Jęczmień

 

 

 

 

 
Synonimy: Jęczmień….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Jęczmień – ma ścisły związek z płodnością i cyklem wegetacyjnym roślin a po przez głębszą symbolikę z duszą roślinną człowieka. To właśnie w cyklu uprawy jęczmienia można doszukać się podobieństwa do etapów ludzkiego życia, gdzie zasiew odpowiada narodzinom, wzrost i rozwój dorastaniu, żniwa do śmierci ciała, a młócka to symboliczny okres dla naszej duszy w który “młócą się” wszelkie przeżyte uprzednio doświadczenia. To właśnie wtedy “ziarna” naszych pozytywnych doświadczeń zostają odsiane od “plew” i w ten sposób zarysowuje się koncepcja na następne życie. Symbolika jęczmienia odnosi się również do następnego zasiewu, gdyż tak jak na roli po młócce następuje nowy zasiew, tak w życiu po śmierci naszego ciała i okresie miedzy życiami następują następne narodziny. Przemienność umierania i odrodzenia to właśnie symbolika jęczmienia, gdyż zawsze konsekwencją narodzin człowieka jest śmierć, gdyż tylko ona gwarantuje nam powrót do następnego życia. Kiełkowanie nowej rośliny z obumarłego kłosa jako ziarna które zostaje złożone w ziemi, jest podstawowym symbolem ponownego życia po śmierci jako generalnej zasady istnienia materii. Jęczmień w sennej rzeczywistości związany jest również z sytuacją naszej rodziny. W prostej linii to symbol dobrobytu, samo jego ziarno może utożsamiać pieniądze, a wiec im go więcej tym lepiej, im w lepszym stanie, tym uczciwiej zarobione. Dorodny symbolizuje powodzenie i szczęście rodzinne. Widzieć w swoim śnie dojrzałe i złociste łany jęczmienia symbolizuje radość ze swego życia i spokojną przyszłość. Słabo rosnące lub karłowate, oznacza, że przeżywamy rodzinne kłopoty oraz wskazuje, że wiele relacji rodzinnych nie jest na swoim naturalnym miejscu. Położony na ziemi, za sprawą wiatru, wskazuje na potężną kłótnie wynikającą z zazdrości. Zniszczony jęczmień, symbolizuje biedę, kłopoty materialne, wewnętrzny chaos, jak i niemożność zrozumienia samego sobie….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »