Horoskop Chiński
Dla Urodzonych w Roku Kozła / Kozy/Owcy…..

 

 Lata „Kozła” Patronujący Żywioł i Planetarny opiekun……

13.02.1907 – 01.02.1908       Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
01.02.1919 – 19.02.1920       Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
17.02.1931 – 05.02.1932       Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
05.02.1943 – 24.01.1944      Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
24.01.1955 – 11.02.1956        Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
09.02.1967 – 29.01.1968      Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
28.01.1979 – 15.02.1980       Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
15.02.1991 – 03.02.1992       Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
01.02.2003 – 21.01.2004     Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
19.02.2015 – 07.02.2016      Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
06.02.2027 – 25.01.2028     
Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..

 

Symbolika Urodzeniowa Dla „Kozła”……

Kolejność w zodiaku: ósmy
Szczęśliwe kolory: żółty, zielony, niebieski
Szczęśliwe liczby: 3, 4, 5
Najodpowiedniejsze zawody: redaktor książek lub czasopism, architekt, garncarz, projektant wnętrz, pracownik kwiaciarni, pediatra, fryzjer, ilustrator, muzyk, kurtyzana, nauczyciel, pracownik pomocy społecznej, historyk sztuki
Szczęśliwe kamienie: szmaragd
Planeta rządząca: Księżyc
Miesiąc przypisany do znaku: lipiec
Kierunek: południe – południowy-zachód
Godziny przypisane do znaku: 11:00 do 13:00
Odpowiednik w zachodnim zodiaku: Rak

 

Symbolika pierwiastka  – Yin....

 – Yin dosłownie rozumiane jest jako „zacienione miejsce…. Północne zbocze wzgórza…. Południowy brzeg rzeki…. Zachmurzenie…. Zaciemnienie….” Yin reprezentowane jest przez czerń i Księżyc…. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury….. Introwersję…. Liczby parzyste….. Odpowiada jej noc….. Symbolizuje wodę lub ziemię. Wszystkich urodzonych w nieparzystych latach………

Wróżba Wyroczni I-Ching Dla Znaku „Kozła”
Heksagram 39  „Chien – Przeszkoda”

„Dla Kozła symboliczny jest obraz niebezpiecznych przepaści leżącej przed nami i stromych, niedostępnych góry wznoszące się za nim. Kozioł zawsze czuje się otoczeni przez przeszkody, szuka on pomocy wśród otaczających go ludzi, a w sytuacjach skrajnych swój wzrok kieruje do góry szukając ukrytych wskazówek, boi się wziąć na swoje barki odpowiedzialność za siebie a cóż dopiero za innych, rzadko znajduje samodzielne rozwiązania w jaki sposób może wydobyć się z kłopotów. Heksagram pokazuje przeszkody natury wewnętrznej, które pojawiają się w trakcie wielu życiowych prób, ale które można i należy przezwyciężać. Dlatego wszystkie podawane rady dla kozła skierowane są na ich przezwyciężenie i nieustanną walkę z chwiejną natura kozła……Normalnym jest by przezwyciężać przeszkody wzdłuż linii najmniejszego oporu. Ale jest jeden przypadek, w którym człowiek musi iść na spotkanie kłopotów, nawet jeśli trudności palą mu stopy, a los kładzie kamienie pod nogi. Jest to ścieżka obowiązku która prowadzi bezpośrednio do niego rozwiązania wielu ważnych dla kozła spraw. Innymi słowy, kiedy nie może działać z własnej woli, i nikt z otoczenia nie udziela rad, kozioł winien jest poddać się obowiązku i iść w zgodzie z ich regułami na spotkanie swoich niebezpieczeństw w służbie wyższym celą. Wtedy może zdać się na zrządzenia losu bez skrupułów, ponieważ nie jest w jakikolwiek sposób winy temu co go spotyka, a że jest oddanie sprawie odnosi sukces i rozwija swoją naturę do niezależności w podejmowaniu własnych decyzji”…….

Żywioły w znaku „Kozła”…….

Żywioły z znaku według Kosmologii i Astrologii Chińskiej mają fundamentalne znaczenie wzmacniając lub osłabiając przypisane danemu znakowi cech charakteru….

– Ziemia oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak materializm i trwałość, dbałość o swoje bezpieczeństwo i zapewnienie sobie jak najlepszej sytuacji życiowej i dobrego statusu społecznego i materialnego. Człowieka z tym żywiołem w swoim znaku cechuje spokój i rozwaga a także mądrość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Ziemia nie pozwala na zbytnie oderwanie się od życia. Ziemiste obdarowanie znaku sprawia, że jesteśmy solidniejsi, jeszcze bardziej chłodni, nieraz wręcz wyrachowani, z zimną precyzja potrafimy kalkulować każde swoje działanie, jednak to sprawia, że jesteśmy bardziej pasywni, że za wiele czasu poświęcamy na analizę zachowania swojego i innych ludzi, a za mało czasu zostawiamy sobie na działanie, które i tak opieramy na podstawie własnych już zdobytych doświadczeń, rzadko wykraczając poza ramy tychże właśnie doświadczeń. Kobieta z żywiołem Ziemi w swoim znaku jest oddaną matką i żoną, życie rodzinne jest dla niej bezsprzecznie najistotniejsze…….


– Woda
 oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak zamknięcie się w sobie, skrywanie własnej tożsamości przed innymi, delikatność i wrażliwość. Woda w znaku obdarza dobrą pamięcią, ale i nieraz pamiętliwością, wzmacnia nasze siły życiowe i pomnaża naszą energie życia. Pod wpływem tego żywiołu nieco częściej odwołujemy się do tradycji, utartych zwyczajów i znanych sposobów działania. Woda wzmacnia konserwatyzm i potrzebę czasu do pełnej adaptacji w nowym otoczeniu i do nowych znajomości, potrzebę czasu, do stworzenia stałego związku, wzrost wymagań względem innych, ale i siebie, uzdolnienia artystyczne, wzmocnienie błyskotliwości…….

– Drewno w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak łagodność, poczucie równowagi, harmonia sił twórczych, wzmacnia wyobraźnie. Człowiek, który jest urodzony w tym żywiole jest bardzo energiczny i żywiołowy, cały czas ma nowe pomysły na życie, które niezwłocznie chce realizować. Bardzo lubi towarzystwo innych, ale czasem również i samotność. Drzewo sprawia, że najlepiej, jak można, potrafimy wykorzystać swoje naturalne zdolności i skłonności. Drzewo to jak najbardziej naturalny żywioł związany z esencją życia, a więc wzmacnia ich siłę. Lubi dbać o swój wygląd zewnętrzny, w skrajnych przypadkach do przesady, łatwo się zakochuje, ale rzadko trwale……

– Ogień w znaku oznacza wzmocnieni takich cech charakteru jak namiętności, żywotności, żywiołowość, spontaniczność, entuzjazm. Ogień wpływa na emocjonalne podejście do życia, spontaniczność, żywiołowość, zmniejsza panowanie nad emocjami, odczuciami i uczuciami, wyzwala chęc do zabawy i poszukiwanie akceptacji i uznanie w oczach innych, wzmaga poczucie wyższości graniczące nieraz z samouwielbieniem. Osoba obdarzona żywiołem ognia w swoim znaku podejmuje nieraz pochopne impulsywne decyzji. Jest ufna wobec innych, często żyje chwila. Uwielbia życie towarzyskie i potrafi znaleźć się w centrum zainteresowania. Ma szeroką wiedzę towarzyską, którą umiejętnie i spontanicznie wykorzystuje….

– Metal w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak własną samodyscyplinę, surowość w ocenie siebie i innych, silną wolę, determinacje, stałość, nieugiętość, konsekwencje w działaniu, niestety nieraz graniczącą z uporem. Osoba tylko z pozoru zewnętrznie jest spokojna i rozważna, ale wewnątrz niej kipi energia i emocje, wierzy we własne siły i nie uznaje kompromisów. Z kolei ich ambicje określone są przez chłodną logikę.. Jeśli kocha to namiętnie i do końca. Lubi nawiązywać nowe znajomości, opiera je na konkretnych przesłankach i wtedy potrafi być Oddalanym, serdecznym, niezastąpionym przyjacielem…..

Podstawowe Cechy Charakteru „Kozła”……

Osoby urodzone w roku Kozła obdarzone zostają naturą łagodną, pełną wewnętrznej delikatności, serdeczności oraz zdolnościami przystosowawczymi. Stanowi zupełne przeciwieństwo Konia – istoty szalonej i zapamiętałej czy chytrego, zamkniętego w sobie Węża. Problemy obu tych znaków Kozła po prostu nie dotyczą. Tym nie mniej, dla jej własnego dobra i bezpieczeństwa potrzebna jest jej opieka ze strony znaków bardziej dynamicznych niż on sam. Większość Kozłów to natury twórcze, obdarzone bogatą wyobraźnią i pełne pomysłów. Wolny czas najchętniej poświęcają zainteresowaniom artystycznym, uwielbiają też przyjemne towarzystwo oraz rozmowy na wzniosłe tematy, takie jak szlachetne cele, duchowość, natchnienie i inspiracja itp. Spotkania, którym, ich zdaniem patronują muzy, to dla nich święte misterium. Rzadko zajmują je czeki, rachunki czy kursy akcji na giełdzie, uważają bowiem, że tak subtelnym naturom nie wypada po prostu zajmować się przyziemnymi sprawami bytu. To odwrócenie się od materialnej strony życia nie oznacza wcale, że w równej pogardzie mają komfort i bezpieczeństwo. Ta oczywista sprzeczność jest podstawowym znamieniem ich osobowości. Kozły nie cierpią hipokryzji, gdy odkrywają, więc, że ich zakrojona na wielką skalę akcja ma być wspierana lub sponsorowana przez ludzi niegodnych, niemających prawa firmowania szlachetnej inicjatywy, gwałtownie protestują. Większość z nich domaga się od ludzi tego, czym one same nie lubią się zajmować i wcale nie uważają tego za niestosowne. Czasem praca twórcza i ich własne sprawy pochłaniają je do tego stopnia, że zupełnie „wylatują” im z pamięci inne, nie mniej ważne obowiązki. Świadomość niemożności zrealizowania wielu pomysłów jest dla nich źródłem niewypowiedzianych mąk. Pobrzmiewa w tym także echo pewnej właściwości Konia – skłonności do uciekania od problemów, jednak w odróżnieniu od niego Kozły czyni to subtelniej (w sposób bardziej zakamuflowany). Zamiast szalonego cwału lub zapamiętania się w walce wybiera „wizytę” w ogrodzie u sąsiada lub wypoczynek w cieniu zagajnika. Potrafi upajać się pięknem przyrody, a wdychanie aromatów życia jest dla niej ważniejsze niż poczucie przestrzeni i swobodnego pędu….

