Kodeks rycerski….

 

Kodeks rycerski to zbiór zasad etycznych, moralnych i zawodowych, którymi kierowali się rycerze. Charakter kodeksów rycerskich umiejscawia je wśród tzw. kodeksów deontologicznych. Przestrzeganie ich gwarantowało dobrą opinię i godne życie.  W efekcie zasady rycerskie pozostawały prawem niepisanym, honorowym. Opierały się one na kilku fundamentach pochodzących z niezależnych systemów etycznych, wśród których wyróżnić można oddanie swojemu władcy, chrześcijańskie miłosierdzie (zwłaszcza odnoszące się do słabszych , wdów, sierot) oraz zasady walki równego z równym.

 

1. Zawsze kieruj się swoim honorem.
2. Dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń.
3. Bądź zawsze gotów do działania, nie składaj nigdy broni.
4. Bądź wzorem dla innych. Bądź ambitny i podążaj zawsze do obranego przez siebie celu.
5. Nigdy nie bądź tchórzliwy.
6. Nie krzywdź słabszych. Broń biednych i pomagaj tym, którzy sami bronić się nie mogą.
7. Szanuj ludzi wokół siebie. Nie czyń niczego, co by urażało lub krzywdziło bliźnich.
8. Bądź wierny swym zasadom i ideałom. Stawaj do walki w obronie Twoich wartości.
9. Nad czymkolwiek pracujesz, uczciwością zdobywaj cześć i sławę.
10. Nigdy nie łam danego przyrzeczenia.
11. Gdy trzeba, daj życie za swoje wartości.
12. Raczej umrzyj uczciwym, niż miałbyś żyć hańbą.
13. Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.
14. Rycerskość wymaga aby młodzież uczyła się pełnić najcięższą służbę z uśmiechem i czynić swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem.

Similar Posts:

    None Found


« »