Materia

 

 

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Materia….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Materia – twardy realny, najbliższy naszemu ciału świat. Istota snu symbolizuje naszą konstytucje materialną od strony widzenia siebie w świecie zewnętrznym. Ujawnia w ten sposób w jaki sposób stąpamy po ziemi, jak rozwiązujemy problemy egzystencjalne, przestawia relacje z bliskimi i całym otoczeniem. Sen wyraża indywidualną umiejętność zobrazowania sobie otaczającego nas świata i naszych przeżyć w nim. Opisuje subiektywnie odczuwane rzeczywistości po przez poczucie bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego. Sen może mieć postać twardego stąpania po gołej lub skalistej ziemi lub inne bliskie temu ukierunkowanie….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »