Księga

 

 

 

Synonimy:       Księga, Książka……
Antonimy:        Cegła……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Czytać   –   posiądziesz jakąś tajemnicę dzięki której osiągniesz sławę…
Przeglądać   –   Ogólny szacunek i zmienne szczęście…
Otwierać   –   nieodpowiednie i niezdrowe towarzystwo…
Odłożyć na bok  –    niekorzystne załatwienie spraw…
Piękne i otwarte    –   odnajdziesz właściwą drogę do celu…
Zniszczona   –   przestroga przed zbytnim zaufaniem do cudzych poglądów…
Podarta    –  ktoś wykorzysta Twoją dobroć i ufność…
Naukowa   –   zaszczytne wydarzenie i duże honory…
Uczyć się z   –   popełnisz nietakt…
Ktoś Ci ofiarował    –   miłość i szczęście w małżeństwie…
Kupować   –   kosztowny, ale niezbędny sprawunek…
Otrzymać   –   dowiesz się o jakimś sekrecie…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Książka symbol mądrości, wiedzy, także pełni wszechświata jako jedności złożonej z wielu poszczególnych kart i znaków pisarskich. Spotyka się także wyobrażenie Księgi Świata jako Liber Mundi, która zawiera całość wszystkich spisanych praw, jakimi Boska Inteligencja posługiwała się przy stwarzaniu świata. Islam rozróżnia jeszcze wpływy makrokosmiczne i mikrokosmiczne, w aspekcie symboliki Księgi Świata. To właśnie w Liber Mundi zawiera zapis istnienia każdej poszczególnej jednostki. Wyobrażenie księgi, w której zapisane są losy ludzi, wywodzi się już z orientalnych wierzeń w boskie tablice losu. W Biblii spotykamy zwrot “Księga Życia” na określenie całości wszystkich wybranych. Księga o siedmiu pieczęciach z Objawienia św. Jana jest symbolem wiedzy tajemnej. Otwierać we śnie wielką białą księgę i widzieć niezapisane w niej strony jest symbolem przeznaczenia jakiemu w jakiś sposób podlegamy. Spożywanie księgi lub zwoju ksiąg oznacza wzięcie do serca Słowa Bożego. Księga zamknięta oznacza jeszcze nie urzeczywistnione możliwości lub tajemnice, podczas gdy księga otwarta wskazuje na spełnienie obietnicy. Jako atrybut księga ukazuje się także u Ewangelistów, apostołów i nauczycieli Kościoła. Potęga wiedzy lub pisemnie sformułowanych praw jest symbolizowana przez lwy trzymające księgi lub zapisane tablice. Skromna i prosta księgą skrywa prawdziwe tajemnice życia, często też odnosi się do przeszłości, z której doświadczeń obecnie korzystamy. Jeśli we śnie czytasz księgi lub się uczysz, oznacza to szczęście i bogactwo duchowe jakie do Ciebie z życia płynie. Dzieci czytające książki oznaczają dobre zachowanie twoich pociech i wielkie szanse na ich prawidłowy rozwój, dużą dojrzałość i mądrość w postępowaniu co dobrze wróży Twojej rodzinie……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »