Otchłań Istnienia

 

 

 

Synonimy:    Otchłań Istnienia…..
Antonimy:       Przestworza…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Wpadać w –  uważaj bo nadchodzi niebezpieczeństwo…
Głęboka –  pragniesz przeżywać wiele przygód, ale się boisz uczynić pierwszy krok…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Otchłań, limbus, limbo to stan osób, które umarły przed Zmartwychwstaniem Jezusa albo też w nowszych czasach, bez chrztu, ale nie popełniły osobistych grzechów. Pojęcie otchłani występuje w nauczaniu Kościoła i jest utożsamiana z czyśćcem, jako częścią piekła….., Uzasadnieniem istnienia otchłani jest nauczanie o grzechu pierworodnym. Według tej doktryny jedynie jego zmazanie przez chrzest miałoby przywrócić więź między Bogiem i człowiekiem, dając jednocześnie człowiekowi zbawienie po śmierci. Dopiero ofiara na krzyżu otworzyła ludziom bramy nieba, natomiast zmarli wcześniej czekali w otchłani na Chrystusa. Biblia nie relacjonuje bezpośrednio zstąpienia Jezusa do otchłani, jedynie nawiązuje do tego faktu. Opisy natomiast znajdują się w niektórych apokryfach. Według nich dusze ludzi czekały na Zbawiciela, a na krótko przed jego przyjściem dołączył do nich Jan Chrzciciel. Po śmierci krzyżowej Jezus Chrystus miał zejść do otchłani i wyzwolić ludzkość więzioną przez szatana. Wyzwoleni przez Chrystusa nie przebywali w limbus puerororum, ale w limbus patrum….., W symbolice sennej jako coś bezdennego symbolizuje stany, które jeszcze nie mają określonej postaci, lub też z punktu widzenia przeciętnej świadomości są niewyobrażalne, a więc zarówno pogrążone w ciemności początki świata, jak i jego przyszły kres. Nieokreślony charakter naszego dzieciństwa jak i rozpad naszej jaźni w chwili śmierci, jak i również zjednoczenie się z Absolutem……, Dla C.G. Junga symbol otchłani pojawia się w związku z archetypem miłującej i zarazem przerażającej matki, jak również w związku z sitami psychiki podświadomej…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »