Naturalne sposoby zabezpieczenia domów….
Kamień bipolarny….

 

Symbolika Kamienia W Świetnych Księgach

I Różnych Zapiskach Mistycznych…..

W niemal wszystkich kulturach starożytnych kamienie miały szczególne znaczenie. W symbolice starożytnych wierzeń kamień był zawsze oznaką siły, stabilności, pewności, oparcia oraz źródłem życia i siły. W wielu świętych pismach mówi się wręcz o tym, iż kamień jest „obdarzony duszą, często używa się też słowa święte kamienie. W starożytnym Egipcie kamień był symbolem nieśmiertelności i wieczności. Niektóre bóstwa staroarabskie miały poświecony sobie naturalny Boski kamień nazwany „betylem, co oznacza dosłownie „dom boga. Betyl był uważany jednocześnie za siedzibę bóstwa i jego ucieleśnienie, widziano obecność Boskiej siły w obeliskach, czyli naturalnych kamieniach zwężających się ku górze. Wierzono, co powinno być przez nas poważnie potraktowane, że kamienie magazynują ciepło, zimno, wodę i…… Światło jako specyficzną energię…… Energię, bez której nie mogłoby powstać i istnieć jakiekolwiek życie…..

Bóg nakazał Izraelitom budować ołtarze z kamieni naturalnych, nieociosanych

A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosanych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto

(Wj 20,25).

Słowa Boga sugerują wielką wagę naturalnych kamieni, wręcz ich świętość gdyż w języku Izraelitów zbezcześcić można tylko świątynie lub Imię Boże……

Znana jest też sprawa centralnego kamienia w mieście Inków, kiedy na skutek uderzenia przez dźwig ukruszono jego małą cześć, a jego energia i oddziaływanie drastycznie się zmniejszyła i do tej pory nie powróciła do swojej pierwotnej siły……

Z dwunastu kamieni, mających symboliczne znaczenie, prorok Eliasz zbudo­wał ołtarz przed rozprawieniem się z prorokami Bala Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów

(1 Krl 18,32).

Wiele budowli megalitycznych jest okalanych rowem i wałami z ziemi……

Jak na to patrzeć w czasach obecnych

Odrobinę światła na właściwości kamieni może rzucić nam radiestezja, dzięki której wiemy, że z biorąc pod wzgląd specyficzne oddziaływanie kamieni to nie wiele ono się różni, od oddziaływania całej naszej planety……. A to oznacza, że pewne szczególne kamienie mają dwa bieguny a pomiędzy nimi nieustannie przebiega swoista wymiana energetyczna, przy czy niektóre z kamieni potrafią magazynować przez bardzo długi czas wielkie pokłady tej subtelnej energii tak przyjaznej dla wszelkiego życia…..

Kamienie spolaryzowane.

Każdy zwykły kamień polny nieuszkodzony może być spolaryzowany. Spolaryzowanie polega na wytworzeniu jonizacji ( +) i ( -) czyli na określeniu biegunów. Zwykły kamień polny postawiony na ziemi z biegiem czasu sam dostosowuje swoją polaryzacje.

-można po ustawieniu go na pożądanym miejscu oczyścić polewając w ciepły dzień po jego nagrzaniu zimną wodą, lub, jeżeli robimy to zimą to na odwrót, tzn. zimny kamień polewamy ciepłą wodą, to przyspiesza naturalną polaryzacje, lecz nie jest to 100% skuteczne gdyż kamień nieraz przyjmuje wartości otoczenia…..

– w zamierzchłych czasach do odróżnienia biegunów kamienia byli przeznaczeni specjaliści o wrażliwym dotyku wyczuwającym ciepłą i zimna stronę kamienia, ciepła to biegun +, a zimna – , można również wymusić polaryzacje poprzez podwójne uderzenie górnej powierzchni innym dużo twardszym kamieniem, co polaryzuje go w tym miejscu +,jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób dostosowania biegunów. Obecnie radiestezja mówi o uderzeniu kamienia młotkiem, ale zapiski w starych tekstach przestrzegają przed uderzeniem metalem gdyż najprawdopodobniej dezorganizuje to strukturę energetyczną kamienia na jakiś czas lub nawet pozbawia go pierwotnego zapisu energii……

Najbardziej jednak niesamowite są

Kamienie bipolarne.

Kamienie bipolarne są naturalnie spolaryzowane, posiadają utrwalone od chwili swojego powstania pole magnetyczne, czyli biegun północny i biegun południowy tak jak nasza ziemia, i tak jak w naszej ziemi linie pola układają się równolegle biegnąc od bieguna do bieguna tworząc specyficzną siatkę krystaliczną. Kamienie bipolarne, dlatego są tak szczególne gdyż posiadają w siatce krystalicznej pierwotną energię zmagazynowaną od czasów swojego powstania…… Mają też szczególne właściwości…… Pobudzone mogą pobierać i emitować energię do otoczenia. Przy czym może pobudzić je człowiek swoim świadomym działaniem, nieraz sama swoją obecnością…… Kamienie bipolarne promieniują całą gamą kolorów od białego aż do czerwonego w zależności od rodzaju energii znajdującej się w ich siatce krystalicznej. Promieniowanie to może odbierać człowiek, a dokładniej jego tkanki i organy wewnętrzne, co przekłada się na wewnętrzny bardziej świadomy odbiór dla osób bardziej wyczulonych…… Człowiek swoim świadomym działaniem, swoją obecnością i dostrojeniem się może pobudzić kamienie do emitowania większych postaci energii….. Tak stało się z czakramem Wawelskim podczas pogrzebu Józefa Piłsudskiego, kiedy żegnające Marszałka miliony Polaków skupiły swoje silne emocje w jednym miejscu…. Bywa tak, że nieraz sama swoją obecnością pobudzamy kamienie, lub, co zdarza się częściej ulegamy ich wpływom, odczuwając to jako przypływ energii, mrowienie w rękach czy nogach lub inne stany lekkiego nieraz ledwie wyczuwalnego pobudzenia…… W Radiestezji Kamienie bipolarne są dobrymi moderatorami (odpromiennikami), umieszczone w strefie napromieniowanej wytłumiają ją lub zmniejszają wielkość promieniowania. Likwidują promieniowania o różnej częstotliwości geobiologiczne, geopatyczne.

Z kamieni bipolarnych są wykonane miejsca mocy. Co znane było starożytnym cywilizacją……

Człowiek czy tego chce czy nie, jest częścią szeroko pojmowanej natury i bezsprzecznie podlega jej prawom i wpływa…. Organizm ludzki jest złożonym układem biologicznym, otwartym na różne wpływy z środowiska, w którym żyje, dzięki czemu pomiędzy naszym organizmem a szeroko pojmowanym środowiskiem zachodzi nieustannie wymiana energii jako informacji o wszelkich procesach otaczającego nas świata. Którą zarówno pobieramy jak i oddajemy otoczeniu…. Mając na względzie strukturę naszego organizmu musimy jasno powiedzieć, że ciało ludzkie jest doskonałym przewodnikiem różnego rodzaju subtelnych energii, które nie tylko powstają w naszych organizmach, ale i są wzbudzane pod wpływem wielu czynników zewnętrznych szeroko pojmowanego otoczenia…. Ponadto w naszych organizmach Odbywa sie również nieustanna wymiana cieplna i gazowa, dzięki której do naszego organizmu dostarczamy ożywiony tlen czy też jony, bez których nasz organizm nigdy by nie zaistniał… W tej wymianie wielki wpływ ma nasze własne biopole, które przyciąga potrzebne nam energie lub naładowane nim jony bliżej naszego ciała by następnie zostały wchłonięte i przetworzone przez nasze własne centra energetyczne….. Człowiek ma tak wiele doskonałych mechanizmów odczuwania i badania swojego otoczenia, działających nieustannie, że nawet sobie nie zdaje z tego sprawy….. Jednym z nich jest również nasza własna stacja pogodowa…..Wpływem warunków meteorologicznych, czyli pogody, klimatu oraz innych silnych bodźców atmosferycznych na organizm człowieka zajmuje się już naukowo Biometeorologia….. Już nie tylko mistycyzm mówi o tym, że na zdrowie i samopoczucie człowieka mają nieraz zasadniczy wpływ warunki geologiczne i pogodowe, czyli szeroko pojmowane warunki naszego otoczenia, ale cichutko szepcze już o tym również nasza nauka….

A wiec nasz organizm podlega nieustannemu działaniu wielu czynników z otaczającego nas środowiska. Nic za tem dziwnego, że pod wpływem czynników atmosferycznych reaguje nasz układ nerwowy i hormonalny wyzwalając w zależności od potrzeb różne odczyny naszego organizmu, które są właśnie reakcją dostosowawczą do zmieniających się warunków otoczenia…. Zachodzą wówczas korzystne zmiany metaboliczne i morfologiczne naszych organizmów oraz usprawnienia mechanizmów wewnętrznej termoregulacji a nawet podniesienia progu odpornościowego człowieka…..Nasz organizm reaguje na wszystkie zmienne warunki, ciepło, zimno, wilgotność, prędkość wiatru, jonizacje czy zanieczyszczenie powietrza, smak, zapach, światło, dosłownie każdy przejaw zmieniających się parametrów otoczenia, w tym na subtelne oddziaływanie wszelkiej energii płynącej z otoczenia, przy czym to, że odczuwanie jest poniżej progu naszego postrzegania świadomego nie oznacza, że nasz organizm nie wchodzi w interakcje z takimi postaciami energii…..