Jeżozwierz

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Jeżozwierz….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Jeżozwierz -sen symbolizuje niezwykłą wręcz drażliwość, wyczulenie na najmniejszy sprzeciw, charakter mroczny, skłonny do obrażania się, co może doprowadzić do szkodliwej izolacji społecznej. Istota snu wskazuje na, nieustanną potrzebę uwalniania się od wszelkich myśli niepożądanych, błahych, bezwartościowych i prowadzenia stałej pracy nad rozwojem osobistym, niedopuszczającej, by ktokolwiek z otoczenia próbował ten proces zakłócać lub nań wpływać. To właśnie niezwykła zdolność do destrukcji moralnej i umysłowej z powodu agresywnego narzucania swoich poglądów, wyjątkowo silny głód władzy biorący się z pychy, a także z poczucia własnej dominującej siły, niezdolność do pohamowania skłonności do złośliwości i nieodpartej potrzeby niszczenia każdego, kto się sprzeciwia jego projektom wskazuje na stałą tendencję do ranienia i dręczenia innych a przez to i siebie….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »