Julian

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.Lulius- liczba mnoga, Juliusze ród rzymski pochodzenia patrycjuszowskiego. Jest to mężczyzna subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życiowych. W czynach swych jest jednak dość powolny i zacięty, a czasem nieraz się waha. Lubi spokój, potrafi wybrać to co dobre, wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość. W życiu pełen jest nadziei i ufności, które go nie opuszczają nawet gdy życie nie szczędzi mu przeszkód i problemów. Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. Obdarzony intuicją i fantazją, najczęściej w życiu osiąga wysokie stanowisko, a nawet może zostać wyróżniony przez innych i osiągnąć uznanie ogółu. Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze, daje szanse kontroli nad własnym losem. Imię to symbolizuje równowagę, porządek i sprawiedliwość. A to oznacza, że posiadacz imienia jest aktywny, wyrozumiały, zgodny, ceni piękno i harmonię. Jest też dyplomatyczny, wytworny i bardzo towarzyski. Brzmienie imienia współbrzmi z znakami rozpoczynającymi pory roku symbolizuje energię żywiołu w ruchu i znaki do niej należące są związane z inicjacją nowego działania lub przedsięwzięcia. Związane są również z przywództwem i trudnościami w ukończeniu rozpoczętych działań.. Jakość ta reprezentuje żywioł w całej swej sile i okazałości. Znaki należące do tej jakości to znaki rozpoczynające nowe pory roku. Energia żywiołu w tych znakach jest energią zapoczątkowującą coś nowego……

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://imiennik.sennik-mistyczny.pl/julian

Similar Posts:


« »