Postawa i Zachowanie……

Wiele Kozłów obdarzonych jest darem przeczuwania przyszłych wydarzeń. Potrafią również przewidzieć, w jakim kierunku ewoluować będzie opinia i poglądy otoczenia, jak potoczą się losy różnych osób lub przedsięwzięć lub rozwinie dana sytuacja. W odróżnieniu jednak od strategicznej intuicji Konia, intuicja Kozła ogranicza się do taktyki i odnosi tylko okoliczności bieżących spraw. Często daje to zresztą o wiele lepsze efekty niż globalne prognozy długoterminowe. Kozły zazwyczaj stają na nogi dzięki pomocy innych. Obdarzone są w związku z tym wyczuciem, do których drzwi należy zapukać. Najczęściej, ulegając spontanicznym odruchom i pierwszemu wrażeniu, partnerzy Kozłów powierzają im pieniądze, zapisują spadek, obdarowują drogimi prezentami, zaś możni, wpływowi sponsorzy biorą je pod swe skrzydła. Dzieje się tak, gdyż Kozły umieją wybrać odpowiedni moment do przeprowadzenia rozmowy, wejść w sytuację rozmówcy i pokazać się z najlepszej strony. Wszystko to sprawia, że większości Kozłów udaje się na starość zebrać solidne zabezpieczenie materialne. Wiele z nich otrzymuje legaty od rodziców, krewnych, a nawet obcych osób zapisujące im pokaźne nieraz majątki. Tak, więc to, o co inni muszą walczyć i ciężko harować, Kozłom dostaje się bez wysiłku. Jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dobra sypią się na nich niczym z rogu obfitości. Mimo że Kozłom brak jest silnej woli, a może właśnie, dlatego, potrafią się czasem zachować w sposób dla nich nietypowy i szokujący. Ktoś, kto je zna jako osoby aż nadto łagodne, może mieć okazję przekonać się o czymś całkiem odwrotnym i zobaczyć nagle ze zdziwieniem, że oprócz miękkiego futerka Kozły mają także ostre rogi, którymi w razie potrzeby umieją się posłużyć. Niezależnie od odrazy, jaką żywią do słownych batalii, wdawszy się w spór są w stanie zagadać przeciwnika na śmierć. Najczęściej jednak ich najlepszą bronią okazuje się chłodne milczenie i danie odczuć przeciwnikowi zawoalowanego niezadowolenia. Podobna reakcja wywiera na oponentach Kozły piorunujące wrażenie i daje lepszy skutek niż najbardziej zręczna szermierka słowna. Wiele Kozłów umie świetnie schlebiać i zachować się uniżenie. Jeśli wymaga tego sytuacja, potrafią wśliznąć się w czyjeś łaski i zdobyć sobie zaufanie potrzebnych ludzi. Aktorstwo jednak jest nie tyle ich profesją, co doświadczeniem wyniesionym z poprzednich wcieleń. Mają na swoim koncie ogromną liczbą zagranych niegdyś ról i obecnie mogą z łatwością wcielić się w każdą postać.

 Kozły zdecydowanie preferują powierzenie wykonawstwa i ochrony swoich interesów komuś innemu, umieją przy tym pobudzić najlepsze, ukryte strony tej osoby. Gdyby jednak ktoś chciał poprosić Kozła o przysługę i oczekiwał od niej odwzajemnienia przysług, grubo by się rozczarował. Interesują ją wyłącznie własne cele i interesy. Petentowi daje szybko do zrozumienia, że jego prośby są, co najmniej nie na miejscu i obrażającą. Potrafi ponadto dać mu do zrozumienia, że nie leży w jej interesie opowiadanie się po konkretnej stronie w konflikcie, tłumaczenie się i ustępowanie. Gdy petent ma Kozioł, za złe podobne stanowisko, ze spokojem odpowiada, że nigdy nikomu nie obiecywała być podporą, a jeśli mimo to petent na coś liczył, to „będzie musiał przyjąć do wiadomości, że się przeliczył i że doprawdy Kozła była o nim lepszego zdania”. Jeśli petent dalej drąży temat i pozwoli sobie przypomnieć własną pomoc okazaną niegdyś Kozłowi, ta wzruszy ramionami i stwierdzi, że on przecież o tę pomoc nigdy nie prosił. Podobna logika zwala z nóg i Kozły nikt już o nic więcej nie poprosi, ale i nie udzieli więcej swego poparcia. Kozły potrafią doprowadzić otoczenie do białej gorączki ciągłymi prośbami, błaganiami i przepraszaniem. Ich postępowanie może wydać się nachalne i żenująco uniżone. Od Kozłów jednak nie ma co oczekiwać poszukiwania prawdy lub służenia jakiemuś bogu. Służyć potrafią wyłącznie własnym interesom. W ich naturze nie leży bezpośrednie wyłuszczanie argumentów i mówienie wszystkiego do końca. Informację z Kozła wyciąga się stopniowo, po kawałeczku i to pod warunkiem przyobiecania jakiejś gratyfikacji oraz schlebiania jej miłości własnej. Kozioł ma nie najlepszą orientację przestrzenną, nie ma też wyczucia czasu. Ustalając z nią terminy czy miejsca spotkań, a potem próbując trzymać się tych ustaleń można stracić cierpliwość. Kozioł rzadko bywa punktualny, a dyskusje potrafi przeciągać w nieskończoność, tak, że ewentualne inne spotkania i terminy trzeba w końcu odwoływać i przesuwać. Jeszcze jednym sposobem zdobycia informacji od Kozła jest stanowczość. Rozegranie przed nim sceny rodem z tragedii Szekspira wywiera na niej wstrząsające i niezatarte wrażenie. Choć po takiej mocnej dawce emocji Kozioł na pewno się obrazi, wystarczy wspomnieć, że pobudki zajścia były jak najbardziej szlachetne i podyktowane miłością, a także troską o jego własne dobro, a godnie oceni siłę partnera i zrobi wszystko, aby spełnić jego prośbę. Kozły należy przyjmować takimi, jakie są i nie oczekiwać od nich więcej niż same mogą dać. Najistotniejsze jest dla nich zdobycie sobie przywódcy – opiekuna, który byłby im w życiu podporą. Choć działają powolnie, są w stanie dostosować się do takiego przywódcy, by móc za nim podążać….

Osobowość „Kozła”…….

Kozły lubią intelektualizować, są marzycielskie, komunikatywne i przenikliwe. Zawsze uprzejme i wykazujące wrażliwość artysty są z reguły lubiane przez otoczenie. Ludzie podziwiają w nich delikatność uczuć, takt i filozofię życia. Potrafią podtrzymywać swobodną, niekrępującą rozmowę i bawić gości z fantazją i oryginalnie. Kozły są bardzo cierpliwe i mają złote serce, toteż garnie się do nich wiele osób i chętnie z nimi przyjaźni. Znajomości te trwają często wiele lat, podsycane koźlą wyrozumiałością i życzliwością. Są bardzo wrażliwe na wszelkie krytyczne uwagi i zależne od postronnych opinii. Panicznie bojąc się konfliktu zawsze zawczasu szukają dla siebie usprawiedliwienia i najczęściej udaje im się je znaleźć. Podobna taktyka jednak wystawia je na wielkie niebezpieczeństwo, gdyż obnażają w ten sposób swoje słabe strony i w rezultacie padają ofiarą zdrady lub wiarołomstwa. Kozy jednak łatwo wybaczają, nie dyszą żądzą zemsty ani nie poddają gniewowi. Uważają takie zachowania za irracjonalne i szkodliwe dla zdrowia. Wolą już raczej znaleźć sobie nowe pastwisko lub ogród, w którym stróże nie byliby tak nieprzejednani. Większość Kozłów nie znosi rutynowych zajęć, codziennych obowiązków, konieczności przestrzegania regulaminów, wywiązywania się z umów, nie lubią też zajmować stanowisk kierowniczych, ponieważ pragną nade wszystko żyć w zgodzie z całym światem. Są z natury kosmopolitami, nie znoszą dąsów, wrogości, jawnie okazywanej im niechęci i wolą zrezygnować z awansu, nawet gdyby miało to zaszkodzić ich własnym interesom. Przez wielu ludzi podobny pacyfizm odbierany jest jako niechęć do odpowiedzialnej współpracy i cofanie się przed dojrzałymi decyzjami i kończy się oskarżeniem Kozła o subordynację, wygodnictwo i „miganie” się od odpowiedzialności.

Od Kozłów nie sposób oczekiwać postawy wojownika, gdyż nie mają silnej woli, są leniwe i folgują swoim słabościom, a ponadto, gdy przychodzi wykazać się inicjatywą, zaczynają się wahać, ulegają namowom i w ogóle są chwiejne. Zachowują się wobec wspólników i partnerów jak dzieci, która to cecha pozostaje im na całe życie. Gdy ktoś im się przeciwstawia lub czegoś zabrania, czują się dotknięte i obrażone jak dzieci, a następnie, zamiast obstawać przy swoim, próbują znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Na Wschodzie uważa się, że szczęście mimo wszystko uśmiecha się do Kozła, nagradzając je za dobroć serca i serdeczność. Takie cechy, jak łagodność, empatia, zdolność do zrozumienia i wybaczenia błędu czynią Kozła partnerem bardzo atrakcyjnym. Często spełnia zresztą rolę pośrednika w sprawach szczególnie drażliwych i skomplikowanych. Otoczenie macha ręką nawet na jej bezradność w sprawach organizacyjnych i przymyka oko na jej wady, jako że w razie potrzeby Kozioł umie precyzyjnie i elegancko załatwić delikatne sprawy….

 KARIERA ZAWODOWA „KOZŁA”…….

 W sferze zawodowej Kozły z reguły nie należą do osób specjalnie ambitnych lub przesadnie aktywnych. Na przeszkodzie temu stoi zaabsorbowanie sprawami osobistymi oraz słaba wola. Nie zabiegają o pozycję lidera, gdyż wiąże się ona z koniecznością toczenia bojów, sporów i konfliktów. Tymczasem nadrzędną wartością ich życia jest spokój, a do tego władza nie jest im potrzebna. Pracują starannie i bardzo skrupulatnie tak, by nie dać nikomu powodu do krytyki czy pretensji. Chwiejny charakter każe im szukać oparcia w kimś solidnym i dla człowieka, który weźmie na siebie taką rolę, gotowe są uczynić bardzo wiele. Realizują się wspaniale m.in. jako aktorzy i artyści malarze. W ogóle najlepiej czują się w zawodach wymagających wyczucia proporcji, wrażliwości na piękno i bogatej wyobraźni. Inne sfery zawodowe nie budzą ich entuzjazmu. Pociąga także psychoterapia, jako że są świetnymi psychologami i wychwytują najsubtelniejsze niuanse stanów duszy. Mogą w tej dziedzinie osiągnąć mistrzostwo albo zostać pełnym pasji hobbystą. W roli lekarza dusz czują się doskonale, również spowiednika, zaufanego człowieka czy organizatora tajnych zebrań. Szczęśliwe są, gdy potrzebuje ich dużo ludzi. Zdolność rozumienia drugiego człowieka w połączeniu z duchową subtelnością i pewnością działania oraz dążenie Kozy do harmonii i doskonałości w ogóle pozwala jej rozwiązywać skomplikowane problemy psychologiczne w sposób optymalny. Natomiast w dziedzinach wymagających tupetu i wyrachowania Kozły przegrywają, jeśli oczywiście w ogóle zdecydują się „wdepnąć” w podejrzane układy. Przy dobrej woli mogą z nich być nieźli handlowcy. Kto inny, jeśli nie artystka Koza przekona klienta, że dana rzecz jest mu właśnie absolutnie potrzebna? Na ten rodzaj pracy decydują się jednak tylko w ostateczności, żeby zapewnić sobie trzy najważniejsze postulaty szczęścia – pożywienie, lokum i elegancką garderobę. Zawód handlowca jest dla Kozłów o tyle niestosowny, że w sprawach rachunków i płatności mają w głowie kompletny zamęt. Fatalnie dysponują pieniędzmi, toteż uczciwy i praktyczny „impresario” w ich życiu jest na wagę złota. Kozły potrafią być bardzo naiwne i łatwo dają się oszukać, czego co przebieglejsze natury nie omieszkają przepuścić. Gdy raz dostaną się pod zły wpływ, szybko uczą się kłamać i schodzą na złą drogę. Mając dostęp do cudzych pieniędzy nie zawahają się przed ich zagarnięciem. Zdobycz tę zresztą błyskawicznie trwonią. Zważywszy na niezwykłą pomysłowość Kozłów w kwestii wydawania pieniędzy oraz na całkowity brak poczucia własności, rzeczą absolutnie jej potrzebną jest zarządzanie jej majątkiem przez osoby trzecie. Ponieważ jednak apetyt Kozła nie jest nadmierny, szybko potrafi dostosować się do ograniczeń. Gdy jednak Kozioł otoczy się komfortem i da sobie poczuć smak milionowej fortuny, zabranie mu czegokolwiek jest dla niej niepowetowaną szkodą, po prostu katastrofą. I nie spocznie, póki nie odzyska utraconej rzeczy i zakłóconego spokoju ducha. Kozły bardzo nie lubią schodzić poniżej poziomu, który już osiągnęły lub żyć w konflikcie ze swoimi odczuciami. Dla zabawy lub dla chwilowej zachcianki potrafią czasem postąpić bardzo nierozważnie lub podjąć nader niefortunną decyzję. Jeśli Kozioł na przykład stwierdzi nagle, że jego posada opłacana jest źle, a on sam rażąco niedoceniany, potrafi po prostu wstać, odwrócić się na pięcie i trzasnąć na odchodnym drzwiami. Nie znalazłszy jednak lepszej pracy stanie na głowie, by wrócić na stare miejsce i udowodnić swą wierność i oddanie. W podobnej sytuacji jest w stanie pójść na kompromis nawet z wrogiem. Podobne wyskoki Kozła doprowadzają jego partnerów do furii. Wyrabiają sobie o nim opinię nieodpowiedzialnego i pretensjonalnego snoba. Na domiar złego Kozły potrafią zamęczyć prośbami o wybaczenie, zawiłym usprawiedliwianiem się i próbami obrócenia wszystkiego w żart. Często nie tylko nie poprawia to ich wizerunku, lecz jeszcze bardziej ich pogrąża. Zdarza się i tak, że Kozły zdobywszy uznanie i pozycję zaczyna „obrastać” w fałszywych przyjaciół. Fakt, że nie zdaje sobie sprawy z zakulisowych rozgrywek i intryg oraz jej naiwność i nieostrożność, mogą ją z czasem doprowadzić na skraj bankructwa. Kozły muszą, więc zadbać o dwie rzeczy – znaleźć sobie taką dziedzinę pracy zawodowej, która gwarantowałaby jej zawsze wysoki poziom entuzjazmu oraz wspólnika lub doradcę, który by dbał o finanse, kontrolował dochody i wydatki. Kozła najczęściej spotyka się wśród artystów malarzy, ogrodników, fotografów, pisarzy, muzyków i psychoterapeutów, ale także w półświatku – wśród włóczęgów, nędzarzy, prostytutek i sutenerów.

Kozły są słabymi znakami. Potrzebują ludzi silnych, na których mogłyby polegać. Optymistyczne Konie i Świnie niemal idealnie potrafią uzupełnić koźlą osobowość. Harmonijnie powinno im się współżyć i współpracować z Zającami, Małpami, Smokami i Wężami. Koźlego biadolenia zaś nie zniosą Psy i Tygrysy, a Szczury i Bawoły nie potrafią zaakceptować innych cech….

Kozioł w miłości….

Kozy nie lubią samotności. Potrzebują towarzystwa tak samo jak powietrza do oddychania. Dla ukochanej osoby Kozy zrobią absolutnie wszystko, oddadzą się całkowicie. Zależy im na utrzymaniu stabilnego, pełnego miłości, szczęśliwego związku….

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku….

Niezwykła para: Świnia, Królik, Koń
Interesujący związek: Smok, Wąż
Przeciętnie, ale rokuje: Małpa, Koza, Pies, Kogut, Szczur
Mało zrozumienia: Bawół, Tygrys

 

Kozioł w rodzinie….

Są bardzo prorodzinne, dlatego zwykle zakładają liczne rodziny. Nie potrafią żyć dla samych siebie, dlatego wiele uwagi i troski poświęcają gromadce dzieci. Kozy to naturalni opiekunowie, posiadają bardzo silnie rozwinięty instynkt rodzicielski i zwykle przejmują kontrolę nad życiem całej rodziny. Tylko wówczas są pewne, że każdy członek rodziny będzie bezpieczny i szczęśliwy…..

 

DEWIZA ŻYCIOWA „KOZŁA”………

„Od najwcześniejszych lat przejawiani się jako istota niezwykła – ufam wielu ludziom, a oni odwzajemniają mi się tym samym. Los traktuje mnie łaskawie, a w promieniach moich subtelnych, delikatnych uczuć wszystko wzrasta, kwitnie i szlachetnieje. Staram się znajdywać piękno we wszystkim, na czym spocznie mój wzrok. Wiem, że poruszam się z gracją, a w moich czynach zaklęte jest piękno”……

 

Zdjęcia pochodzą z kolekcji body painting » bodypainting, malowanie ciała oraz kolekcji Borisa Vallejo….
Jak również boddypaints.blogspot.com