Krzyż

 

 

 

Synonimy:       Krzyż, Krucyfiks….
Antonimy:       Koło solarne……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –  szczęście rodzinne, powodzenie i honory…
W pomieszczeniu   –  musisz wytrwać w swoich zamiarach a osiągniesz miłość i dostatek…
Klęczeć przed nim  –  będziesz na chrzcinach chrzestnym…
Wywrócony   –   wyjdziesz z trudnego położenia…
Trzymać w rękach  –  wróży rychłą żałobę…
Przydrożny  –  radosna wiadomość i wielkie zmiany w życiu….
Równoramienny  –  doszedłeś do skrzyżowania, gdzie należy dokonać wyboru…
Okryty zasłoną  – smutek w rodzinie…
Ubrany kwiatami  – radość i szczęście domowe…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Krzyż jeden z symboli najbardziej rozpowszechnionych i najstarszych. Podobnie jak kwadrat, ma on udział w symbolice liczby cztery, tak stał się symbolem czterech stron świata. Natomiast w Chinach wiązano go uwzględniając jego punkt środkowy, z licz­bą pięć i dziesięć. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko oba ramiona krzyża, może on być także symbolem przenikania się dwóch przeciwstawnych dziedzin, nieba i ziemi lub czasu i przestrzeni. W architekturze przede wszystkim budowli sakralnych i całych założeń miast układ krzyżowy odgrywa często rolę nie tylko praktyczną, krzyż grecki określa plan wielu kościołów bizantyjskich i syryjskich, łaciński zaś kościołów romańskich i gotyckich. Krzyż można również rozumieć jako znak rozdroża miejsca, w którym krzyżują się drogi zmarłych i żywych, gdzie obejmuje swoim znaczeniem cały wszechświat, ludzi, duchy i bogów. W Azji pionową oś krzyża często rozumiano jako symbol sił aktywnych, przyporządkowanych niebu, a więc zasadzie męską, podczas gdy oś pozioma odpowiada biernym siłom wody, a więc zasadzie żeńskiej. Poza tym obie osie symbolizują zrównanie dnia z nocą oraz przesilenia dnia z nocą. Krzyż wpisany w krąg jest formą pośrednią między kwadratem a kręgiem i dlatego symbolicznie podkreśla w szczególności związek nieba i ziemi. Jest to symbol punktu środkowego, wyrównania aktywności i bierności, człowieka doskonałego. Jeśli cztery ramiona krzyża wpisanego w krąg uznamy za szprychy, to otrzymamy obraz koła, a tym samym symbol słoneczny, który spotykamy zarówno u ludów azjat, jak i u Germanów, krzyż może być symbolem słonecznym także nie wpisany w krąg, tak jak w Asyrii. Dalszym symbolem ognia i słońca spotykanym przede wszystkim w Azji, ale także u Germanów, jest krzyż łamany (swastyka). W chrześcijaństwie krzyż wskutek krzyżowej śmierci Chrystusa otrzymał szczególne znaczenie jako symbol cierpienia, ale także triumfu Chrystusa, a tym samym ogólnie stał się symbolem chrześcijaństwa (początkowo zresztą był stosowany z oporami, ponieważ w wyobrażeniach starożytności śmierć na krzyżu uchodziła za niegodną. Przy tym forma krzyża odgrywa rolę także jako gest błogosławieństwa oraz przeżegnania. Na symbolikę drzewa życia wskazuje przede wszystkim bardzo stara forma krzyża rozwidlonego, spotykamy także krzyż Chrystusa wypuszczający kwiaty i liście jako symbol pokonania śmierci….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »