiara że posiadamy nieśmiertelną niezniszczalną wieczną duszę...
- Anonim...

« »