Obojczyk

 

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Obojczyk….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Obojczyk – jest ważnym elementem naszego istnienia, ujawnia to jak sobie radzimy z przeciwnościami życiowymi. Przedstawia psychiczny aspekt zachowania każdego człowieka, jego funkcjonowanie i zachowania kiedy znajdujesz się pod presją. Stan obojczyka pozwala poznać stopień koniecznych zmian zachowania jakie muszą nastąpić by doszło do trwałej zmiany na lepsze w naszym życiu. Złamany obojczyk sygnalizuje konieczność zrozumienia sensu życia, czyli ustalenia własnych celów, priorytetów, ideałów, nakłania do radykalnej zmiany własnego zachowania. Zwichnięty ujawnia trudny okres w następstwie szoku emocjonalnego który nas częściowo unieruchamia. Zagipsowany wskazuje na całkowite unieruchomienie, natomiast zdejmowanie z niego gipsu ujawnia kreatywne odblokowanie się na nowe doznania, które silnie popychają nas do działania….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

 

Similar Posts:


« »