Orzeł

 

 

 

Synonimy:     Orzeł, Ptak, Król przestworzy…..
Antonimy:      Wróbel…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Złapać –   sukcesy osobisty…
Widzieć wysoko –   rozległe plany, których spełnienie jest możliwe…
Zamknięty w klatce –   zapowiada hańbę lub nieszczęście w rodzinie….
Spadający z wysoka –   ostrzega przed dużym ryzykiem…
Leci wysoko –   zamożność i majestat…
Zestrzelić –   poniesiesz straty w biznesie…
Wznoszący się do góry –   zbierzesz owoce dobrej pracy…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Orzeł to bardzo rozpowszechniony jako zwierzę symbol senny, utożsamia dumę i wierność swojej naturze, łączony najczęściej ze słońcem i niebem, czasami też z błyskawicą i piorunem……, Na jego rolę symboliczną wywarta wpływ przede wszystkim jego siła i wytrwałość oraz lot zwrócony ku niebu….., W wielu kulturach indiańskich orzeł jako istota słoneczna i zwrócona ku niebu jest przeciwstawiany chtonicznemu jaguarowi….., Jego pióra jako symbole promieni słonecznych wykorzystywano do ozdób kultowych. Orzeł uchodzi za „króla” ptaków i już w starożytności byt symbolem władców i bogów. W antyku był on towarzyszem i zwierzęciem symbolicznym…., W sztuce wznoszący się orzeł obrazuje unoszenie duszy władcy, która po spaleniu jego zwłok wzlatuje ku bogom….., Legiony rzymskie miały orła za odznakę polową……, Mistycy przypisują orłu te same legendarne właściwości, co Feniksowi, dlatego w średniowieczu jest on również symbolem ponownych narodzin i chrztu, jak też niekiedy symbolem Chrystusa i także ze względu na jego lot symbolem Wniebowstąpienia. Mistycy porównywali wzlatującego orła często z modlitwą. Ponieważ orzeł wzlatując patrzy bezpośrednio w słońce, przeto uchodził też za symbol kontemplacji i duchowego poznania……, Ze względu na to, jak również ze względu na jego wysokie loty, orzeł symbolizuje pychę, a wśród czterech cnót kardynalnych sprawiedliwość….., C.G. Jung widzi w orle symbol ojcowski….., Kontynuując tradycję rzymską orla uczyniono herbem Cesarstwa Narodu Niemieckiego, dziś zaś jest on herbem Niemiec, jako znak suwerenności występuje również w herbach wielu innych państw……, W sennej rzeczywistości jest symbolem triumfu ducha nad materią, siły duchowego pierwiastka człowieka który jest w stanie wznieść się ku Słońcu…., Orły maja tez związek z słońcem i olśnieniem z tym związanym oraz z przestworzami w jakich szybują czyli nasza świadomością sprawującą umiejętną kontrolą nad podświadomością…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »