Obowiązek

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Obowiązek….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Obowiązek – nasz stosunek do niego wyznacza ramy naszej postawy osobistej. Przedstawia postawę, jaką przedkładamy albo powinniśmy przedkładać nad korzystne dla nas rozwiązanie. Jeśli śniący zobowiązał się do czegoś, to znak, że widzi konieczność wspólnego działania z innych ludzi. Jeżeli natomiast inni podjęli zobowiązania wobec Ciebie, to zapowiedź, że zyskasz szacunek otoczenia za swoją niezmienną i konsekwentną postawę. Nałożony na nas przymusowo obowiązek jest symbolem sporu wewnętrznego który budzi w nas napięcie wynikające z różnicy pomiędzy wewnętrznymi przekonaniami a postępowaniem…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »