Horoskop Chiński
Dla Urodzonych w Roku Koguta / Kury

 

Lata Koguta, Dominujący Żywioł i Patron Planetarny…..

22.02.1909 – 09.02.1910      Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
08.02.1921 – 27.01.1922       Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
26.01.1933 – 13.02.1934       Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
13.02.1945 – 01.02.1946       Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
31.01.1957 – 17.02.1958        Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
17.02.1969 – 05.02.1970      Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
05.02.1981 – 24.01.1982      Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
23.01.1993 – 09.02.1994     Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
09.02.2005 – 28.01.2006   Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
28.01.2017 – 15.02.2018      Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
13.02.2029 – 02.02.2030    
Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..

 

Symbolika Urodzeniowa Dla „Koguta”…..

 

Kolejność w zodiaku: dziesiąty
Szczęśliwe kolory: brązowy, zielony
Szczęśliwe liczby: 1, 5, 6
Najodpowiedniejsze zawody: barman, żołnierz, tancerz, agent ubezpieczeniowy, sekretarz, muzyk, dentysta, fryzjer, kosmetyczka, bankier, biegły księgowy, wszystko co związane z handlem
Szczęśliwe kamienie: cytryn
Planeta rządząca: Merkury
Miesiąc przypisany do znaku: wrzesień
Kierunek przypisany do znaku: zachód
Godziny przypisane do znaku: 17:00 do 19:00
Odpowiednik w zachodnim zodiaku: Panna

 

Symbolika pierwiastka  – Yin….

– Yin dosłownie rozumiane jest jako „zacienione miejsce…. Północne zbocze wzgórza…. Południowy brzeg rzeki…. Zachmurzenie…. Zaciemnienie….” Yin reprezentowane jest przez czerń i Księżyc…. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury….. Introwersję…. Liczby parzyste….. Odpowiada jej noc….. Symbolizuje wodę lub ziemię. Wszystkich urodzonych w nieparzystych latach……

 

Żywioły w znaku „Koguta”…….

Żywioły z znaku według Kosmologii i Astrologii Chińskiej mają fundamentalne znaczenie wzmacniając lub osłabiając przypisane danemu znakowi cech charakteru……

– Ziemia oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak materializm i trwałość, dbałość o swoje bezpieczeństwo i zapewnienie sobie jak najlepszej sytuacji życiowej i dobrego statusu społecznego i materialnego. Człowieka z tym żywiołem w swoim znaku cechuje spokój i rozwaga a także mądrość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Ziemia nie pozwala na zbytnie oderwanie się od życia. Ziemiste obdarowanie znaku sprawia, że jesteśmy solidniejsi, jeszcze bardziej chłodni, nieraz wręcz wyrachowani, z zimną precyzja potrafimy kalkulować każde swoje działanie, jednak to sprawia, że jesteśmy bardziej pasywni, że za wiele czasu poświęcamy na analizę zachowania swojego i innych ludzi, a za mało czasu zostawiamy sobie na działanie, które i tak opieramy na podstawie własnych już zdobytych doświadczeń, rzadko wykraczając poza ramy tychże właśnie doświadczeń. Kobieta z żywiołem Ziemi w swoim znaku jest oddaną matką i żoną, życie rodzinne jest dla niej bezsprzecznie najistotniejsze…..

– Woda oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak zamknięcie się w sobie, skrywanie własnej tożsamości przed innymi, delikatność i wrażliwość. Woda w znaku obdarza dobrą pamięcią, ale i nieraz pamiętliwością, wzmacnia nasze siły życiowe i pomnaża naszą energie życia. Pod wpływem tego żywiołu nieco częściej odwołujemy się do tradycji, utartych zwyczajów i znanych sposobów działania. Woda wzmacnia konserwatyzm i potrzebę czasu do pełnej adaptacji w nowym otoczeniu i do nowych znajomości, potrzebę czasu, do stworzenia stałego związku, wzrost wymagań względem innych, ale i siebie, uzdolnienia artystyczne, wzmocnienie błyskotliwości…….

– Drewno w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak łagodność, poczucie równowagi, harmonia sił twórczych, wzmacnia wyobraźnie. Człowiek, który jest urodzony w tym żywiole jest bardzo energiczny i żywiołowy, cały czas ma nowe pomysły na życie, które niezwłocznie chce realizować. Bardzo lubi towarzystwo innych, ale czasem również i samotność. Drzewo sprawia, że najlepiej, jak można, potrafimy wykorzystać swoje naturalne zdolności i skłonności. Drzewo to jak najbardziej naturalny żywioł związany z esencją życia naturalny, a więc wzmacnia ich siłę. Lubi dbać o swój wygląd zewnętrzny, w skrajnych przypadkach do przesady, łatwo się zakochuje, ale rzadko trwale……

– Ogień w znaku oznacza wzmocnieni takich cech charakteru jak namiętności, żywotności, żywiołowość, spontaniczność, entuzjazm. Ogień wpływa na emocjonalne podejście do życia, spontaniczność, żywiołowość, zmniejsza panowanie nad emocjami, odczuciami i uczuciami, wyzwala chęć do zabawy i poszukiwanie akceptacji i uznanie w oczach innych, wzmaga poczucie wyższości graniczące nieraz z samouwielbieniem. Osoba obdarzona żywiołem ognia w swoim znaku podejmuje nieraz pochopne impulsywne decyzji. Jest ufna wobec innych, często żyje chwila. Uwielbia życie towarzyskie i potrafi znaleźć się w centrum zainteresowania. Ma szeroką wiedzę towarzyską, którą umiejętnie i spontanicznie wykorzystuje….

– Metal w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak własną samodyscyplinę, surowość w ocenie siebie i innych, silną wolę, determinacje, stałość, nieugiętość, konsekwencje w działaniu, niestety nieraz graniczącą z uporem. Osoba tylko z pozoru zewnętrznie jest spokojna i rozważna, ale wewnątrz niej kipi energia i emocje, wierzy we własne siły i nie uznaje kompromisów. Z kolei ich ambicje określone są przez chłodną logikę.. Jeśli kocha to namiętnie i do końca. Lubi nawiązywać nowe znajomości, opiera je na konkretnych przesłankach i wtedy potrafi być Oddanym, serdecznym, niezastąpionym przyjacielem…….

 

Podstawowe Cechy Charakteru „Koguta”…...

Wrodzona życzliwość i miły stosunek do ludzi pozwala Kogutowi cieszyć się sympatią osób z różnych środowisk społecznych, może być mile widzianym gościem zarówno w pałacowych salonach jak i wiejskich chałupach. Wystarczy, żeby zechciał, a zawsze otrzyma zaproszenie. Większość Kogutów prowadzi, więc ożywione życie towarzyskie. Gorzej mają się sprawy, gdy sytuacja wymaga taktu, cierpliwości i rozwagi. Cechy te stanowią zaprzeczenie natury Koguta i stawiają go na z góry przegranej pozycji w świecie dyplomacji. Innym charakterystycznym rysem jego charakteru jest narzucanie innym swego sposobu myślenia, nawet, gdy nikt go nie pyta o zdanie. Najczęściej Kogut jest osobą wykształconą i oczytaną. Potrafi prowadzić zajmujące rozmowy na każdy temat, również poważny. Interesuje go filozofia, literatura klasyczna, badania naukowe, a także bieżące wydarzenia lokalne i ze świata. Ma dobrą pamięć, mimo to rzadko chwali się swą wiedzą. Woli, aby oceniano go na podstawie wyglądu zewnętrznego i zachowania. Na całkowitą szczerość pozwala sobie jedynie w kręgu najbliższej rodziny i przyjaciół, ze strony innych osób obawia się niezrozumienia, szyderstwa i obmowy. Zdaje sobie sprawę, że pod swym szykownym „upierzeniem” ukrywa wrażliwe ciało, które musi pielęgnować, jeśli chce uniknąć kompromitacji i narazić się na epitet „zmokłej kury”. Jego krytycyzm, ciągłe czepianie się i niezgodny charakter mogą przy braku dystansu drażnić i wpędzać w depresję. W prowadzeniu swoich interesów Kogut przejawia naiwną ufność w stosunku do partnerów i wierzy, że nikt go nie skrzywdzi. Oczekuje zrozumienia i wybaczenia mu ewentualnych potknięć z nadzieją, że nie spotka go rozczarowanie. Jeśli jednak on sam zostanie poproszony o pomoc, na przykład o pożyczkę, najczęściej odmawia. Nie lubi zobowiązań i woli, aby inni również niczego nie byli mu winni. Kogut potrafi zręcznie manewrować słowem pisanym i mówionym. Sugestywnie przekonuje innych o swoich racjach i wykazuje, jak nieuzasadnione są ich pretensje oraz prośby o pomoc. W najlepszym razie posunie się do udzielenia rady. Gdyby zaś komuś przyszło do głowy wytoczyć przeciw Kogutowi proces sądowy lub przeciwstawić mu się w jakiejś innej formie, musi liczyć się z długą walką i solidnie przygotowanym przeciwnikiem. Kogut wykazuje w takich razach niebywałą wytrwałość i pewność swych racji, może solidnie poszarpać nerwy. Realizuje się najpełniej, gdy przyświeca mu jakaś idea i gdy wie, że udaje mu się wdrażać ją w życie we właściwy sposób. Staje się wówczas wzorowym i sumiennym wykonawcą, wkłada wszystkie swoje siły w realizację projektu. Odczuwa potrzebę znajdowania się w centrum wydarzeń, podsuwania pomysłów i skupiania na sobie uwagi. Uważa, że wtedy dopiero ma szansę zrobić karierę, wypłynąć na szerokie wody i zabłysnąć pełnią swych możliwości. Gdy brak mu idei i silnego wsparcia, może stać się upartym egoistą, skoncentrowanym wyłącznie na swoich problemach i przekonanym o swej nieomylności….

 

Postawa i Zachowanie……

Większość Kogutów bardzo lubi prowadzić zebrania i demonstrować swe oratorskie umiejętności przed szerszym gronem, a przy okazji pokazać się z najlepszej strony przełożonym i co ważniejszym osobom oraz powdzięczyć się przed nimi. W roli pośrednika między autorytetem a audytorium czuje się wprost znakomicie. Kogut sprawdza się często jako bardzo dobry konferansjer. Drażni, co prawda otoczenie podobnym zachowaniem, ale po bliższym wejrzeniu w istotę jego zabiegów, daje się łatwo zauważyć, że chodzi mu jedynie o samopotwierdzenie. Wiele Kogutów wiąże swą przyszłość z pracą wykonywaną w dużym zespole, ponieważ daje im to możliwość wspinania się na kolejne szczeble hierarchii służbowej i zrobienia kariery. Potrafią stworzyć sobie takie warunki pracy, które zapewnią im powolne dochodzenie do perfekcji; są skrupulatne, odpowiedzialne, obowiązkowe i nie boją się zadań wymagających nawet anielskiej cierpliwości. Kogut uwielbia wprost fantazjować i snuć plany. Świat mógłby utonąć w powodzi jego deklaracji i utopijnych, nieżyciowych pomysłów. Tymczasem sukces i bogactwo przychodzą do Koguta tylko jako efekt pracy i konsekwentnej taktyki. Nie można powiedzieć, że mu się nie wiedzie, po prostu musi się solidnie naharować, aby zrealizować swe zamierzenia. Najskuteczniej działa, gdy ktoś inny planuje i finansuje konkretne przedsięwzięcie. Dopiero wtedy jest w swoim żywiole i natychmiast usiłuje wszystkim dyrygować. Z reguły jednak jego wysiłki okazują się niewystarczające do osiągnięcia sukcesu.

Kogut niezdolny jest do długofalowego planowania i strateg z niego żaden. Popełnione błędy niczego go nie uczą, uparcie obstaje przy swoim i zawsze przecenia swe możliwości. Uważa poza tym, że zawsze można zaczynać od początku. Jest niezmordowany w swym dziele wznoszenia zamków na piasku i wierze w barwne mrzonki. Do późnego wieku pozostaje w duszy dzieckiem. Choć życie go nie rozpieszcza, nie odstępuje od swych niewzruszonych zasad i głębokiej wiary w sprawiedliwość. Kogut postępuje zawsze lojalnie. Jest przyjazny, wielkoduszny i potrafi okazać miłosierdzie. Śmiało wkracza w świat uczuć drugiej osoby i nie obawia się, że ktoś może z tego powodu cierpieć lub obrazić intruza. Kogut cieszy się w związku z tym opinią oryginała, a nawet ekscentryka. Postrzegany jest także jako człowiek wojowniczy, mający pociąg do przygód i ryzyka. W rzeczywistości ten troszczy się bardziej o swój „kurnik” i jego bezpieczeństwo niż o wielki świat. Rzadko zaufa komuś bez ograniczeń, a swoje problemy woli rozwiązywać samodzielnie. Nie potrafi przyjmować pomocy drugiego człowieka, nie lubi niczego nikomu zawdzięczać. Niezależnie od jego gotowości do włączenia się we wspólne projekty czy dyskutowania na każdy temat Kogut potrafi zamknąć się w sobie z byle powodu. Jest jednak zawsze do dyspozycji. Należy do ludzi chętnie zawierających nowe znajomości i przystępujących do nowych przedsięwzięć. Jeśli stracił serce do jakiejś sprawy lub znudził się czyimś towarzystwem, nigdy tego nie okaże, pozwoli raczej odczuć w sposób pośredni, na przykład zmieniając jakiś niuans w zachowaniu. Gdy nie chce nawiązać z drugą osobą bliższych stosunków, a osoba ta usiłuje mimo wszystko przeniknąć świat wewnętrzny Koguta, ten zmienia temat lub, aby uśpić czujność intruza, bagatelizuje sprawę. Broni dostępu do siebie na wszelkie sposoby. Kontakt z nim staje się wówczas trudny, napięty i obliczony jest na zniechęcenie i speszenie natręta. Większość Kogutów nie ujawnia swych prawdziwych zamiarów, chyba, że wymaga tego dobro osób najbliższych. Zazwyczaj szczerze pragną pomagać i wspierać, gdy tylko upewnią się, że nie chodzi o nic sprzecznego z ich etyką…..

Kogut jest w stanie chwycić się za każdą, byle zgodną z jego kodeksem moralnym pracę i oddać się jej bez reszty nie zwracając uwagi na malkontentów. Potrafi dać z siebie wszystko i zaprezentować się z najlepszej strony, gdyż najczęściej ocenia sytuację bardzo precyzyjnie, dostrzegając każdy jej aspekt. Teorię zamienia w praktykę, mimo że jego założenia z reguły wyglądają lepiej na papierze niż w życiu. Umysł Koguta jest racjonalny, dlatego zazwyczaj nie uwzględnia elementu ludzkiej słabości i ślepego trafu. Z tej przyczyny Kogut wpada często w ton mentorski, czym wszystkich irytuje i zniechęca do siebie. Może to być szczególnie dokuczliwe dla osób niedarzonych przez niego sympatią. W gruncie rzeczy ma dobre zamiary, chce, bowiem zmienić coś w życiu tych ludzi na lepsze, niestety czyni to w sposób niemożliwy do strawienia. Czułym punktem Koguta jest jego honor, toteż musi często wiele przecierpieć, zanim zrozumie niestosowność swego postępowania. W trudnych sytuacjach potrafi wykazać się sporym praktycyzmem i zaradnością, w prostych natomiast – potyka się i często działa zupełnie bez sensu. Wskazywanie mu jego własnych błędów i przekonywanie o błędnym rozumowaniu mija się jednak z celem, gdyż Kogut odbiera to jako agresję. Broni do upadłego przegranej sprawy i brnie dalej. Gdy jednak sytuacja naprawdę wymaga bohaterstwa i zdecydowanej postawy w obronie ideałów, jego zapał bojowy słabnie. Przyczyna podobnego postępowania leży w podwójnej naturze Koguta. Jeśli uzna on, że staje się przedmiotem manipulacji, z pewnością wycofa się z każdego przedsięwzięcia. Z uwagi na łatwość, z jaką można zranić jego wrażliwą naturę, Kogut z trudem zdecyduje się na otwarcie swej duszy i przyznanie do swoich duchowych dążeń czy zasad życiowych. Nadmierna ostrożność rodzi w nim nieufność i nieśmiałość, zawęża jego horyzonty i nie pozwala na obiektywną i pełną ocenę sytuacji. Zakłócona w ten sposób percepcja czyni z niego niejednokrotnie Don Kichota walczącego z wiatrakami.

Osobowość „Koguta”…….

Człowiek urodzony w znaku Koguta często dąży nieświadomie do poświęcenia się dla dobra ludzkości. Od najdawniejszych czasów wierzono, że ofiara jest źródłem siły astralnej i oznacza możliwość zneutralizowania negatywnego oddziaływania mocy ciemności, wysłania im na przeciw energii Słońca, tj. duszy koguta – symbolu walki ze złem. Kogut obdarzony jest w związku z tym mężnym sercem i w razie potrzeby potrafi zapomnieć o sobie w imię wyższych racji, sprawiedliwości i dobra. W Kogucie współistnieją dwie osobowości obok siebie. Jest to z jednej strony osobowość człowieka starannego i dokładnego, dobrze zorganizowanego i konsekwentnego w działaniu, przenikliwego i doświadczonego, stanowczego i zasadniczego, zawsze opowiadającego się po stronie sprawiedliwości, przestrzegania obowiązujących zasad i norm współżycia; z drugiej zaś – osoby impulsywnej, zdolnej do nieoględnego i nieuprzejmego traktowania ludzi, aktywnie uczestniczącej w każdym sporze i roztrząsającej godzinami zawiłe problemy; niewahającej się okazać pogardę dla uczuć innych ludzi i krytykować ich w sposób często wyjątkowo okrutny. Krytycyzm Koguta prowadzi niekiedy do absurdalnych sytuacji, innym razem oczyszcza. Te dwie przeciwstawne osobowości znajdują się we wzajemnym konflikcie, rodząc w sercu Koguta bolesne rozterki. Jego charakter i sposób myślenia do końca życia pozostają jednak rozdwojone. Demonstrowana na zewnątrz pewność siebie i agresja kryją w sobie męczące poczucie niepewności i niemożność jednoznacznego opowiedzenia się po stronie określonych wartości duchowych. Kogut potrafi zręcznie maskować swe przywary swobodnym i nieco nonszalanckim stylem bycia, skłonnością do nadmiernego ryzyka i niezależności, podbija serca swą barwną indywidualnością. Z reguły cieszy się powodzeniem płci odmiennej bardziej niż inne znaki, posiada, bowiem pełen wdzięku i gracji sposób poruszania oraz oryginalny styl ubierania się. Kogut jest wysmakowanym znawcą tego, co należy nosić. Sam ubiera się starannie i zwraca uwagę na każdy szczegół. Nie da się go nie zauważyć. Większość Kogutów to osoby zadbane i przykładające wielką wagę do wyglądu zewnętrznego. Zły gust razi ich, sami też zresztą rzadko zadowoleni są ze swej garderoby, z własnego „upierzenia”, choć starają się tego nie okazywać….

KARIERA ZAWODOWA „KOGUTA”…….

Większość Kogutów odnosi sukcesy w każdej dziedzinie działalności zawodowej, zwłaszcza w zawodach, w których wymagana jest pewna ręka i pewny umysł, zręczność i tupet, spryt oraz wywieranie odpowiedniego wrażenia na otoczeniu. W sytuacjach, w których liczy się skuteczna perswazja, mistrzowskie dowodzenie swoich racji, zwodzenie, wygrywanie sporów i dyskusji, Kogut jest niezastąpiony. Często udaje mu się wiele osiągnąć dzięki pracowitości i zdolnościom w dziedzinie zarządzania i doradztwie. Pościg za sukcesem zawodowym rozpoczyna bardzo wcześnie. Chęć zapewnienia sobie wygód i bezpieczeństwa powoduje, że skupia całą swą uwagę na dochodach i potrafi się troszczyć tylko o ich powiększenie. Zabiegając o awans myśli przede wszystkim o zarobkach związanych z posadą na wyższym stanowisku. Jednocześnie, jako że nie lubi rutyny, zależy mu na pracy atrakcyjnej i urozmaiconej, związanej na przykład z koniecznością podróżowania i gwarantującej swobodę działań. Najskuteczniej i najpełniej realizuje się w zawodach wymagających talentu organizacyjnego, a więc w przygotowywaniu i prowadzeniu takich imprez, jak konkursy, spotkania, pokazy, widowiska itp. Większość Kogutów czuje, że jest wtedy w swoim żywiole. Duże audytorium i publiczność jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamieniają Kogutów w pawie – brylują w pełnym blasku w swoich salonach, pozwalając przy okazji również innym zademonstrować godne pomysły i możliwości. Zdaniem Kogutów najlepszym orężem w drodze do sukcesu jest uśmiech, eleganckie, swobodne maniery i sumienność. Działalność komercyjna połączona z częstym podróżowaniem daje we wczesnych stadiach kariery zawodowej szansę pokazania siebie jak najszerszej publiczności z jak najlepszej strony. Należy podkreślić, że ambitne plany Kogutów nie wykraczają poza ramy rzeczywistości i obiektywnych uwarunkowań, są rozważne i przemyślane. We wszystkim, co dotyczy kariery, Koguty stosują się raczej do zasady „krótko-terminowości”, ponieważ właśnie w krótkich odcinkach czasu potrafią najskuteczniej rozwinąć swą taktykę planowania i działania. Planowanie długofalowe nie jest ich najmocniejszą stroną, zwłaszcza w opracowaniu strategii dla dużych grup ludzkich mogą natknąć się na bardzo poważne problemy. Z tego też powodu przebieg ich pracy zawodowej podlega częstym załamaniom – są to zmiany zawodu, miejsca pracy, nierzadko zresztą nieumotywowane, krótkowzroczne, uwzględniające jedynie jakąś chwilową koniunkturę. Nic więc dziwnego, że ich kariera może toczyć się wolniej niż by tego pragnęli, może także w niej zabraknąć zdecydowanych „skoków wzwyż”. W pracy są z reguły cenieni, choć budzą pewien niepokój i ostrożne niedowierzanie z powodu swojej otwartości i bezkompromisowości w stosunkach z przełożonymi oraz niechęci do zajmowania się sprawami wykraczającymi poza zakres ich czynności…..

Jeśli chodzi o zarządzanie dochodami, Koguty nie przejawiają talentu dobrego gospodarza – nie potrafią oszczędzać ani inwestować na przykład w papiery wartościowe czy fundusze ubezpieczeniowe; nie umieją nawet zaplanować budżetu bieżącego, tak, aby nie dopuścić do poważnego deficytu. Kogut, który dobrze radzi sobie ze sferą swoich interesów, jest czymś niezmiernie rzadkim. Wszystkie Koguty tracą pieniądze bez opamiętania przeznaczając je na tzw. nieodzowne drobiazgi, oszczędzanie biorąc pod uwagę dopiero po zaspokojeniu „podstawowych” potrzeb. Moment ten jednak nigdy nie nadchodzi. Lecz jeśli nawet udało im się uchronić jakiś skromny ułamek dochodów, za nic nie dadzą się namówić do zainwestowania tych pieniędzy nawet w najbardziej dochodowe przedsięwzięcie, nie zdecydują się też na udzielenie komuś pożyczki. Zwłaszcza, gdy Kogut nie ma zaufania do drugiej osoby, na nic zdadzą się jej namowy i zachęty do przystąpienia do bardzo intratnych i wysoce zyskownych przedsięwzięć. Choć konta bankowe Kogutów świecą pustakami, ich właściciele nie biorą sobie tego do serca. Nie lubią demonstrować swojej sytuacji finansowej – dobrej ani złej. Bardziej interesuje ich sam kontakt z człowiekiem i szeroko rozumiane życie wewnętrzne. Wystarcza im, gdy mogą zaspokajać swe bieżące potrzeby i zachcianki. Ten brak przywiązania do pieniędzy daje Kogutowi pozycję uprzywilejowaną w systemie wartości moralno-etycznych w porównaniu ze znakami „dusigroszy”. Szczury i Bawoły wręcz zarzucają Kogutowi karygodną beztroskę i wytykają mu przy lada okazji nieumiejętność zorganizowania sobie życia osobistego, nieracjonalne i buńczuczne trwonienie pieniędzy i czasu. Określają Kogutów jako nieodpowiedzialnych rozpustników. Prawdą jest, że Koguty na starość żyją często w nędzy, traktują to jednak jak doświadczanie jeszcze jednego aspektu życia….

Elastyczne podejście do różnych sytuacji, jakie niesie ze sobą życie, pozwala Kogutowi radzić sobie z biedą i utrudnieniami. Z lubością przyjmuje wszystko, co wiąże się z publicznym uznaniem – nagrody, medale, wyróżnienia, dyplomy itp. Wierzy, że zaskarbi sobie w ten sposób podziw i rzesze zwolenników. Jeśli konto bankowe można byłoby również uznać za formę dyplomu lub orderu, można byłoby stwierdzić, że Kogut jest fenomenalnym biznesmenem o wielkim talencie finansowym. Wszystkie Koguty wcześniej czy później przechodzą głębokie kryzysy psychiczne. Są one nieodłącznym elementem ich losu, gdyż właśnie poprzez przeżywanie ich przechodzą wewnętrzną metamorfozę. Zaczynanie od zera, od początku to ich prawdziwe powołanie i misja. Przeobrażenie daje mu przestrzeń potrzebną do wypróbowania siebie w nowej dziedzinie. Na poziomie podświadomości Koguty same podkładają pod swoje kolejne przedsięwzięcie „bombę zegarową”, która w pewnym momencie niweczy wszystkie ich wysiłki. Dotyczy to jednak w większości tych Kogutów, które urodziły się o wschodzie Słońca, w godzinach Tygrysa lub o zachodzie Słońca, w godzinach Koguta. Koguty urodzone nocą są często dość poważne, nietowarzyskie i przesadnie zadowolone z siebie. Cechy te jednak czynią z Koguta osobę praktyczną, mniej zdystansowaną w stosunku do ludzi; zabezpieczają go też przed huśtawką losu. Koguty mają predyspozycje do pracy w charakterze agentów handlowych, barmanów, sprzedawców, kucharzy. Mogą być specjalistami w zakresie kosmetologii, fryzjerstwa, wystroju wnętrz i charakteryzacji. Są wśród nich dobrzy dentyści, chirurdzy, wojskowi, policjanci, ochroniarze, strażacy, a także kelnerzy, urzędnicy i wykładowcy…..

 

Kogut w miłości….

Koguty nie owijają w bawełnę, kiedy chodzi o ich uczucia. Nigdy nie wahają się w emocjonalnych osądach. Albo kogoś lubią albo nie. Nie ma nic pomiędzy. Lubią, gdy wyznaje się im miłość, jednakże same nie przyznają się do swoich uczuć. Tylko w ostateczności mogą otworzyć się przed drugą osobą. Są bardzo skryte i dlatego niełatwo jest im odważyć się na pocałunek bądź miłosne wyznanie….

 

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku….

Koguty zgadzają się z posługującymi się intuicją Wężami i wpatrzonymi w kogucią radość Bawołami. Odpowiadają im również Smoki, które mają nadmiar energii i preferują zewnętrzność. Koguty między sobą mogą prowadzić nieustanną walkę, miewają trudności w dogadaniu się ze Szczurami i Zającami, a w kontaktach z Psami zdarza im się przeżywać prawdziwą huśtawkę nastrojów.

 

Kogut w rodzinie….

Koguty bardzo dbają o bezpieczeństwo swoich bliskich. Czasami mogą być nawet nieco nadopiekuńcze, próbując ustrzec ich od niebezpieczeństw całego świata. Są surowe i dużo wymagają od swoich dzieci. Będą je posyłać na lekcje gry na fortepianie, w tenisa czy na naukę języków obcych – byle tylko wykazać, że ich rodzina to tzw. wyższe sfery. Koguty nie tolerują złych manier i zwracają baczną uwagę na to, jak ich dzieci reprezentują się przed ludźmi spoza rodziny…..

 

DEWIZA ŻYCIOWA „KOGUTA”……..

„Jestem Strażnikiem Czasu, wysłannikiem Światła i heroldem Słońca, stanowię więc całą gamę barw i odcieni. Potrafię przewidywać wschody i zachody Słońca. Obserwując bacznie jego ruch dobowy, stałem się znawcą czasu, ekspertem odpowiedzialnym za właściwą chronologię wydarzeń. Nieustannie poszukuję harmonii i doskonałości, dlatego zawsze przezornie planuję i stale czuwam nad właściwym przebiegiem prac, bowiem każde wydarzenie, rzecz i zjawisko winny mieć swoje miejsce i znaczenie”….

 

Zdjęcia pochodzą z kolekcji body painting » bodypainting, malowanie ciała oraz kolekcji Borisa Vallejo….
Jak również boddypaints.blogspot.com..