Horoskop Chiński
Dla Urodzonych w Roku   Dzika / Świni

 

Lata Dzika, Dominujący Żywioł i Patron Planetarny…..

30.01.1911 – 17.02.1912        Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
16.02.1923 – 04.02.1924     Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
04.02.1935 – 23.01.1936     Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
22.01.1947 – 09.02.1948     Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
08.02.1959 – 27.01.1960     Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
27.01.1971 – 14.02.1972       Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..
13.02.1983 – 01.02.1984     Żywioł Woda, Patron Planetarny Merkury…..
31.01.1995 – 18.02.1996      Żywioł Drzewo, Patron Planetarny Jowisz….
18.02.2007 – 06.02.2008  Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…..
05.02.2019 – 24.01.2020   Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
23.01.2031 – 10.02.2032    
Żywioł Metal, Patron Planetarny Wenus…..

 

Symbolika Urodzeniowa Dla „Dzika”……

Kolejność w zodiaku: piąty
Szczęśliwe kolory: czarny, złoty, żółty
Szczęśliwe liczby: 3, 4, 5, 6
Szczęśliwe kamienie: ametyst
Planeta rządząca: Mars
Miesiąc przypisany do znaku: kwiecień
Kierunek przypisany do znaku: południowy-wschód
Godziny przypisane do znaku: 7:00 do 9:00
Odpowiednik w zachodnim zodiaku: Baran

 

Symbolika pierwiastka  – Yin….

– Yin dosłownie rozumiane jest jako „zacienione miejsce…. Północne zbocze wzgórza…. Południowy brzeg rzeki…. Zachmurzenie…. Zaciemnienie….” Yin reprezentowane jest przez czerń i Księżyc…. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury….. Introwersję…. Liczby parzyste….. Odpowiada jej noc….. Symbolizuje wodę lub ziemię. Wszystkich urodzonych w nieparzystych latach…..

 

Żywioły w znaku „Dzika”…….

Żywioły z znaku według Kosmologii i Astrologii Chińskiej mają fundamentalne znaczenie wzmacniając lub osłabiając przypisane danemu znakowi cech charakteru…..

– Ziemia oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak materializm i trwałość, dbałość o swoje bezpieczeństwo i zapewnienie sobie jak najlepszej sytuacji życiowej i dobrego statusu społecznego i materialnego. Człowieka z tym żywiołem w swoim znaku cechuje spokój i rozwaga a także mądrość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Ziemia nie pozwala na zbytnie oderwanie się od życia. Ziemiste obdarowanie znaku sprawia, że jesteśmy solidniejsi, jeszcze bardziej chłodni, nieraz wręcz wyrachowani, z zimną precyzja potrafimy kalkulować każde swoje działanie, jednak to sprawia, że jesteśmy bardziej pasywni, że za wiele czasu poświęcamy na analizę zachowania swojego i innych ludzi, a za mało czasu zostawiamy sobie na działanie, które i tak opieramy na podstawie własnych już zdobytych doświadczeń, rzadko wykraczając poza ramy tychże właśnie doświadczeń. Kobieta z żywiołem Ziemi w swoim znaku jest oddaną matką i żoną, życie rodzinne jest dla niej bezsprzecznie najistotniejsze…….

– Woda oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak zamknięcie się w sobie, skrywanie własnej tożsamości przed innymi, delikatność i wrażliwość. Woda w znaku obdarza dobrą pamięcią, ale i nieraz pamiętliwością, wzmacnia nasze siły życiowe i pomnaża naszą energie życia. Pod wpływem tego żywiołu nieco częściej odwołujemy się do tradycji, utartych zwyczajów i znanych sposobów działania. Woda wzmacnia konserwatyzm i potrzebę czasu do pełnej adaptacji w nowym otoczeniu i do nowych znajomości, potrzebę czasu, do stworzenia stałego związku, wzrost wymagań względem innych, ale i siebie, uzdolnienia artystyczne, wzmocnienie błyskotliwości…….

– Drewno w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak łagodność, poczucie równowagi, harmonia sił twórczych, wzmacnia wyobraźnie. Człowiek, który jest urodzony w tym żywiole jest bardzo energiczny i żywiołowy, cały czas ma nowe pomysły na życie, które niezwłocznie chce realizować. Bardzo lubi towarzystwo innych, ale czasem również i samotność. Drzewo sprawia, że najlepiej, jak można, potrafimy wykorzystać swoje naturalne zdolności i skłonności. Drzewo to jak najbardziej naturalny żywioł związany z esencją życia, a więc wzmacnia ich siłę. Lubi dbać o swój wygląd zewnętrzny, w skrajnych przypadkach do przesady, łatwo się zakochuje, ale rzadko trwale……

– Ogień w znaku oznacza wzmocnieni takich cech charakteru jak namiętności, żywotności, żywiołowość, spontaniczność, entuzjazm. Ogień wpływa na emocjonalne podejście do życia, spontaniczność, żywiołowość, zmniejsza panowanie nad emocjami, odczuciami i uczuciami, wyzwala chęć do zabawy i poszukiwanie akceptacji i uznanie w oczach innych, wzmaga poczucie wyższości graniczące nieraz z samouwielbieniem. Osoba obdarzona żywiołem ognia w swoim znaku podejmuje nieraz pochopne impulsywne decyzji. Jest ufna wobec innych, często żyje chwila. Uwielbia życie towarzyskie i potrafi znaleźć się w centrum zainteresowania. Ma szeroką wiedzę towarzyską, którą umiejętnie i spontanicznie wykorzystuje….

– Metal w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak własną samodyscyplinę, surowość w ocenie siebie i innych, silną wolę, determinacje, stałość, nieugiętość, konsekwencje w działaniu, niestety nieraz graniczącą z uporem. Osoba tylko z pozoru zewnętrznie jest spokojna i rozważna, ale wewnątrz niej kipi energia i emocje, wierzy we własne siły i nie uznaje kompromisów. Z kolei ich ambicje określone są przez chłodną logikę.. Jeśli kocha to namiętnie i do końca. Lubi nawiązywać nowe znajomości, opiera je na konkretnych przesłankach i wtedy potrafi być Oddalanym, serdecznym, niezastąpionym przyjacielem…..

 

Podstawowe Cechy Charakteru „Dzika”……

Spośród wszystkich znaków horoskopu chińskiego ten należy do osób najbardziej skrupulatnych i uczciwych. Z reguły osoby te przychodzą na świat jako nosiciele staromodnych poglądów, ich patron, bowiem symbolizuje czas miniony. Dzik jest zwolennikiem altruizmu, cierpliwości, wybaczania i dbałości o harmonię istnienia. Dzięki sporej dozie wrodzonego optymizmu wierzy, że świat i ludzie są w swojej naturze dobrzy, że można odkupić każdą winę i grzech, wierzy w ludzkość i duchową jedność wszystkich ludzi. Z takim charakterem staje się w świecie relatywnych wartości etycznych istotą raczej bezbronną. Ufny Dzik często wpada w pułapki zastawiane przez życie. Pada ofiarą nie tylko ludzkiej zachłanności, lecz także oszustw fałszywych świętoszków i nauczycieli głoszących różne doktryny mistyczne i religijne. Większość Dzików jest ufna, szczera i otwarta, czasem nawet naiwna. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest, jak można sądzić, „brak piątej klepki”, lecz silna potrzeba widzenia wszystkiego poprzez różowe okulary. Dzik obdarzony jest aż nadto obficie jak na dobę pragmatyzmu rzadkim przymiotem – umiejętnością współodczuwania. Nie potrafi zachować się zbyt surowo i krytycznie w stosunku do najbardziej nawet błądzących. Unika sporów i konfliktów, a że zawsze gotów jest pójść na kompromis, ma opinię mięczaka i osoby pozbawionej zasad. Jego skrajna cierpliwość i wyrozumiałość rzeczywiście mogą podsuwać mu nie najlepsze rozwiązania. Może się na przykład zdarzyć, że Dzik udzieli schronienia przestępcy, da się wciągnąć w jakąś niebezpieczną aferę lub stanie w obronie kogoś, kto naprawdę zasługuje na surową karę. Podobnie jak Psy Dziki bronią sprawiedliwości, a sprzeniewierzenie się jej zasadom uważają za ciężkie przestępstwo. W odróżnieniu jednak od swych sceptycznie nastawionych do świata poprzedników większość Dzików należy do osób, które łatwo jest udobruchać i zyskać ich przebaczenie. Dzik chce czynić dobro tu i teraz, a nie jak Pies w innym świecie czy w następnym wcieleniu….

 

Postawa i Zachowanie…...

Ponieważ są bardzo wrażliwe i lubią rozkoszować się życiem, stają się często salonowymi bawidamkami lub nawet prawdziwymi rozpustnikami. Większość z nich jest bardzo towarzyska i lubi rozrywki w szerszym gronie, Dzikiem jednak nie kieruje chęć zabłyśnięcia swoją elokwencją jak w przypadku Psa lub Koguta, lecz możliwość przebywania w radosnej, przyjemnej atmosferze miłych ludzi. Dziki nie potrafią wyrażać swych myśli równie naturalnie i swobodnie jak Koguty i zawsze obawiają się, żeby nie popełnić gafy, wolą, więc milczeć i ograniczyć się do niewiele znaczących odpowiedzi. Prywatnie jednak okazują się ciekawymi rozmówcami o szerokich, wielostronnych zainteresowaniach. Są bardziej kulturalne niż może się początkowo wydawać, same jednak są tego nieświadome i sądzą, że inni są od nich bardziej wykształceni i bardziej subtelni….

 Dziki można zaliczyć do dwóch podstawowych acz przeciwstawnych sobie grupy charakterów. Do jednej należą osoby skrupulatne i porządne, skrzętne i pracowite. Natomiast do drugiej grupy „Dzików” należą osoby słabo zorganizowane, chaotyczne, bałaganiarskie. Rzadko zdarza się spotkać „Dziki” łączące te przeciwstawne sobie cechy. Tak jedna, jak i druga grupa „Dzików” wykazują łatwowierność i wiarę we wszystko, co się do nich mówi, choćby pochodziło to od osób uważanych za krętaczy i kombinatorów. Pod tym względem „Dziki” są wręcz naiwne „do bólu”. Z natury „Dziki” są bardzo zwracają uwagę na swój status i pozycje społeczną, są też materialistami, dzielić lubią się tylko w własnym „stadzie”. Lubią towarzystwo i nie znoszą samotności. Samotność dla „dzików” to Udręka i może być dla nich powodem do prawdziwego „zdziczenia”. Dziki muszą należeć do określonego „stada”. Myli się jednak ten, kto myśli, że „Dzik” nie potrafi być stanowczy, o nie….Potrafi i to nieraz do granic możliwości, jednak, kiedy wpadnie w „Dziką furię” traci samokontrolę i pędzi na oślep……

 

Osobowość „Dzika”

Problem Dzików polega na tym, że próbują zajmować się kilkoma rzeczami jednocześnie, rozpraszają energię zamiast skupić ją na jednej konkretnej sprawie. Kiedy podejmą decyzję, działają wytrwale, nie zapominając o ostatecznym celu. Rzadko jednak wykazują inicjatywę, wolą polegać na innych wierząc, że osoby bardziej wykształcone i zdolne poradzą sobie z problemem lepiej niż one. Z tego powodu znajomi Dzika uważają go za osobę nie najlepiej przystosowaną do życia, która bez pomocy z zewnątrz zginie, a pozostawiona sama sobie narazi się na wiele niebezpieczeństw. W rzeczywistości jednak, gdy Dzik zdany jest tylko na własne siły, potrafi zabrać się solidnie do pracy – bez rozgłosu, ale skutecznie. Dzik zawsze znajdzie czas i dobre słowo dla drugiego człowieka, odda mu ostami kawałek chleba nawet wtedy, gdy wcześniej został przez tego samego człowieka źle potraktowany. Niejednokrotnie staje się ofiarą własnej serdeczności i dopiero po upływie wielu lat, nabrawszy doświadczenia, staje się nieco bardziej podejrzliwy i nieufny, co i tak nie przeszkadza mu mylić się mimo wszystko. Pod zewnętrzną słabością Dzik ukrywa ogromną siłę i zdolność opierania się wpływowi negatywnych sił. Na Wschodzie mówi się, że Dzik jest zaraz po Małpie zwierzęciem najbardziej przebiegłym w grupie znaków chińskich i jedynym, które jest w stanie oprzeć się hipnozie Żmii, a nawet odnieść nad nią zwycięstwo. Przy całej głębi wiedzy o naturze człowieka Dzik jest w zasadzie bezbronny wobec ludzkiej hipokryzji, fałszu, oszczerstw i złości. Jednocześnie potrafi znieść o wiele większą dawkę negatywnych emocji niż osoby z innych znaków. Bardzo trudno jest go rozzłościć czy choćby wyprowadzić z równowagi, ponieważ pragnie być użytecznym dla każdej istoty ludzkiej i tworzyć tylko dobro. Gdy jednak sytuacja zmusza go do obrony własnych poglądów bądź bezpieczeństwa osób najbliższych, zwłaszcza dzieci, demonstruje niezwykłą odwagę i heroizm. Jego możliwości są pod tym względem ogromne, jak żadnego innego znaku. Drażnienie Dzika lub prowokowanie go może, więc okazać się niebezpiecznym przedsięwzięciem. Większość Dzików to osoby z reguły cierpliwe, potrafiące znieść mnóstwo nieprzyjemności, głupoty i najbardziej kuriozalnych zachowań przyjaciół czy rodziny. Za swój „obowiązek” uważają działalność filantropijną oraz wszelkie formy bezinteresownej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Są wspaniałymi słuchaczami i uczynią wszystko, co w ich mocy, aby pocieszyć drugiego człowieka i pomóc mu, są w stanie włączyć w to nawet swoich przyjaciół i znajomych.

Dzik jest naturalnym mistykiem w sposobie postrzegania świata. Posiada ponadto głęboką wewnętrzną delikatność, która czyni z niego osobę bardzo taktowną w stosunkach z innymi ludźmi. Nigdy nie nasypie soli na czyjeś rany, a w jego słowach nie zabrzmi cień sarkazmu czy krytyki. Wierzy w możliwość ewolucji każdego człowieka i nigdy „nie dobije leżącego”. Te właśnie cechy torują Dzikowi drogę do kariery bez specjalnego wysiłku z jego strony. Większość ludzi ufa mu i gotowa jest mu pomóc. Fortuna patrzy na niego łaskawym wzrokiem i darzy go względami zsyłając mu powodzenie w sprawach pozornie niemożliwych do załatwienia. Jego wiarę i pragnienie bycia pomocnym nagradza nawet cudami. Dzik wie, że jest w gruncie rzeczy bardzo uczuciowy i impulsywny. Ponieważ jednak nie znosi waśni ani okazywania wrogości, woli stłumić negatywne emocje niż otwarcie pokazywać je najbliższym, obrażając ich być może lub raniąc. Osoby urodzone w znaku Dzika są więc najbardziej uczynne i humanitarne w stosunku do bliźnich spośród wszystkich znaków chińskiego horoskopu….

 

KARIERA ZAWODOWA DZIKA….

Miły i budzący zaufanie wygląd zewnętrzny Dzika kryje osobowość o dużej stabilności i naturalnej sile. Z czasem siła ta wzrasta i oddziałuje na charakter i przebieg jego pracy zawodowej. Choć Dziki posiadają wszelkie dane do tego, aby piastować wysokie, odpowiedzialne urzędy, jednak często nie wystarcza im woli, ambicji i zwyczajnej pewności, że istotnie chcą tego wszystkiego – awansów, kariery itp. Bardzo trudno jest im zdecydować się na kompromis z własnym sumieniem, obce im są także nieczyste matactwa, autoreklama, uniki prawne. Zależy im, aby zawsze prowadzić „fair play” i nie brudzić sobie rąk. Jeśli tylko awansowanie w pracy nie wymaga moralnych ustępstw, są w stanie szybko piąć się wzwyż w hierarchii służbowych struktur zawodowych i osiągnąć spektakularny finansowy sukces. Dziki nigdy nie tracą ducha i nie poddają się; nawet największe dramaty i najtrudniejsze problemy nie są w stanie pozbawić ich woli walki, potrafią działać precyzyjnie i z wielką determinacją. Aby wyzwoliła się w nich taka energia, muszą się znaleźć w skrajnie ciężkich warunkach lub przynajmniej w sytuacji ograniczającej ich normalne funkcjonowanie. Dla Dzików wręcz trzeba wynajdywać sztuczne ograniczenia i bariery, ponieważ tylko wtedy mobilizują się i nie zatracają w tak lubianych przez nie przyjemnościach życia. Choć większość Dzików sprawia wrażenie beztroskich i frywolnych, należy pamiętać, że w rzeczywistości jest to tylko maska. Tak naprawdę angażują w swoją pracę dużo energii, wkładają w nią duszę, serce i potrafią zadbać o swe interesy. Dziedziną, którą interesuje się wiele Dzików, jest sfera finansów, prawa oraz nauk humanistycznych. Fascynuje ich także dociekanie prawdy. Przy wyborze zawodu kierują się dwoma kryteriami – poszukiwaniem prawdy dla niej samej bądź dla zapewnienia sobie niezależności i osobistego komfortu. Ponieważ zdarza im się mylić w ocenie, muszą, co jakiś czas zmieniać pracę. Takie niepowodzenia jednak nie wytrącają ich z normalnego życia, zaczynają po prostu wszystko od nowa. Uwzględniając nieco leniwą naturę Dzika i pewną niemoc leżącą w jego charakterze, warto pamiętać, że aby Dzik mógł się rozwijać i aktywnie pracować nad swą pozycją zawodową, trzeba go ciągle do tego popychać, namawiać, drażnić ambicję, stanowczo nakazywać, a nawet sprawiać ból. Nie warto zwracać wtedy uwagi na jego pomruki, chrząkania i biadolenie, tylko, bowiem taktyka czasem nawet dość nieprzyjemnej ingerencji i bezceremonialnego traktowania może w nim rozwinąć chęć zdobywania i zmusić do energicznego działania….

Nie bez znaczenia jest także wychowanie otrzymane w dzieciństwie. Jeśli Dzika od najwcześniejszych lat przyzwyczajano do pracy i obowiązkowości, uczono go, aby w żadnym razie nie rezygnował wobec trudności, znosił mężnie trudne warunki, wytyczał sobie cele i starał sieje zdobywać, wówczas jako dorosły będzie miał znacznie mniej problemów. Jedyna rzecz, której Dzik nie poświęci dla kariery to jego życie osobiste. Jego wysiłki i energiczna krzątanina wokół własnych spraw zawodowych mają dla niego sens tylko wówczas, gdy ma, dla kogo pracować, gdy posiada własną rodzinę i solidnego partnera. Rodzina jest dla niego najlepszym stymulatorem aktywności, niepozwalającym mu spocząć na laurach. Mimo że Dzikom przynajmniej raz w życiu przydarza się katastrofa finansowa, w której tracą cały swój dorobek, potrafią wydźwignąć się z upadku i osiągnąć jeszcze więcej niż poprzednio. Rezygnują wtedy jednak z wielu swoich zasad, stają się śmielsze i natrętne, są w stanie „wykosić” konkurencję, posłużyć się intrygą i nie cofnąć się nawet przed jakimś niedozwolonym zagraniem. Niepowodzenie i zmiana pracy są dla Dzika tym, czym deszcz jest dla wysuszonej ziemi, pozwalają mu zmobilizować siły. Przywołać całą swoją wiedzę i doświadczenie oraz użyć wszelkich sposobów, aby zdobyć i umocnić swe miejsce na ziemi. Rzadko jednak stają się oszustami, złodziejami czy alkoholikami. Obcy im jest egoizm, a wobec własnej rodziny czują się wręcz winni za to, że zawiedli oczekiwania. Los daje często Dzikom trudnych partnerów i wtłacza go w trudne, konfliktowe sytuacje. Lecz te skomplikowane stosunki właśnie nie pozwalają im zamknąć się w sobie, zaś konfrontacja z kłamstwem, którego ofiarą padają oraz jawnym wykorzystywaniem czyni ich mniej łatwowiernymi i zmusza do ciągłej walki o siebie i swoje interesy. Po wielu ciężkich doświadczeniach większość Dzików i tak nie narzeka na biedę i w ich życiu pojawia się wszystko, co jest nieodzowne do szczęścia – pieniądze, sława, sukces, które chętnie i szczodrze dzielą ze swymi najbliższymi. Dzięki wewnętrznej sile i skromności udaje im się zgromadzić dość środków do życia, a wrodzona skrupulatność i oszczędność nigdy nie pozwalają im wyzbyć się wszystkiego i zostać u schyłku życia bez kapitału…..

Jednym z głównych czynników determinujących przebieg działalności zawodowej Dzików jest ich stosunek do pieniędzy. Przeciętny Dzik spytany o swój stosunek do pieniądza, odpowiada najczęściej, że choć jakaś ich ilość jest zawsze potrzebna, nie są one jego namiętnością, może się obejść niewielką sumką. W rzeczywistości nie mówi prawdy, ponieważ bardzo pieniędzy potrzebuje. Marzy mu się komfort i zbytek, a na takie marzenia potrzeba niemało środków. Jeśli można byłoby zorganizować sobie dostatek bez pieniędzy, na przykład poprzez korzystanie z gotowego, należącego do zamożnego partnera, wówczas istotnie pieniądze nie byłyby Dzikom potrzebne. Ponieważ jednak niełatwo jest znaleźć takiego partnera, większość Dzików wydaje pieniądze ostrożnie i dokładnie liczy. Kobiety Dziki mają często skarbonki, które napełniają monetami gromadząc stopniowo środki na jakiś zakup, na przykład mebli lub wycieczki. Mężczyźni Dziki uwielbiają robić prezenty, w związku, z czym często zbierają na ten cel długo i sumiennie, licząc się z każdym groszem jak, nie przymierzając, lichwiarz lub dusigrosz. Zawód Dzika powinien, więc zapewnić mu wysokie dochody i umożliwić wejście w elitarne towarzystwo ludzi mających do czynienia z przedmiotami zbytku i korzystających z nich, na co dzień. Jeśli chodzi o prowadzenie interesów, najlepszym partnerem dla Dzika jest spokojny i inteligentny Kot lub łagodna i posiadająca skłonności artystyczne Koza. Rozwój zawodowy i stabilną pozycję finansową gwarantuje mu współdziałanie ze Szczurem, Bawole, Tygrysem, Smokiem, Koniem, Kogutem lub Psem. Choć nie można mówić o pełnym między nimi zrozumieniu, zazwyczaj na tyle silnie wpływają na poglądy Dzika, że ten nie może skoncentrować się wyłącznie na własnych problemach. Partner urodzony jak on w tym samym co on roku nie stanowi co prawda źródła szczególnej inspiracji lecz sprawdza się jako nieoceniony pomocnik…..

 

Świnia (Dzik) w miłości

Osoby urodzone w roku Świni są wręcz stworzone do życia w związku. Można je bez wahania określać mianem partnerów idealnych, ponieważ zawsze wspierają drugą osobę i dużo dają z siebie. Najlepiej czują się w domu, a imprezowanie ich w ogóle nie pociąga. Wolą zaszyć się z ukochanym w zacisznym zakątku, usiąść przy świecach i lampce wina. Oto idealny wieczór. Seksualność jest istotna dla Świń, lubią być namiętne i okazywać swojemu partnerowi swoje uczucia….

 

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku….

Życie Dzika bywa często bezbarwne. Nie jest ona znakiem zbyt twórczym. Jeżeli więc chce coś ciekawego przeżyć, powinna zadbać o odpowiedni dobór partnera. Szczęście osiągnie z Zającem i Kozą. Również z Tygrysem może wieść ciekawe życie. Unikać powinna Węża i Małpy, chociaż, kto wie, czy emocje doznawane z tymi znakami nie będą czymś lepszym aniżeli monotonia egzystencji z innymi znakami. Największe problemy stworzą Dzikom osoby urodzone w roku Węża i Małpy. Małpy bez skrupułów wykorzystują słabości Dzików, zaś Węże paraliżują ich inicjatywę i hamują rozwój. Najlepsze zawody dla Dzika to lekarz, uczony, architekt, pisarz, poeta, artysta malarz, biznesmen. W grę wchodzi także artysta variete, klown lub komediant. Dziki mogą zostać również gwiazdami muzyki pop…..

 

Świnia (Dzik) w rodzinie

Świnie to oddane matki i ojcowie. Są bardzo kochające i czułe, zawsze wspierają członków swojej rodziny i opiekują się nimi. Do tego – będąc domatorami – uwielbiają spędzać czas z bliskimi i nie muszą balować w każdy weekend, by poczuć się szczęśliwymi. Dzieci są traktowane przez Świnie priorytetowo. Biada temu, kto któreś z nich skrzywdzi, chociażby złym słowem. Świnia zamieni się w prawdziwego demona, jeśli poczuje, że jej rodzina jest zagrożona….

 

DEWIZA ŻYCIOWA „DZIKA”…...

„Spośród wszystkich istot boskich obdarowano mnie najobficiej dobrodusznością i czystością serca. Dzięki swojej bezinteresowności i ufności cieszę się względami Kosmicznej Miłości. Jestem szczęśliwy, nawet, gdy ulegam słabościom lub ustępuję woli innych, ponieważ cieszę się, że żyję w harmonii z innymi. Moim bogactwem są nie tylko dobra materialne, lecz także duchowe. Moja dusza połączona jest kosmiczną więzią z całą ludzkością. Dla myśli i uczuć nie znam granic, a moja dobra wola jest uniwersalna”.

 

Zdjęcia pochodzą z kolekcji body painting » bodypainting, malowanie ciała oraz kolekcji Borisa Vallejo….
Jak również boddypaints.blogspot.com..