Ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Ocena, Oceny….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Ocena – sen wskazuje na konieczność zachowania przezorności i namysł przed dalszym działaniem. Istota snu przedstawia poziom naszych kompetencji w zakresie podjętych zobowiązań. Sen ujawnia zależność dokonywanej lub otrzymanej oceny od stopnia podejmowanego na jawie rezyka. Istotne jest więc jej uwzglęnienie w naszych planach na jawie. Jeżeli więc stopień rezyka jest duży a ocena nieostateczna to warto bardziej przyłożyć się do sprawy lub jej zaprzestać. Ważne jest więc zinterpretowanie tego, co robimy po dokonaniu oceny, aby wiedzieć, czy powinniśmy kontynuować, czy zaprzestać jakiegoś działania. Jeżeli ocen jest kilka to mogą one dotyczyć różnych płaszczyzn naszego funkcjonowania jednak ich metodyka analizowania pozostaje zawsze taka sama….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »