Małe grzeczności…..

 

 Małe grzeczności to lekarstwo w kontaktach z otoczeniem. To także sprytny “plaster” który łata naszą duszę.  Nawet największy gbur i prostak traci grunt pod nogami gdy jest potraktowany z szacunkiem i kulturą. Prawdziwy złodziej na okazany szacunek musi odpowiedzieć szacunkiem. W sprawach spornych z sąsiadami zachowania niekulturalne budują mur wrogości, nawarstwiają się na siebie a kultura osobista jest pomostem do rozwiązania sporu. Małe grzeczności to swoisty sposób zachowywania się wśród ludzi. To jak się wysławiamy, wyrażamy swe uczucia w danych sytuacjach, jak traktujemy swoich oponentów, przeciwników a nawet wrogów. To jacy jesteśmy lub jacy chcieli byśmy być w życiu codziennym. To nasza postawa osobista która nieraz jest wynikiem wieloletniej pracy nad sobą .  Składa się na nią wiedza o sobie ale i  o innych. To z tego wynika wewnętrzna wrażliwość społeczna, erudycja,  sposób myślenia i wartościowania,  kształt osobowości intelektualnej, poglądy, przekonania, ideały, preferencje, zainteresowania, postawy wobec innych ludzi, takt, zrozumienie, wyrozumiałość, szacunek, gotowość niesienia pomocy, stosowanie godziwych metod działania,  język, maniery itd.

Małe grzeczności wspierają również obycie towarzyskie, wyrażające się m.in. umiejętnością pozdrawiania, przedstawiania, prowadzenia rozmowy, zachowania przy stole.  Gustowne i staranne ubranie, obycie towarzyskie to tylko powierzchowne sposoby zachowania. Zadbany i gładki w obejściu człowiek może przecież lekceważyć obowiązki służbowe, maltretować najbliższych członków rodziny, dokuczać sąsiadom, znęcać się nad psem, niszczyć przyrodę.   Poprzez małe grzeczności stajemy się ludźmi bardziej wrażliwymi, poszerzamy swoje zainteresowania rozmaitymi przejawami życia. Wypowiadamy swoje myśli zrozumiale i poprawnie.  Człowiek kulturalny, przestrzega norm współżycia, troszczy się o powierzone mu zadania i mienie. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej zachowuje się poprawnie wobec innych ludzi – w hali, w biurze i stołówce, na zebraniu i ulicy, w sklepie, tramwaju, autokarze. Trudno nazwać kulturalnym człowieka, który nie przejawia życzliwości, wykazuje obojętność wobec trudności życiowych innych, nie szanuje godności własnej i osób ze swego otoczenia. Człowiek zabiegający o to by być kulturalnym uzupełnia w ten sposób swą wiedzę, kształtuje charakter, dąży do wytworzenia dobrej atmosfery w swoim otoczeniu i w samym sobie. Zauważmy, że kultura osobista posiada wiele wspólnego z honorem i szlachetnością. Zakłada je, podpowiada, rodzi zachowania, które są również ich skutkiem. Małe grzeczności to bowiem kultura honoru i szlachetności – kultura realizująca je na płaszczyźnie naszych zachowań w warstwie mentalnej i duchowej. Człowiek pozbawiony właściwej wrażliwości nie będzie czuł do innych empatii i będzie ignorował filozofię savoir vivre’u i jego zasady lub będzie przyjmował je tylko czasowo i tylko ze względów pragmatycznych (bo tego np. wymaga szef lub „względy biznesowe”). Savoir vivre w wykonaniu takiego człowieka będzie tylko ogładą lub sztuczną i martwą etykietą, co wyczuje nawet człowiek pozbawiony większej wrażliwości…..

 

1. Okazuję wszystkim zdrowe zainteresowanie, życzliwość i szacunek….
2. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję itp….
3. Mówię językiem wolnym od wulgaryzmów….
4. Jestem szczery, uczciwy i prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się przeciwko mnie….
5. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi….
6. Słucham swojego rozmówcy z należytym zainteresowaniem….
7. Reaguję gdy ktoś potrzebuje wsparcia czy pomocy….
8. Jestem koleżeński, pomagam innym w potrzebie….
9. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych w każdej sytuacji….
10. Reaguję na dostrzeżone przejawy zła….
11. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi….
12. Nie śmieję się z innych, ja też miewam trudne chwile….
13. Jestem punktualny, nie spóźniam się….
14. Dotrzymuję zawsze słowa i ustalonych terminów….
15. Szanuję własność i pracę drugiego człowieka….
16. Nie obrażam się o byle co….
17. Ustępuję miejsca starszym, pomagam wnieść torby z zakupami itd….
18. Śpieszę na ratunek w potrzebie…
!9. Jako kierowca jestem uprzejmy i życzliwy na drodze….
20. Sprzątam po sobie i dbam o porządek w swoim otoczeniu….
21. Nie plotkuję i nie jestem złośliwa….
22. Nie marnuję jedzenia i potrafię się nim podzielić w potrzebie z innymi….
23. Nie marnuje prądu, wody i innych nośników energii….

 

marek kopacz

Similar Posts:

    None Found


« »