Łatwowierność

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Łatwowierność, Łatwowierny, Łatwowierna, Bezkrytyczny, Prostoduszny….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Łatwowierność – sen poprzez swoją przewrotność ujawnia konsekwencje takiej postawy, rodzaj okazywanego zaufania może wskazywać płaszczyzny naszego życia w których jesteśmy szczególnie narażeni na zranienie. Istota snu nakłania by zachować taką silę własnej postawy i charakteru, który wzbudza w nas niezachwianą pewność, że okazane zaufanie trafi na zdrowy grunt i wyda oczekiwane plony…..

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »