Mierniczy

 

 

 

 

Synonimy: Mierniczy….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Mierniczy – sen ujawnia fazę integracji społecznej, potrzebę Twojej przynależności do grupy zdolnej zaspokoić nasze potrzeby materialne, co może się przerodzić w nadmiernie upodobanie do sukcesu, „mierzenie” wszelkich znajomości, układów, układzików. Istota snu oznacza konieczność uświadomienia sobie, że zmierzając w jakimś kierunku, możemy zbłądzić z powodu zlekceważenia życia osobistego i uczuciowego, które ma wielki wpływ na naszą przyszłość. Ukazuje, że możemy łatwo dać się zwieść pozorom sytuacji, której finał może być zarówno całkowicie zgodny, jak i całkowicie niezgodny z naszym dążeniami i pragnieniami. By postępować zgodnie ze swoimi priorytetami i nie stracić z horyzontu prawdziwego celu jaki chcemy osiągnąć należy zwracać wiekszą uwagę na uczucia swoje i innych…..

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »