Klęski żywiołowe

 

 

 

Synonimy:  Klęski żywiołowe……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Klęska –   czyń dobrze…
Powodzie –   głęboki wewnętrzny niepokój…
Pożary –   płonące emocje, wybuch niepohamowanych pragnień i żądzy…
Trzęsienia ziemi –   zagrożenia ciężkimi urazami, złamaniami i utratą życia…
Trąby powietrzne –   lęk przed utratą z różnych powodów bliskich…
Gwałtowne ulewy –   pojawiają się u osób z problemami emocjonalnymi…
Wybuchy wulkanu ?   wybuch długo hamowanych emocji…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Częsty motyw koszmarów, który wyraża głęboki niepokój o to, czy zdoła się przeżyć jakiś poważny wstrząs. Takie koszmary występują podczas pełnych wewnętrznego niepokoju okresów przejściowych w życiu, a także na skutek ciężkich urazów albo chorób, żalu, rozwodu lub utraty pracy czy poczucia własnej wartości. Klęskami żywiołowymi mogą być powodzie, fale przypływu, trzęsienia ziemi, lawiny, pożary.  Takie koszmary mogą wyjaśnić, jaka kwestia wymaga uwagi i rozstrzygnięcia…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »