Oswajanie zwierząt / Tresura / Ujeżdżanie

 

 

 

Synonimy:    Oswajanie, Tresura, Ujeżdżanie, Obłaskawianie, Okiełznanie…..
Antonimy:      Wypuszczanie na wolność……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Oswajać kogoś –   pragniesz na kimś wymusić swoje zdanie…
Być oswajanym –   jeszcze dziś zmienisz zdanie w ważnej sprawi…
Widzieć kogoś –   życiowa presja otoczenia już Ci wychodzi bokiem…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Oswajanie zwierząt, obłaskawianie zwierząt ? proces osobniczy polegający na stopniowym zmniejszaniu, a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem, występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa się poprzez uczenie się i niemal zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka….., Oswojenie wyraża się stopniowym zanikiem reakcji obronnych (zarówno agresji jak i ucieczki czy akinezji)…., Początkowo oswojenie zwierzęcia następuje tylko w stosunku do jednej osoby. Niekiedy stosunek ten rozciągnięty zostaje następnie także na innych ludzi….., W sennej rzeczywistości oswajanie to sugestywne i stopniowe nakłanianie jakiegoś człowieka, do czegoś, co wydaje nam słusznie i korzystne, jest to forma namowy do czegoś dla nas ważnego a co ten człowiek nie chce zrobić……, Jest to symboliczne godzenie się z czymś lub kimś na nowych, wypracowywanych sobie dopiero zasadach zaufania i zrozumienia, perswazja, tłumaczenie, dyplomacja, mówienie nie wprost tylko owijanie w “bawełnę”, chęć ominięcia opozycji, ugłaskania kogoś….., Oswojenie ma już jednak cechy wymuszania swoich racji na kimś, używania siły umysłu, poglądów, opracowanych wcześniej argumentów, dyktowania warunków drugiej stronie, ale także symbolizuje kształcący proces wychowawczy, trening wyższych umiejętności, nauczania samokontroli i umiejętności celowego działania, co wszystko wpływa na rozwój naszej istoty…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »