Łajza

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Łajza….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Łajza – sen odnosi się do sfery spraw społecznych, czyli związanych z otaczającą nas zbiorowością. Mówi o potrzebie, rozwijania zdolności do rozpoznawania swoich wartości osobistych na tle grupy z jaką się utożsamiamy. Jest symbolem odwołania się do zdolności własnego umysłu w celu uniknięcia zbędnych lub szkodliwych konfliktów w grupie towarzyskiej lub szerszej zbiorowości. Wskazuje, że sytuacja trudna na poziomie społecznym wymaga z naszej strony szczególnego podejścia,które nie naruszy naszych relacji z grupą ale i nie zmusi nas do postępowania wbrew sobie…..

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »