Mgławica

 

 

 

 

Synonimy: Mgławica, Galaktyka….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Mgławica – sen o niej przedstawia podstawową zasadę energii wszechświata, cechę nieodłącznie związaną z ludzką naturą. Symbolizuje męskie i żeńskie cechy cyklicznego rozwoju, jest także podstawą i środkiem życia a zarazem wirem energii napędzającym siłę życia do działania i rozwoju. W głębi swojego symbolizmie jest powiązana z fazami księżyca i ich wpływem na wodę, płodnością, odradzanie życia i śmierć. To dlatego, ogólnie odzwierciedla symbolicznie ruch inwolucji i ewolucji w całym wszechświecie. To dlatego też łączy się z naszym powrotem i odnową naszego istnienia w nowym życiu, jako elementami próby na trochę wyższym poziomie odczuwania. W ten sposób istota snu odnosi się do świadomości uniwersalnej, jaką mamy wszyscy, ponieważ w każdym człowieku ukryte jest jądro największej świętości, centrum wszechrzeczy, gdzie dokonuje się nieustanna mistyczna przemiana i rozwój ku wewnętrznej harmonii. Podświadomość wprowadza nas z mikrokosmos-u w uniwersum naszej ludzkiej natury i łączy znaczenia snu w sposób symboliczny z zewnętrznym światem fizycznym, w jakim żyjemy i się rozwijamy. Mgławica jako pierwotna “zawiesina wszelkiego istnienia” odzwierciedla nieustanne dążenie do doskonałości człowieka poprzez wznoszenie się w rozwoju na coraz wyższe płaszczyzny istnienia i to zarówno fizycznie jak i duchowo, co czytając miedzy wierszami wznosi cały rodzaj ludzki, wszystkie inne byty i całe dzieło stworzenia. We śnie mgławica może świadczyć o potrzebie zmiany, trwającym procesie wzrostu albo usychaniu czegoś już niepotrzebnego. Dobrze jest takim snom się przyjrzeć w oparciu o inne symbole i odczuwane po przebudzeniu emocje…..

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »