O – Litera

 

 

 

 

 

Synonimy: O – Litera….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

O Litera – symbolika snu wskazuje na osobę która jest zamknięta w sobie, cicha lecz silna i ambitna. Ma zdolność zrozumienia postaw innych ludzi a uduchowiona, potrafi wznieść się ponad przyziemność i wybiec swoim wizjonerskim okiem nawet w przyszłe wydarzenia…
Widzieć – jesteś zbyt ambitny i dlatego źle znosisz porażki…
Czytać – nie mów innym tylko to, co chcieliby usłyszeć, powiedz im prawdę…
Pisać ? masz tendencję do zamykania się w sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie może znaleźć dla siebie poparcia…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

O jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako piętnastej literze alfabetu. Przypada jej symbolika odnosząca się do liczby sześć w klasycznej numerologii. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. W tym przypadku może wskazywać na człowieka który jest wrażliwy i delikatny. Ma w sobie dużo wewnętrznego piękna, ale jego emocje często wydają się być zbyt wyniosłe lub zbyt głęboko przeżywane. Całe życie szuka czegoś co innym wydaje się niezrozumiałe. Potrafisz żyć w ciągłym przekonaniu, że to, co najważniejsze i najistotniejsze, jest gdzieś poza nim, na zewnątrz a on nie może tego odkryć. Szukając dochodzi wreszcie do zrozumienia, że prawdziwa wiedza i mądrości wypływa z wewnętrzna własnej istoty, a nie z błyskotliwej powierzchowności świata materii. Małżeństwo często przynosi mu najczęściej rozgoryczenie. Cechuje go duże zrozumienie drugiego człowieka, tolerancja, oddanie, chęć niesienia pomocy ale jednocześnie nie może pojąć samego siebie. Zawsze można na nim polegać. Dzięki wyjątkowej przenikliwości umysłu nadaje się również na polityka. Ponadto ma zdolności adaptacyjne i szybko aklimatyzuje się w nowych warunkach. Najbardziej aktywny jest nocą. To osoba, która potrzebuje przede wszystkim lojalności, miłości i przyjaźni. Jest oddana bliskim, a jeśli ich nie posiada, otacza opieką innych ludzi lub nawet zwierzęta. Bywa przy tym nadopiekuńcza zawsze wiedząc co dla kogo jest dobre. Bardzo lubi robić coś dobrego w swoim mniemaniu dla innych, to urodzony społecznik. Ma duże poczucie taktu, estetyki i w miarę prawidłowo rozwiniętą empatię. Ze spraw materialnych lubi otaczać się pięknymi przedmiotami i ze smakiem kolekcjonować różne gadżety. Sen służy głębokiemu rozwojowi intelektualnemu, filozoficznemu i duchowemu, poszukiwaniu mądrości jako wiedzy prawdziwej, wewnętrznej, rozwojowi intuicji, rozwojowi duchowemu, wrażliwości. To również znak konieczności wypełnienia wewnętrznej samotności przez kontakt z naturą gdzie można pojąć istotę swojego jestwa…

Similar Posts:


« »