Metatron

 

 

 

 

 

Synonimy: Metatron, Metratton, Mittron, Metaraon, Merraton, Matatron, Perier….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Metatron – serafin wymieniany w kabale jako ?Ten, który zajmuje tron obok Boga?, Król Aniołów, ulubieniec Boga, archanioł, który spisał Słowo Boże. Często utożsamiany z biblijnym Henochem, który za życia został wzięty do nieba, tam został przemieniony w anioła i pełni funkcję boskiego pisarza, zapisującego ludzkie czyny. Istota z kręgu obcujących bezpośrednio ze Świętym Obliczem, był stworzony razem ze światem lub według innej tradycji nawet wcześniej w pierwotnym cyklu. W Talmudzie znajduje się wzmianka, iż tannaita Elisza ben Awuja widział go w niebie w pozycji siedzącej, skąd wywiódł wniosek o jego boskim statusie i nazwał ?drugą siłą?. Według niektórych tradycji jego inkarnacją miał być także Mesjasz. W naszych snach istita snu o Metatronie wskazuje, że dajemy dowody, wielkiego obiektywizmu wobec jakiejś konfliktowej sytuacji w naszym otoczeniu. Odnosi się do, neutralności i bezstronności własnej postawy w sytuacji toczonej przez innych walki. Sen wskazuje również, iż zięki takiej postawie jesteś jedyną osobą któramoże doprowadzić do rozejmu a następnie do zgody między zwaśnionymi stronami konfliktu…..

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »