Ładunek

 

 

 

 

 

Synonimy: Ładunek….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Ładunek – sen symbolizuje to co posiadamy jako nabyte, jako symbol tej części dóbr której nie zabierzemy ze sobą po śmierci. W pozytywnym aspekcie przedstawia zbiór wszystkiego, co wydaje się niezbędne do osiągnięcia jakiegoś celu, zrealizowania zamiaru lub do tego, by sprostać powziętemu już zadaniu. Zazwyczaj odnosi się do planowania czegoś, co się dokonuje, i oznacza okres który w tym względzie się rozpoczyna lub kończy. W swoim mrocznym aspekcie wskazuje na chorobliwe zapatrzenie w czar materi, wskazując na pragnienie posiadania jak najwięcej. Istota snu ujawnia w ten sposób konieczność dokonania rejestru swoich możliwości, sił, zdolności, umiejętności przystosowania się, aby pozwolić sobie na zrozumienie tego w jakie potrzeby nami manipulują i podjąć jak najbardziej świadome decyzje co z tym dalej chcemy zrobić…..

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…..

Similar Posts:


« »