Odbywanie

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Odbywanie….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Odbywanie – sen po przez prymusowe odbywanie jakiejś kary potępia własne zachowanie i napomina samego siebie o bardziej radykalnej zmiany. Wskazuje, że uświadamiamy sobie własne braki, i ujawnia, w jaki sposób powinniśmy je starać się uzupełnić. Istota snu oznacza konieczność zdania sobie sprawy, że w jakichś sprawach przyjmujemy niewłaściwą postawę, i dlatego sama sobie udzielenia nagany z powodu własnych słabości charakteru po przez konieczność odbycia jakiejś kary. Sen nakazuje przeanalizować rangę problemu, zdając sobie sprawę z istnienia wielu jego aspektów i wielu różnych możliwości jego interpretacji. Jednak tylko zrozumienie meritum własnych błędów pozwoli skupić się na realnym i trwałym ich usunięciu….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »