Obmycie rąk i nóg

 

 

 

Synonimy:    Ablucja, Obmycie, Obrzędowe obmycie, Rytualne obmycie, Polanie, Oblanie…
Antonimy:    Nieumycie, Pozostawienie brudnym…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Ty omywasz kogoś –   symbolu uszanowania drugiego człowieka…
Ktoś Tobie obmywa stopy –   szacunek okazany powinieneś oddać w dwójnasób…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

W niemal wszystkich religiach wierni obmywają się na znak rytualnego oczyszczenia przed spełnieniem czynności sakralnych, w szczególności dotyczy to rąk i nóg jako symbolu uszanowania drugiego człowieka……, Piłat obmył ręce, by przez to wyrazić rezygnację z odpowiedzialności za wydany wyrok na Jezusie….., Obmycie nóg uchodziło na Wschodzie za przysługę oddawaną obcym i gościom jako wyraz szacunku….., Umycie przez Chrystusa stóp swym uczniom było dowodem i symbolem jego prawdziwej miłości do bliźniego i od VII w. jest powtarzane w liturgii Wielkiego Czwartku……W naszej sennej rzeczywistości podświadomość daje nam do zrozumienia że codziennie ktoś się dla nas poświecą wykonując wszystkie niemiłe codzienne czynności jakie w każdym domu trzeba wykonać….., Może to już czas aby przejąc cześć obowiązków na siebie i ulżyć w codziennym trudzie bliskiej nam osobie……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »