Jeleń

 

 

 

Synonimy:       Jeleń, Kozioł, Rogacz…..
Antonimy:        Łania…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Biegnący  –  rentowne zatrudnienie i dobre stanowisko….
Strzelać do niego  –  duże niezapowiedziane dochody…
Widzieć go  –  zyski i pewny zarobek…
Stado jeleni  –  zyskasz wielu nowych przyjaciół…
Widzieć w lesie   –  powodzenie w rozlicznych planach…
Zabić  –  prześladowanie przez przeciwników w miejscu pracy…
Polować   –  niepowodzenie w interesie…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Już w jaskiniach z epoki kamiennej znajdują się malowidła przedstawiające jelenie i przebranych za jelenie ludzi, które służyły celom kultowym. Jeleń był zwierzęciem czczonym na całym świecie, ze względu na jego odnawiające się corocznie wysokie poroże często porównywano go z drzewem życia, dlatego też był w wielu kulturach i epokach symbolem płodności, duchowego wzrostu i zasady, śmierci i ponownych narodzin……, Egipcjanie uważali jelenia za łatwowiernego zarozumialca, który uciekając przed myśliwym w lesie zaklinowuje poroże w gałęziach drzew i daje się zabić….., Rogi jelenia, ze względu na ich kształt i ze względu na krwistoczerwoną barwę ścieranego na wiosnę scyputu, jawiły się wielu ludom jako promienie światła i ognia, a jeleń uważany był z tej racji za zwierzę solarne lub też pośrednika między niebem a ziemią. W buddyzmie jeleń uchodził, obok gazeli, za symbol mądrości i ascezy, zwierzę Buddy który objawia się również w postaci jelenia i jego nauk udzielanych często w gajach zamieszkałych przez płową zwierzynę, atrybut wieczności i jesieni. Solarny aspekt jelenia w Chinach interpretowano niekiedy także w sensie negatywnym, jeleń byt również symbolem suszy. Obok łani w starożytności również jeleń uchodził za święte zwierzę Artemidy, gdzie walka jelenia z innymi zwierzętami symbolizowała walkę między światłem a ciemnością. Jako przewodnik dusz jeleń pojawia się w starożytności i u Celtów. Starożytność widziała w jeleniu także wroga i zabójcę węży, a wyobrażenie to spotykamy często w związku z wodą życia. Niekiedy jeleń staje się symbolem melancholii, ponieważ kocha samotność. Ze względu na jego rzucające się w oczy zachowanie w czasie rui (rykowisko) uchodził także za symbol męskiej namiętności seksualnej, Coroczne gubienie i odrastanie rogów ? cykliczne okresy rodzenia się i umierania, płodności, wzro­stu, odrodzenia duchowego. Poroże, które co roku odrasta coraz okazalsze i grub­sze; powiększając liczbę odnóg i wagę, wyobraża rosnącą potencję płciową sam­ca, władcę haremu łań. Rogi sarny były słynnym afrodyzjakiem……., W alchemii: rtęć filozoficzna, merkuriusz….. W mistyce biała łania leśna to dusza, wraz z pustynnym jednorożcem czyli duchem, żyją razem w lesie ? ciele człowieka. Jeleń we śnie jest wysłannikiem podswiadomosci przynoszącym nam swoiste przesłanie……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »