Kronika

 

 

 

Synonimy:  Kronika, Kroniki……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Kronika  –  symbol chronologicznego uporządkowania wydarzeń lub faktów bez oceny i wniosków…
Widzieć  –  szukać swojego miejsca w większym planie…. 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Wielu mistyków na drodze poszukiwań swojej wiedzy uważa że piątym żywiołem jest pustka, próżnia, Eter czyli Pole Akaszy lub właśnie Kroniki Akashy. Naukowo nazwane Polem Morfogenetycznym każdej żywej istoty, każdego gatunku, całej planety, układu gwiezdnego i wszechświata. Na podstawie Mistycznych Nauk Hermetycznych. Według Mistycznych Nauk Hermetycznych Kroniki Akashy są Pierwotną przyczyną wszelkiego istnienia, jako wszechobecna i wszechogarniająca siła, możemy ją określić jako wszech-ogarniającego ducha kreującego a zarazem nadzorującego wszelka materię. mistycyzmie hermetycznym opisuje się raczej skutki oddziaływania Akaszy, jako pierwiastka eteru, jako elementy wywodzące się z Akaszy-pierwiastka eteru. Tym samym pierwiastek eteru jest najwyższą, najpotężniejszą, najbardziej niewyobrażalną pierwotną egzystencją, pierwszą przyczyną wszystkich rzeczy i wszelkiego tworzenia ? jest to sfera przyczynowa. Co za tym idzie, Kroniki Akashy są bez-przestrzenne i bezczasowe ? jest niestworzona, nie do zrozumienia i nie do zdefiniowania. Jest to piąta, pierwotna energia ? to jest to, co stworzyło wszystko i utrzymuje wszystko w równowadze. Jest źródłem i czystością wszystkich myśli i idei, jest światem przyczynowym, w którym wszelkie tworzenie się utrzymuje, od sfer najwyższych do najniższych. Jest to kwintesencja alchemików. Jest to Wszystko we Wszystkim. Nie jest jednak samą siłą sprawczą. Na ludzkim poziomie rozumowania możemy określić Kroniki Akashy jako Potencjał Możliwości, Administratora, Obserwatora, Rejestratora wszelkich zdarzeń, ale nie jako ich Twórce. W naszych snach taki sen odwołuje się do przeżytych już raz doświadczeń po które możemy sięgnąć w każdej chwili w głąb siebie gdzie bez znaczenia staje się czy te doświadczenia zdobyliśmy w tym życiu czy w poprzednim….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »