Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę w której kończy się noc a zaczyna dzień.
Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?
Nie powiedział rabin.
A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?
Nie powtórzył rabin.
A więc kiedy? spytali uczniowie.
Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do momentu tego momentu panuje noc w twoim sercu wyjaśnił rabin.
Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia”…

Similar Posts:


« »