Miesiąc

 

 

 

 

Synonimy: Miesiąc, Miesiące, Pory roku, Zmienna aura….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Miesiąc – sen skupiający się na cyklu miesięcznym lub choćby na jednym z wielu miesięcy odzwierciedla mniej lub bardziej jasno , stan naszego ducha, poziom rozwoju emocjonalnego i/lub stadium wiedzy. Zawsze łączy się z symboliką kalendarza, jeżeli chodzi o okresowość i cykliczną powtarzalność, nierozłącznie związaną z ludzkim losem. Określone miesiące ujawniają osobiste stopnie na długiej drodze własnego rozwoju emocjonalnego. Sen nie bez powodu odzwierciedla nasze problemy wprost związane z symboliką miesięcy. Bardzo często uzewnętrznia w ten sposób pętlę egzystencjalną, w jakiej utknęliśmy w procesie rozwoju indywidualnego. Zidentyfikowanie tego elementu pozwoli rozplątać ów węzeł i w efekcie przejść na nowy etap warunkowania i funkcjonowania. Symbolika miesięcy mówi nam w sposób przejrzysty o stadiach przystosowywania się naszej natury do kolejnych kryteriów na drodze ku trwałej odnowie, różnych stanach umysłu wpływających na nasze postawy i zachowanie, licznych poziomach emocjonalnych jakim ulegamy, jak je przebywamy, aby dotrzeć do celu. W tym kontekście:

Styczeń to okres gromadzenia wiedzy teoretycznej, zbieranie danych bez określonego celu; zwyczaj lub prawo najmniejszego wysiłku, co może prowadzić do całkowitej nieświadomości rzeczywistych potrzeb swoich i naszego otoczenia…..

Luty to potrzeba znalezienia nowego celu w życiu, nowego ideału, aby przekazać go innym, realizowana skłonność do opiekowania się innymi, aby pomóc im w zmianie życia, zamiast zająć się transformacją własnej egzystencji…..

Marzec to uświadomienie sobie własnych możliwości i pragnienie rozpoczęcia działań, potrzeba porównania się z innymi w sferze intelektu w celu przetestowania własnych umiejętności, co może się przerodzić w formę tyranii, tendencję do narzucania naszego poglądu na temat realności bądź nierealności jakiegoś projektu…..

Kwiecień to wyostrzone poczucie moralności i odpowiedzialności, potrzeba odnowy w życiu, co może się przerodzić w niedostrzeganie ideałów innych….

Maj to stadium osiągania autonomii osobistej, potrzeba rozwijania własnej indywidualności, pragnienie znalezienia własnej drogi życiowej, decydujący etap rozważania jakiegoś projektu i związane z tym wahanie, czy realizację podjąć samodzielnie, czy razem z kimś z obawy przed konsekwencjami ewentualnej porażki…..

Czerwiec to autonomia, niezależność sądu, świadomość realistycznych potrzeb, demonstrowanie woli, postawa, która może się przerodzić w poczucie dominacji…..

Lipiec to osiąganie coraz wyższego poziomu kontroli emocjonalnej, faza dochodzenia do pełnej samokontroli, co może stać się dla innych przytłaczające, czas przechodzenia do praktycznego aspektu projektu, faza konkretyzacji projektu razem ze wszystkimi wynikającymi z tego obciążeniami……

Sierpień to ocena własnych sił i słabości, etap głębokiego zastanawiania się nad przyszłością, uświadamianie sobie wartości, na jakich budujemy nadzieje, możliwość zerwania z dawnymi kryteriami, co może okazać się najistotniejszym etapem na drodze ku odnowie, ku życiowej przemianie…..

Wrzesień to faza integracji społecznej, potrzeba przynależności do grupy zdolnej zaspokoić nasze potrzeby materialne, co może się przerodzić w nadmiernie upodobanie do sukcesu…..

Październik to etap niepewności co do przyszłości, nawrót dawnych lęków lub obsesji, mogących doprowadzić do defetyzmu, nieświadoma potrzeba  spojrzenia w przeszłość związana z pragnieniem modyfikacji lub odnalezieniem gruntu dzieciństwa, faza kompromisu koniecznego dla zachowania dóbr materialnych……

Listopad to wrażliwość wobec zmiennych kolei losu, w kontaktach z otoczeniem postawa opierająca się na emocjach, co może się przerodzić w skłonność do manipulowania ideami lub przekonaniami innych……

Grudzień to poddawanie próbie własnych głębokich przekonań, etap, w którym odkrywamy prawdę o swoim potencjale, dokonujemy oceny sukcesów osobistych, zawodowych lub społecznych, faza istotna dla trwałej transformacji, pozwalającej na przejście do innych spraw…..

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »