Horoskop Chiński
Dla Urodzonych w Roku „Psa”

 

Lata Psa, Dominujący Żywioł i Patron Planetarny…..

10.02.1910 – 29.01.1911      Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
28.01.1922 – 15.02.1923     Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
14.02.1934 – 03.02.1935    Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
02.02.1946 – 21.01.1947    Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
18.02.1958 – 07.02.1959   Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
06.02.1970 – 26.01.1971    Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
25.01.1982 – 12.02.1983    Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
10.02.1994 – 30.01.1995   Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
29.01.2006 – 17.02.2007  Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
16.02.2018 – 04.02.2019  Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
03.02.2030 – 22.01.2031  
Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus….

 

Symbolika Urodzeniowa Dla „Psa”…..

Kolejność w zodiaku: jedenasty
Szczęśliwe kolory: srebrny, biały, czerwony
Szczęśliwe liczby: 1, 4, 5, 9
Szczęśliwe kamienie: diament
Planeta rządząca: Wenus
Miesiąc przypisany do znaku: październik
Kierunek przypisany do znaku: północny-zachód
Godziny przypisane do znaku: 19:00 do 21:00
Odpowiednik w zachodnim zodiaku: Waga

Symbolika pierwiastka -Yin….

– Yin dosłownie rozumiane jest jako „zacienione miejsce…. Północne zbocze wzgórza…. Południowy brzeg rzeki…. Zachmurzenie…. Zaciemnienie….” Yin reprezentowane jest przez czerń i Księżyc…. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury….. Introwersję…. Liczby parzyste….. Odpowiada jej noc….. Symbolizuje wodę lub ziemię. Wszystkich urodzonych w nieparzystych latach………

Żywioły w znaku „Psa”…..

Żywioły z znaku według Kosmologii i Astrologii Chińskiej mają fundamentalne znaczenie wzmacniając lub osłabiając przypisane danemu znakowi cech charakteru…..

– Ziemia oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak materializm i trwałość, dbałość o swoje bezpieczeństwo i zapewnienie sobie jak najlepszej sytuacji życiowej i dobrego statusu społecznego i materialnego. Człowieka z tym żywiołem w swoim znaku cechuje spokój i rozwaga a także mądrość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Ziemia nie pozwala na zbytnie oderwanie się od życia. Ziemiste obdarowanie znaku sprawia, że jesteśmy solidniejsi, jeszcze bardziej chłodni, nieraz wręcz wyrachowani, z zimną precyzja potrafimy kalkulować każde swoje działanie, jednak to sprawia, że jesteśmy bardziej pasywni, że za wiele czasu poświęcamy na analizę zachowania swojego i innych ludzi, a za mało czasu zostawiamy sobie na działanie, które i tak opieramy na podstawie własnych już zdobytych doświadczeń, rzadko wykraczając poza ramy tychże właśnie doświadczeń. Kobieta z żywiołem Ziemi w swoim znaku jest oddaną matką i żoną, życie rodzinne jest dla niej bezsprzecznie najistotniejsze…….

– Woda oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak zamknięcie się w sobie, skrywanie własnej tożsamości przed innymi, delikatność i wrażliwość. Woda w znaku obdarza dobrą pamięcią, ale i nieraz pamiętliwością, wzmacnia nasze siły życiowe i pomnaża naszą energie życia. Pod wpływem tego żywiołu nieco częściej odwołujemy się do tradycji, utartych zwyczajów i znanych sposobów działania. Woda wzmacnia mkonserwatyzm i potrzebę czasu do pełnej adaptacji w nowym otoczeniu i do nowych znajomości, potrzebę czasu, do stworzenia stałego związku, wzrost wymagań względem innych, ale i siebie, uzdolnienia artystyczne, wzmocnienie błyskotliwości…….

– Drewno w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak łagodność, poczucie równowagi, harmonia sił twórczych, wzmacnia wyobraźnie. Człowiek, który jest urodzony w tym żywiole jest bardzo energiczny i żywiołowy, cały czas ma nowe pomysły na życie, które niezwłocznie chce realizować. Bardzo lubi towarzystwo innych, ale czasem również i samotność. Drzewo sprawia, że najlepiej, jak można, potrafimy wykorzystać swoje naturalne zdolności i skłonności. Drzewo to jak najbardziej naturalny żywioł związany z esencją życia naturalny, a więc wzmacnia ich siłę. Lubi dbać o swój wygląd zewnętrzny, w skrajnych przypadkach do przesady, łatwo się zakochuje, ale rzadko trwale……

– Ogień w znaku oznacza wzmocnieni takich cech charakteru jak namiętności, żywotności, żywiołowość, spontaniczność, entuzjazm. Ogień wpływa na emocjonalne podejście do życia, spontaniczność, żywiołowość, zmniejsza panowanie nad emocjami, odczuciami i uczuciami, wyzwala chęć do zabawy i poszukiwanie akceptacji i uznanie w oczach innych, wzmaga poczucie wyższości graniczące nieraz z samouwielbieniem. Osoba obdarzona żywiołem ognia w swoim znaku podejmuje nieraz pochopne impulsywne decyzji. Jest ufna wobec innych, często żyje chwila. Uwielbia życie towarzyskie i potrafi znaleźć się w centrum zainteresowania. Ma szeroką wiedzę towarzyską, którą umiejętnie i spontanicznie wykorzystuje….

– Metal w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak własną samodyscyplinę, surowość w ocenie siebie i innych, silną wolę, determinacje, stałość, nieugiętość, konsekwencje w działaniu, niestety nieraz graniczącą z uporem. Osoba tylko z pozoru zewnętrznie jest spokojna i rozważna, ale wewnątrz niej kipi energia i emocje, wierzy we własne siły i nie uznaje kompromisów. Z kolei ich ambicje określone są przez chłodną logikę.. Jeśli kocha to namiętnie i do końca. Lubi nawiązywać nowe znajomości, opiera je na konkretnych przesłankach i wtedy potrafi być Oddanym, serdecznym, niezastąpionym przyjacielem…..

Podstawowe Cechy Charakteru „Psa”……

 Osoby urodzone w roku Psa są z reguły inteligentne, uczciwe i zazwyczaj dość bezpośrednie. Większość odznacza się poczuciem sprawiedliwości i postępuje zgodne z obowiązującym prawem oraz w poszanowaniu godności drugiego człowieka, jest lubiana ze względu na miłe i żywe usposobienie. Pies zawsze okazuje gotowość niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Wyczuwa instynktownie jak w danej chwili należy się zachować i w jaki sposób poprowadzić rozmowę, aby skutecznie coś załatwić. Dzięki uprzejmości i bezpretensjonalnej argumentacji potrafi zadbać o korzystne rozwiązania spraw innych osób, nie umie jednak równie skutecznie zadbać o własne interesy. Pies często pełni w związku z tym rolę pośrednika i zarazem orędownika zakrojonych na wielką skalę przedsięwzięć czy inwestycji. Zawsze chętnie wspomaga partnera i umie go wysłuchać. Razem z nim podejmuje wysiłek zaradzenia trudnym problemom, a jednocześnie nie liczy zanadto na swój „udział” w korzyściach. Sprawy materialne i finansowe często nie odgrywają większej roli w jego życiu. W doborze przyjaciół Pies kieruje się głównie powinowactwem emocjonalnym łączącym go z drugą osobą. Ważny jest dla niego wspólny cel duchowych dążeń, idea ewolucji ludzkiej świadomości, równość, wolność i braterstwo. Nie przypadkowo właśnie spośród Psów rekrutuje się wielu zwolenników i obrońców idei równych praw dla wszystkich. Pies chętnie wybacza innym ich słabości i nigdy nie porzuca w trudnej chwili. Więź emocjonalna łącząca go z partnerem może być na tyle silna, że pozbawia go możliwości swobodnego decydowania o własnym losie. Kocha jednak swego towarzysza i dzieli jego niedole. Niezależnie od tego, czy obiekt jego przywiązania jest wart zapłacenia tak wysokiej ceny, woli raczej odczekać niż zdecydować się na konflikt, wycofanie i osamotnienie…..

Postawa i Zachowanie……

Psy posądzane są często o cynizm i przesadny sceptycyzm. Tymczasem są to jedynie ich maski, pod którymi ukrywają naturę istot wątłych i wrażliwych. Przywdziewają je po to, aby wyrzucić z siebie nagromadzone negatywne emocje i rozczarowania. Gdy Psom mija okres wzmożonego ponurego nastawienia do życia, stają się na powrót wielkoduszne, bezinteresowne, szlachetne i lojalne wobec rzeczywistości, zdominowanej przez bezpardonową walkę, rywalizację i prawo silniejszego. Nikt nie rozumie prawa dżungli tak dobrze jak Pies – oswojony i udomowiony zachował pamięć swej pierwotnej natury. Gdyby pozbawiony był środowiska ludzi, mógłby wrócić do swych źródeł i stosować się do prawa przodków, tych praw, od których chce odejść, żyjąc wśród ludzi. Większości Psów niezbędny jest silny przywódca, który potrafiłby należycie ocenić i wykorzystać ich zalety. Psy czują się wtedy zwolnione od ciężaru wątpliwości emocjonalnych i wahań i gotowe do wykonania każdej pracy, spełnienia każdego obowiązku, bez oglądania się na zapłatę czy choćby pochwałę. Potrafią pokazać się wreszcie z najlepszej strony, sprawić, aby inni poczuli się szczęśliwi, pomóc im rozwiązać trudne problemy. Świat ma okazję przekonać się, że kierują nimi nie osobiste ambicje i chęć korzyści, a wspólne dobro i sprawiedliwość. Większość osób urodzonych w roku Psa obdarzona jest wieloma zaletami. Wśród nich mogą być wojownicy, stojący na straży dobra i sprawiedliwości, filozofowie, targani wewnętrznymi wątpliwościami i poszukujący drogi ewolucji społecznej i duchowi nauczyciele, zdolni do udzielenia pomocy w trudnej sytuacji konkretnemu człowiekowi. Tego pokroju nauczycielem był m.in. Sokrates, urodzony w roku Psa, stał się najwybitniejszym filozofem epoki antycznej. Tylko ten rodzaj człowieka filozofa był w stanie znieść przy sobie swarliwą żonę, a na pytanie ucznia, niepewnego czy ma się ożenić, odpowiedzieć: „Żeń się; jeśli ci się uda, będziesz szczęśliwy, jeśli nie – zostaniesz filozofem”. Psy, które nie znalazły sobie pana, stają się filozofami i próbują znaleźć oparcie w poznaniu i zrozumieniu praw wyższych, rządzących życiem na Ziemi i ewolucją Wszechświata. Jako filozof Pies jest osobą otwartą i miłą, ale mniej towarzyską i bardziej zależną od zespołu i przywództwa innych osób, a jednocześnie tym usilniej broniącą swojego prawa do własnych przekonań i odrębności swego świata wewnętrznego….

Pies dzieli często ludzi, świadomie lub nieświadomie, na dwie kategorie – dobrych lub złych, przyjaciół lub wrogów. Nie rozróżnia odcieni i niuansów, jest daltonistą i postrzega wszystko w czarno-białych barwach. Zanim pozwoli komuś zbliżyć się do siebie i zanim sam wyzbędzie się nieufności w stosunku do drugiego człowieka, minie sporo czasu, musi najpierw dokładnie poznać jego zalety i wady. Gdy z kolei przełamie się i zaufa, zdania już raczej nie zmieni. Dopóki jednak wątpi i ma zastrzeżenia do intencji i szczerości drugiej osoby, może zachowywać się w stosunku do niej nieoględnie i niesprawiedliwie. Podobne postępowanie Psa jest jednocześnie swoistym testem i próbą zrozumienia innych ludzi. Głośno zachowujący się Pies jest w gruncie rzeczy niegroźny dla otoczenia, dopiero, gdy milczy, staje się potencjalnie niebezpieczny. Jego milczenie oznacza zazwyczaj, że podjął już decyzję. Do radykalnych posunięć czuje się zmuszony w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, gdy atakowane jest jego prywatne terytorium lub najbliżsi. Cierpliwy i wyrozumiały dla przyjaciół, dla wrogów potrafi być bezkompromisowy i bezlitosny. Niezależnie od zajmowanego stanowiska i pozycji społecznej Psy pozostają do końca życia niepewne swej wartości, poczynań i uczuć. Nigdy nie są przekonane do końca o słuszności swych decyzji, do pełni szczęścia potrzebna im jest aprobata i zachęta otoczenia. Dopiero pozytywny oddźwięk, z jakim spotyka się ich postawa i działanie, pozwala im zrozumieć własną wartość i pielęgnować poczucie własnej godności. Pies, który w młodości reprezentuje często poglądy radykalne i ekscentryczne, z biegiem czasu staje się zwolennikiem utrzymania istniejącego porządku, a w podeszłym wieku może okazać się nawet nieprzejednanym konserwatystą. Z kolei druga kategoria osób urodzonych w roku Psa rozwija swe przekonania w odwrotnej kolejności – zaczyna od głębokiego przywiązania do zasad współżycia i obowiązujących norm społecznych, zaś zwykle po upływie 29,5 lat (pełny cykl Saturna) zmienia przekonania, system wartości i niejednokrotnie rozpoczyna życie całkiem odmienne od tego, jakie wiodła przedtem….

Pies, który zdaje sobie sprawę, że cieszy się społecznym poparciem i wie, że prawo ma po swojej stronie, staje się twardy i nieprzejednany. Trudno jest go wtedy skłonić do zmiany stanowiska lub cokolwiek mu wyperswadować. Rwie na strzępy przytaczane argumenty i niezbite dowody, odpiera ataki inteligentnie, w sposób nieubłaganie logiczny i precyzyjny. W ferworze walki gotów jest „pogryźć” nawet przyjaciela. Podobne predyspozycje mogą okazać się dla niego przydatne, jeśli myśli o zrobieniu kariery politycznej. Większości osób urodzonych w roku Psa nie przeszkadza ani ich podeszły wiek, ani słabe zdrowie w toczeniu boju z siłami zła. Każde wołanie o ratunek mobilizuje ich siły i zmusza do działania. Gdy zaś czują opiekę i wsparcie wyższych sił, potrafią poświęcić nawet życie dla dobra idei i tryumfu sprawiedliwości. Ten właśnie typ Psa reprezentuje m.in. Joanna d’Arc….

Osobowość „Psa”…….

Pies lubi spokój i podobnie jak Tygrys rzadko kieruje swój gniew w stronę konkretnej osoby. Potrafi jednak jak fanatyk i szaleniec bronić swej rodziny i otoczenia. Przy czym decydując się na walkę nigdy nie kieruje się nienawiścią, bez względu na wynik boju najważniejsza pozostaje dla niego idea sprawiedliwości i bezpieczeństwo osób najbliższych. Choć częściej jego rola ogranicza się do czujnej i obiektywnej obserwacji, mogą się jednak w nim ujawnić cechy samuraja – bojownika walczącego o utrzymanie porządku, poszanowanie prawa, sprawiedliwości i harmonii stosunków międzyludzkich. Nie przypadkowo Pies stanowi symbol sprawiedliwości kosmicznej. Niejednokrotnie Psy czują się odpowiedzialne za wszystko, co dzieje się wokół nich i nie są szczęśliwe dopóty, dopóki żyje gdzieś choć jedno porzucone stworzenie lub zbłąkana dusza. Większość Psów nie znosi szumnych biesiad i tłoku wielkich imprez, podczas których ludzie szczególnie łatwo ulegają najniższym, przyziemnym instynktom. Upodobanie Psów do towarzyskich spotkań ogranicza się do grona osób, z którymi czują się duchowo pokrewni lub potrzebują pomocy czy porozmawiania o sprawach obcych i niezrozumiałych dla tłumu. Do ich portretu należy dodać także stałość, pobożność, zrównoważenie, wyrozumiałość i potrzebę bycia potrzebnym.

 Osoba urodzona w roku Psa zachowuje się zazwyczaj powściągliwie i nie upiera się przy swoim zdaniu. Można z nią łatwo dojść do porozumienia, ponieważ bardzo nie lubi kłótni. Kto jednak znają bliżej, przekona się, że trawi ją wewnętrzny niepokój i nieufność. Cechy te mogą w końcu uczynić z niej człowieka przesiąkniętego pesymizmem, na wszystko wybrzydzającego i groteskowo ostrożnego. Przyczyną sceptycyzmu Psa jest jego świadomość niedoskonałości ludzkiej natury i związana z tym krytyczna ocena własnych cech, zarówno zalet jak i wad. Choć Pies nie krytykuje innych osób, w stosunku do siebie jest nieprzejednany. Potrafi śmiać się z własnych słabości, a nawet ponuro szydzić – napór zawsze tłumionych i trzymanych na wodzy emocji zatruwa mu życie i uniemożliwia jasną perspektywę.

Wiele znaków poszukuje towarzystwa Psa, chociaż ten pomału rozpoznaje zalety swojego partnera, mimo że nie potrafi ślepo ufać. Wszystkie relacje, w jakie wchodzi Pies, zwykle są oparte na lojalności i przywiązaniu, nigdy na szalonym uczuciu. Jako idealista z urodzenia najlepiej współpracuje z Tygrysem i Koniem i nieco gorzej z Zającem. Nie powinien też mieć kłopotów z dogadaniem się ze Szczurem, Małpą, Świnią i innym Psem. Trudno jest zaś uwierzyć w harmonijną współpracę jakiegokolwiek Psa ze zbytnio sobie pobłażającą Kozą czy zadufanym w sobie Smokiem.

Kariera Zawodowa Psa……

Większość Psów nie należy do ludzi o wielkich ambicjach ani nie zabiega o kierownicze posady. Wystarcza im pozycja „prawej ręki” szefa bądź osoby najważniejszej wśród pracowników trzymających się raczej z dala od głównego dyrektora firmy. Są za to dobrymi doradcami i pomocnikami, szybko orientują się w sytuacji, podejmują działanie w odpowiednim czasie i wiedzą, w którym momencie wykonać następny ruch; są rozważne, obowiązkowe i szlachetne. Prawie wszystkie należą do typu introwertyków – bardziej zajmuje je własny świat wewnętrzny niż otaczające je życie, pełne tylu intryg i zdominowane przez politykę. Psy mogą wykonywać nawet najcięższą pracę, niezastąpione potrafią być zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych i wymagających pełnej mobilizacji sił. Znakomicie sprawdzają się w chwilach krytycznych, w których nie można przewidzieć dalszego obrotu wydarzeń, podczas katastrof i w centrach ostrych konfliktów międzyludzkich lub tam, gdzie dochodzi do naruszenia prawa. Choć Psy posiadają wiele zalet, gwarantujących zazwyczaj zrobienie kariery, nie wykorzystują ich w celu zdobycia dla siebie profitów i zaszczytów – nie wystarcza im na to siły rozpędu i motywacji, nigdy zresztą nie stawiają sobie wygórowanych celów. Tylko wtedy, gdy ich przełożony potrafi nimi umiejętnie pokierować lub, gdy w grę wchodzi utrzymanie własnej rodziny, potrafią się zdobyć na wysiłek i zdecydować na awans. Gdy Pies kieruje przedsiębiorstwem, cieszy się z reguły wielkim autorytetem wśród swoich pracowników, jest, bowiem sprawiedliwy, załatwia do końca każdą rozpoczętą sprawę, sam rozwiązuje sprawy szczególnie trudne i nie oszczędza się w pracy….

Nawet, gdy zajmuje bardzo wysokie stanowisko,  pozostaje skromny, uprzejmy, wielkoduszny i bezpretensjonalny. Dla Psów awans nie ma większego znaczenia, chyba, że może mu on pomóc w uchronieniu siebie przed spekulacjami i wciąganiu go w ewidentne afery. Gdyby jednak ktoś zdecydował się na wykorzystanie Psa do swych mętnych i niegodziwych celów, na pewno by się przeliczył. Wrodzony dar detektywa pozwala Psu precyzyjnie przeanalizować każdą sytuację i sprytnie się z niej wywinąć. Jest zagorzałym zwolennikiem działań przejrzystych i zgodnych z literą prawa; manipulacje i zakulisowe intrygi doprowadzają go wręcz do furii. To, co się najbardziej dla niego liczy, to korzyść, jaką mogą z jego pracy odnieść inni. Nawet gdyby owoce tej pracy miały być wykorzystane dopiero za tysiąc lat, ważne jest, że przyniosą komuś pożytek. Gdy Psy wierzą w sens swojej pracy, poruszą góry, żeby należycie ją wykonać, gdy nie dostrzegają sensu – nie ruszą palcem. Gdy Pies czuje, że jego potencjał nie jest w pracy właściwie wykorzystywany, może popaść w melancholię i nabawić się destrukcyjnego poczucia winy. Drzemie w nim często wiele ukrytych talentów, dlatego najlepiej jest dobrze nim potrząsnąć, obudzić go i tak ukierunkować jego działalność, aby bez przeszkód mógł rozwijać swe możliwości. W przeciwnym razie jego potencjał twórczy pozostaje niewykorzystany.

 Większość osób urodzonych w roku Psa wybiera sobie zawód związany ze sztuką lub innymi naukami humanistycznymi. Osoby te lubią literaturę, historię, archeologię, interesują się przeszłością, a jednocześnie często posiadają dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości. Trudno jest je zaliczyć do finansistów, są, bowiem szczodre, bezinteresowne i prawie pozbawione egocentryzmu. Jeśli tylko mają trochę pieniędzy, trwonią je bez opamiętania. Nie potrafią nimi rozsądnie gospodarować, robią natomiast drogie prezenty i kupują różne rzeczy z myślą o ładnym urządzeniu domu. Większość Psów to domatorzy przywiązani do miejsca, z którego pochodzą. Przez wiele lat utrzymują przyjazne kontakty z byłymi sąsiadami i znajomymi z okolicy, w której się urodzili. Są konserwatystami i urządzając swą nową rezydencję zachowują w pamięci ciepłe wspomnienia o dawnych miejscach i przeżytych tam chwilach. Zazwyczaj mają dobry gust i kupując nowe rzeczy zwracają uwagę na ich dobrą jakość. Z czasem mogą się stać prawdziwymi ekspertami w dziedzinie wystroju wnętrz, a także w handlu nieruchomościami. Dzięki dobrej orientacji w terenie oraz umiejętności wybierania ciekawych miejsc na wypoczynek i rekreację, mogą być znakomitymi organizatorami wypraw, wycieczek, wczasów itp. Wielu Psom odpowiada praca w związkach zawodowych, kierowanie dużymi organizacjami społecznymi, prowadzenie instytucji opiekuńczych, ochranianie interesów ludzi niepełnosprawnych, wdów, sierot itd. Umieją nie tylko stworzyć odpowiednie warunki spędzania czasu wolnego, ale i pomagać bezdomnym i najbardziej pokrzywdzonym przez los.

Pies w miłości….

Psy są często bardzo nieśmiałe, szczególnie w większych grupach. Trudno jest im się przekonać do rozpoczęcia rozmowy z interesującą je osobą. Zanim wykonają pierwszy krok, muszą się upewnić, że obiekt westchnień odwzajemnia ich uczucia. Są bardzo wrażliwe, dlatego nie potrafią znieść odrzucenia…..

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku….

Niezwykła para: Koń, Tygrys
Interesujący związek: Świnia, Wąż, Pies, Szczur
Przeciętnie, ale rokuje: Kogut, Bawół, Królik, Koza
Mało zrozumienia: Małpa, Smok

 

Pies w rodzinie….

Jako życiowi partnerzy Psy są idealni. Są bardzo rodzinni, zawsze skorzy do pomocy i pocieszenia, zarówno partnera, jak i dzieci. Pragną dzielić z bliskimi wzloty i upadki, pomagając i broniąc w razie konieczności….

 

Dewiza Życiowa Psa….

„Bezinteresowność, odwaga i dzielność pozwalają mi zawsze przyjść wam z pomocą, ponieważ czuję wasz smutek, cierpienie i zatroskanie. Jestem oddanym obrońcą Kosmicznej Sprawiedliwości, a wolność, równość i braterstwo to moi wierni przyjaciele i towarzysze. Strach, kłamstwo i pochlebstwo nie mają do mnie dostępu, a mojej duszy nie da się zniewolić nawet łańcuchem. Wiem, że wolność jest bezcennym skarbem, a życie bez czci i sumienia – życiem straconym”.

Zdjęcia pochodzą z kolekcji body painting » bodypainting, malowanie ciała oraz kolekcji Borisa Vallejo….
Jak również boddypaints.blogspot.com..