Lewy  /   prawy

 

 

Synonimy:    Lewy…..
Antonimy:   Prawy…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Lewa ręka, leworęczność  –  myślenie uczuciowe i emocjonalne…
Prawa ręka, praworęczność  –  myślenie konstruktywne i racjonalne…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Lewa strona ciała symbolizuje zasadę żeńską, materialną, doczesną, gorszą, nieszczęśliwą, księżycową, niższą, nieprawą, przeszłość, rozwój wsteczny, podświadomość, kontemplację, introwersję, związek nieślubny, nieślubne dziecko, noc, bierność, nieszczęście, niepowodzenie, podeszły wiek, słabość, schyłek, niezadowolenie….

–  Ptaki widziane po lewej stronie to zły znak, natomiast po prawej to dobra wróżba. Obrót w prawą stronę, w kierunku ruchu wskazówek zegara, ruchu Słońca, korowodów tanecznych, figur obrotowych oznacza szczęście, dobrobyt….

–  W lewą stronę to nieszczęście, niepowodzenie, ruch związany z siłą i energią księżycową, z nocną drogą Słońca z zachodu na wschód, i z podświadomością….

–  Nie odróżniać swojej prawej ręki od lewej w snach to oznaka że nie dorastasz do używania swojego rozumu i nie można Ci traktować poważnie….

Prawa strona ciała symbolizuje duchowość, wyższe cnoty, miłosierdzie, łaskawość, mądrość, świadomość, otwartość, ekstrawersję, logika, racjonalizm, pomoc, przyjaźń, dobrotliwość, miłość.  Prawa ręka w wierzeniach ludowych i w wielu religiach strona prawa uchodzi za lepszą i szczęśliwszą, symbolizuje męskość, aktywne działanie, przedsiębiorczość, inicjatywne, relacje z ojcem, mężem, a także z innymi mężczyznami.  Często, w starożytności, prawe ramię, czyli te które nosi broń i tym samym w ogóle prawa strona były symbolem siły i sukcesu. Miejsce po prawicy Boga, władcy czy gospodarza uchodzi za uprzywilejowane miejsce honorowe. Na Sądzie Ostatecznym wybrani stoją po prawicy, potępieni zaś po lewicy Boga. Czarna magia świadomie odwraca te oceny i zakłada wyższość strony lewej nad prawą, dlatego czynności rytualne spełniano lewą ręką, po lewej stronie ciała.  Zgodnie z tradycją kabalistyczną prawica Boga symbolizuje miłosierdzie, lewica zaś sprawiedliwość, dlatego prawica jest ręką błogosławieństwa, ręką kapłaństwa, lewica zaś ręką królestwa, formowania zasad.  Przejście prawą nogę przez próg to dobra wróżba, pomyślność, już Rzymianie uważali przekroczenie progu najpierw lewą nogą za złowróżbne, dlatego na przyjęciach specjalny niewolnik pilnował progu, aby goście wchodzili w sposób właściwy.  Praworęczność w sennej rzeczywistości oznacza myślenie konstrukcyjne i racjonalne. Posługiwanie się prawą ręką we śnie symbolizuje poleganie na tym właśnie sposobie myśleniu i widzenia świata co w sposób przewrotny zwraca nam uwagę na niedobór w naszym życiu na jawie emocji i uczuć.  Jeśli natomiast jesteś we śnie osobą leworęczną, może to oznaczać, że potrzebujesz więcej konstruktywnego i racjonalnego myślenia, a mniej uczuć i emocji w swoim życiu……..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »