Horoskop Chiński 

Dla Urodzonych w Roku „Bawoła”

 

Lata „Bawołu”, Dominujący Żywioł i Patron Planetarny….

19.02.1901 – 07.02.1902     Żywioł Metal,Patron Planetarny Wenus…..
06.02.1913 – 25.01.1914      Żywioł Woda,Patron Planetarny Merkury…
24.01.1925 – 12.02.1926     Żywioł Drzewo,Patron Planetarny Jowisz….
11.02.1937 – 30.01.1938     Żywioł Ogień,Patron Planetarny Mars……..
29.01.1949 – 16.02.1950    Żywioł Ziemia,Patron planetarny Saturn….
15.02.1961 – 04.02.1962    Żywioł Metal,Patron Planetarny Wenus…….
03.02.1973 – 22.01.1974    Żywioł Woda,Patron Planetarny Merkury….
20.02.1985 – 08.02.1986  Żywioł Drzewo,Patron Planetarny Jowisz…..
07.02.1997 – 27.01.1998    Żywioł Ogień, Patron Planetarny Mars…….
26.01.2009 – 13.02.2010   Żywioł Ziemia, Patron Planetarny Saturn…..
12.02.2021 – 31.01.2022    
Żywioł Metal,Patron Planetarny Wenus…….

 

Symbolika Urodzeniowa……

Kolejność w zodiaku: drugi
Szczęśliwe kolory: czarny, zielony, żółty, brązowy
Szczęśliwe liczby: 1, 3, 5
Najodpowiedniejsze zawody: archeolog, architekt, wojskowy, projektant wnętrz, rolnik, makler giełdowy, fizjoterapeuta, agent nieruchomości, ekonomista, ogrodnik, stolarz, mechanik, manager, bankier
Szczęśliwe kamienie: akwamaryn
Planeta rządząca: Saturn
Miesiąc przypisany do znaku: styczeń
Kierunek przypisany do znaku: północny-wschód
Godziny przypisane do znaku: 1:00 do 3:00
Odpowiednik w zachodnim zodiaku: Koziorożec

 

Symbolika pierwiastka -Yin.

 -Yin dosłownie rozumiane jest jako „zacienione miejsce…. Północne zbocze wzgórza…. Południowy brzeg rzeki…. Zachmurzenie…. Zaciemnienie….” Yin reprezentowane jest przez czerń i Księżyc…. Oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury….. Introwersję…. Liczby parzyste….. Odpowiada jej noc….. Symbolizuje wodę lub ziemię. Wszystkich urodzonych w nieparzystych latach….

 

Wróżba Wyroczni I-Ching Dla Znaku „Bawołu”
Heksagram 53 – „Chien – Rozwoju”

Drzewo w górach rozwija się powoli, zgodnie z prawem swego bytu, w konsekwencji oznacza to zakorzenienie. Daje to pojęcie rozwoju, który przebiega stopniowo, krok po kroku. Atrybuty  wskazują również na to, że wskazany jest spokój, który chroni przed osądem i skłania do rozważnych działań, bez agresji, a to sprawia, że ​​rozwój i postęp jest stały i nie przebiega gwałtownie co jednak przynosi nieuniknioną korzyść…. „Drzewo na górze jest widoczne z daleka, a jego rozwój wpływa na krajobraz całego regionu.  Jego wzrost wpływów stopniowo przenika całą okolicę. Ma to więc również  wpływ na pracę ludzi, choć efekty mogą być widoczne stopniowo i nieraz w odległej przyszłości. Przebudzenie wpływu „wielkiego człowieka” ma stopniowy ale trwały efekt. Postęp musi być bardzo stopniowy, by znalazł zrozumienie i zakwitł w sercach „małych ludzi” w celu uzyskania i utrwalenia takich postępów w opinii publicznej i obyczajach „zwykłych śmiertelników”, jest to niezbędne do uzyskania wpływu na kierunek rozwoju społeczności lokalnych. Dokonuje się to przez ostrożną pracę  i stały własny rozwój moralny”……..

 

Żywioły w znaku „Bawołu”…….

Żywioły z znaku według Kosmologii i Astrologii Chińskiej mają fundamentalne znaczenie wzmacniając lub osłabiając przypisane danemu znakowi cech charakteru……..

– Ziemia oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak materializm i trwałość, dbałość o swoje bezpieczeństwo i zapewnienie sobie jak najlepszej sytuacji życiowej i dobrego statusu społecznego i materialnego….
Człowieka z tym żywiołem w swoim znaku cechuje spokój i rozwaga a także mądrość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji….
Ziemia nie pozwala na zbytnie oderwanie się od życia. Ziemiste obdarowanie znaku sprawia, że jesteśmy solidniejsi, jeszcze bardziej chłodni, nieraz wręcz wyrachowani, z zimną precyzja potrafimy kalkulować każde swoje działanie, jednak to sprawia, że jesteśmy bardziej pasywni, że za wiele czasu poświęcamy na analizę zachowania swojego i innych ludzi, a za mało czasu zostawiamy sobie na działanie, które i tak opieramy na podstawie własnych już zdobytych doświadczeń, rzadko wykraczając poza ramy tychże właśnie doświadczeń….
Kobieta z żywiołem Ziemi w swoim znaku jest oddaną matką i żoną, życie rodzinne jest dla niej bezsprzecznie najistotniejsze…….


– Woda oznacza wzmocnienie takich cech charakteru jak zamknięcie się w sobie, skrywanie własnej tożsamości przed innymi, delikatność i wrażliwość. Woda w znaku obdarza dobrą pamięcią, ale i nieraz pamiętliwością, wzmacnia nasze siły życiowe i pomnaża naszą energie życia. Pod wpływem tego żywiołu nieco częściej odwołujemy się do tradycji, utartych zwyczajów i znanych sposobów działania. Woda wzmacnia konserwatyzm i potrzebę czasu do pełnej adaptacji w nowym otoczeniu i do nowych znajomości, potrzebę czasu, do stworzenia stałego związku, wzrost wymagań względem innych, ale i siebie, uzdolnienia artystyczne, wzmocnienie błyskotliwości….

– Drewno w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak łagodność, poczucie równowagi, harmonia sił twórczych, wzmacnia wyobraźnie. Człowiek, który jest urodzony w tym żywiole jest bardzo energiczny i żywiołowy, cały czas ma nowe pomysły na życie, które niezwłocznie chce realizować. Bardzo lubi towarzystwo innych, ale czasem również i samotność. Drzewo sprawia, że najlepiej, jak można, potrafimy wykorzystać swoje naturalne zdolności i skłonności. Drzewo to jak najbardziej naturalny żywioł związany z esencją życia, a więc wzmacnia ich siłę. Lubi dbać o swój wygląd zewnętrzny, w skrajnych przypadkach do przesady, łatwo się zakochuje, ale rzadko trwale….

– Ogień w znaku oznacza wzmocnieni takich cech charakteru jak namiętności, żywotności, żywiołowość, spontaniczność, entuzjazm. Ogień wpływa na emocjonalne podejście do życia, spontaniczność, żywiołowość, zmniejsza panowanie nad emocjami, odczuciami i uczuciami, wyzwala chęć do zabawy i poszukiwanie akceptacji i uznanie w oczach innych, wzmaga poczucie wyższości graniczące nieraz z samouwielbieniem. Osoba obdarzona żywiołem ognia w swoim znaku podejmuje nieraz pochopne impulsywne decyzji. Jest ufna wobec innych, często żyje chwila. Uwielbia życie towarzyskie i potrafi znaleźć się w centrum zainteresowania. Ma szeroką wiedzę towarzyską, którą umiejętnie i spontanicznie wykorzystuje….

– Metal w znaku wzmacnia takie cechy charakteru jak własną samodyscyplinę, surowość w ocenie siebie i innych, silną wolę, determinacje, stałość, nieugiętość, konsekwencje w działaniu, niestety nieraz graniczącą z uporem. Osoba tylko z pozoru zewnętrznie jest spokojna i rozważna, ale wewnątrz niej kipi energia i emocje, wierzy we własne siły i nie uznaje kompromisów. Z kolei ich ambicje określone są przez chłodną logikę. Jeśli kocha to namiętnie i do końca. Lubi nawiązywać nowe znajomości, opiera je na konkretnych przesłankach i wtedy potrafi być Oddalanym, serdecznym, niezastąpionym przyjacielem….

 

 Podstawowe Cechy charakteru Bawoła…….

   Ludzi urodzonych w roku Bawoła cechuje stanowczość i logiczne myślenie. Według legend gdyby nie spryt Szczura Bawół pierwszy otrzymałby błogosławieństwo Buddy, ponieważ to on pierwszy okazał zainteresowanie wezwaniem, zapragnął przejścia ze stanu zwierzęcego w stan człowieka. Bawół przebywa w pobliżu człowieka i obcuje z oddziałującymi na niego siłami ewolucji. Będąc symbolem „uśpionej” aktywności i „przeżuwając” wszystko bez pośpiechu, gromadzi ogromne pokłady energii. Umie przy tym bardzo oszczędnie nią gospodarzyć, starannie przygotowuje się do każdego kroku i wyczekuje na odpowiedni moment, w którym najlepiej będzie wkroczyć do akcji, by nie tracić daremnie czasu. Podobnego postępowania oczekuje także od innych. Bawół jest symbolem dobrobytu osiągniętego ciężką pracą, działa rozważnie i spokojnie, niezawodnie. Bawoły to ludzie uczciwi, skrupułami i pracowici. Nie lubią zostawiać za sobą niedokończonych spraw lub nie rozliczać się z przyjaciółmi czy wrogami. Są wytrzymali i uparci, starają się nie naruszać zasad etyki, szanują prawo, tradycje i porządek. Zawsze wiedzą, co wypada, a czego nie wypada robić, jak należy się ubrać i zachować w określonej sytuacji, choć niewątpliwie nie należy do osób przykładających uwagę do wyglądu. Wyróżniają się niezależnością i indywidualizmem, lecz niezdolni są do obiektywnej oceny ludzi i spraw. Postrzegają świat w barwach czarno-białych, nie są w stanie dostrzec niuansów i odcieni. Przekonane są, że wyłącznie uporządkowane działanie może zapewnić sukces. Raz rozpoczętą pracę doprowadzają do końca, nie licząc na łut szczęścia, ważny jest dla nich jedynie wynik ich pracy….

 

 Postawa i Zachowanie……

   Wielu Bawołom brak dyplomacji, subtelności oraz szerokiej perspektywy postrzegania, toteż nierzadko życie sprowadza ich na manowce lub ściąga na ziemię. Trudno jest zmienić postępowanie Bawołów. Jeśli jednak podejdą do życia pozytywnie i przejawią się w nim od najlepszej strony, bez wątpienia otrzymają godną zapłatę. Osoby urodzone w roku Bawoła są realistami i pragmatykami, nie lubią fantazji, romantycznych gestów czy nierealnych mrzonek. Najważniejsze jest dla nich założenie rodziny, stworzenie solidnej bazy materialnej, sumienna praca, dotrzymywanie zobowiązań, profesjonalizm oraz zaspokojenie potrzeb naturalnych. Miłość, sentymenty i przyjaźń to, ich zdaniem, sprawy drugorzędne i niepoważne. Choć większość Bawołów posiada duży potencjał seksualny, nie realizuje go w sposób wyszukany, lekceważy atmosferę zbliżeń, grę wstępną, gesty sympatii czy okazywanie uczuć. Bawół jest w sprawach serca człowiekiem naiwnym, prostym, by nie rzec prymitywnym. Nie jest w stanie zrozumieć cierpień ludzi targanych wątpliwościami, beznadziejnie zakochanych lub opętanych niszczącą namiętnością, zmuszonych do rozstania się z ideałami. Nie znajdują niczego ekscytującego w poezji, sentymentalnych powieściach, malowniczych krajobrazach, oglądaniu wschodów czy zachodów słońca. Nie potrafią zanurzyć się głębiej w metafizyce świata duchowego ani zaznać przeżyć nadnaturalnych. Są za to wierni, poważni, odpowiedzialnie traktują swoje obowiązki wobec rodziny, partnera i dzieci, dla których są prawdziwą opoką. Lepiej, więc nie czekać od Bawoła na westchnienia, kwiaty, serenady czy miłosne liściki, ma po prostu na głowie ważniejsze sprawy. Jedynie dla osób najbliższych stara się stworzyć atmosferę przytulności komfortu.

   Bawół chciałby, aby go kochano, ale chce też żyć jak sam uzna za stosowne. Duchowe rozterki, psychologiczne rozważania i obfitość emocji ogłupiają go, przyprawiają o ból głowy i paraliżują. Dla większości z nich miłość oznacza po prostu potrzebę fizyczną, taką samą jak głód czy pragnienie. Kobiecie ze znaku Bawoła łatwiej jest zrozumieć subtelną romantykę uczuć, ale i tak preferuje ona bezpieczny układ małżeński, znane, proste sposoby uprawiania miłości oraz partnera, którego jest pewna. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety Bawoły długo przebywają w stanie narzeczeńskim, muszą najpierw dobrze poznać swego partnera, zanim zdecydują się zrobić ostateczny krok. Ich celem jest, bowiem stworzenie rodziny silnej i trwałej….

   W małżeństwie mężczyzna Bawół może okazać się prawdziwym dżentelmenem, rycerzem gotowym uczynić dla swej wybranki wszystko, ale także człowiekiem skrytym i oschłym, z którym jednak nawet milczenie może być przyjemne. Wielu z nich nie lubi robić kosztownych prezentów, ale umie zapewnić rodzinie wysoki standard życia. Z kolei kobieta Bawół jest w małżeństwie osobą solidną, zgodną, starającą się zorganizować mężowi życie równie bezpieczne i wygodne, jak u mamy. Potrafi bezbłędnie rozpoznać jego potrzeby, ustalić, co lubi najbardziej i otoczyć go komfortem. Choć nie daje się porwać namiętnościom, ale i nigdy go nie zdradza, nie stroi fochów ani nie ucieka się do kłamstw. Większość pań Bawołów jest pracowita, skrzętna i schludna, uczciwa i prostolinijna. Interesuje się jak najlepszym prowadzeniem budżetu domowego, jest oszczędna i zaradna….

   Choć Bawoły rzadko narzekają i nie okazują jawnie niezadowolenia, długo przechowują pamięć o urazach i starannie ją pielęgnują. Trudno jest ustalić granice ich cierpliwości, ale gdy się to stanie, eksplodują ujawniając gwałtowny, namiętny temperament. Straciwszy raz zaufanie Bawoła, już nigdy się go nie odzyskuje. Nawet, jeśli pozornie puścił w niepamięć nieprzyjemności i uczyni jako pierwszy krok do pojednania, wspomnienie doznanego rozczarowania pozostanie w nim na zawsze….

 Osobowość Bawoła…….

   Większość Bawołów nie przepada za towarzystwem, nie lubi składać żadnych deklaracji ani wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Jeśli jednak coś obiecają, bezwzględnie dotrzymują danego słowa, wierni są swoim sympatiom i antypatiom. Nie wymigują się od zobowiązań ani powinności, lecz wolą otaczać się ludźmi myślącymi podobnie i sprawdzonymi. Najchętniej utrzymują kontakty z osobami znanymi im od dzieciństwa. Gdy dawni koledzy odchodzą z ich życia, Bawoły pozostają samotne, gdyż niezdolne są do nawiązywania nowych przyjaźni w dojrzałym wieku, nawet, gdy udało im się już zrobić karierę.

  Dzięki ich beznamiętnemu charakterowi i przewidywalności często powierza im się odpowiedzialne stanowiska i władzę. Niezmiernie rzadko zdarza się, by nie poradziły sobie z najtrudniejszym nawet zadaniem w dziedzinie, w której przyszło im działać. Są sprawiedliwe, spokojne, metodyczne i umieją słuchać, trudno im jednak się odnaleźć w atmosferze ciągłych zmian. Są konserwatywne, uparte i pełne uprzedzeń. Podejrzliwie patrzą na wszystko, co nowe i nieznane. Pod skromną, choć schludną powierzchownością Bawół ukrywa nieprzeciętną stanowczość i silną wolę. Cechuje go ponadto wzmożona ostrożność w doborze współpracowników i znajomych.

  Podczas gdy przedstawiciele innych znaków posługują się w życiu sprytem i odpowiednią taktyką, Bawół do wszystkiego dochodzi wyłącznie własną pracą, dokładnością i uporem. Otoczenie ceni go za to, że można na nim polegać i powierzyć mu ważne zadania czy sekrety. Jeśli Bawół nie jest do kogoś przekonany, nie demonstruje tego ostentacyjnie, lecz obserwuje, wyciąga wnioski i po jakimś czasie wie na pewno, czego się może po człowieku tym spodziewać. Gdy raz wyda opinię lub podejmie decyzję, nie sposób go od niej odwieźć, zwłaszcza, gdy sytuacja wymaga od niego jednoznacznych działań. Najbardziej odpowiada mu robienie czegoś konkretnego, poruszanie się w obszarze jasno zdefiniowanym oraz wdrażanie w życie interesujących, wymyślonych przez kogoś innego projektów. Myślą powoli i wolno podejmują decyzje, lecz gdy raz coś postanowią, nie zmieniają zdania, lecz konsekwentnie działają. Najczęściej okazuje się, że wybrali optymalne rozwiązanie. Bawołów często ocenia się nazbyt surowo, gdyż nie uznają za stosowne tłumaczyć, dlaczego postąpiły tak czy inaczej. Nie zabiegają o niczyją sympatię, nie chwalą się. „Lubcie mnie takim, jaki jestem, nie starajcie się niczego mi narzucać” – to dewiza, która przyświeca mu w kontaktach z partnerami i współpracownikami. Cenią go i lubią osoby, dla których ważne jest bezpieczeństwo i pewność. Rzadko okazuje gniew czy zniecierpliwienie, lecz kiedy już zdarzy mu się stracić nad sobą panowanie, nie sposób go uspokoić. Zachowuje się wówczas jak rozjuszony byk, gotowy stratować wszystko, co napotka na drodze. Lepiej mu wtedy nie wchodzić w drogę, a przeczekać dopóki nie ochłonie. Życie nie pozostawia Bawołów bez nagrody. W drugiej połowie życia, po wielu żmudnych wysiłkach docierają w końcu do celu. Do wszystkiego dochodzą samodzielnie, otaczają się pracowitymi i konsekwentnymi ludźmi, takimi samymi, jak oni sami. Natykając się na opór i niechęć, stają się nieprzystępni, autorytarni i grubiańscy. Brak poczucia humoru i zdolności współodczuwania, wąskie horyzonty myślowe i niemożność zrozumienia życia wewnętrznego innych ludzi czyni Bawoła osobą przesadnie wyniosłą i bezkompromisową, oschłą i konfliktową…..

 

 Kariera Zawodowa Bawołu……

   Bawoły są ambitne i żądne zaszczytów. Lubią czuć, że mają władzę i cieszą się szacunkiem, mimo że nigdy się do tego nie przyznają. Całe życie otaczają się ludźmi, których mogliby od siebie uzależnić – od swoich planów, taktyki czy celów. Choć świadomie nie starają się zagarnąć całej władzy, boleśnie przeżywają, gdy zostaną pominięci przy awansie. Osoby na wyższych stanowiskach oceniają bardzo krytycznie – nigdy nie są wystarczająco opanowane, cierpliwe, pracowite, skupione na celu i uczciwe, jak oni. Marzy im się najwyższy szczebel władzy, bo tylko tam, jak sądzą, mogliby pokazać, na co ich naprawdę stać. Osiągnąwszy cel wykazują wielkie zaangażowanie i samodzielność. Postępują uczciwie i odpowiedzialnie, demonstrują talent polityczny i administracyjny. Potrafią stosować oryginalne rozwiązania i nie zniechęcają się przejściowymi trudnościami, są w stanie zebrać zespół do każdej pracy. W stosunku do przełożonych zachowują się z należnym im respektem, by nie rzec uniżonością, zaś wobec podwładnych są bardzo wymagający. Kierując firmą korzystają nie tylko z własnego doświadczenia, wiedzy i dobrego rozeznania bieżącej sytuacji, lecz także intuicji pozwalającej im przewidzieć rezultaty podejmowanych środków zaradczych.

   Większości Bawołom najbardziej odpowiada realizowanie zleceń, tj. wdrażanie cudzych idei i projektów. Szczęście sprzyja im w sferze finansów, mają szczególnie szczęśliwą rękę do intratnych interesów. Umieją sobie dobrać właściwych przyjaciół, którzy w trudnych dla Bawołów chwilach gotowi są wspierać i spieszyć z pomocą. Podwładni szanują go i lubią za uczciwość, wierność zasadom, dbanie o dobro zespołu i liczenie się z potrzebami jego członków, a także za sprawiedliwą ocenę wkładu i jakości pracy.

   Poczucie godności i moralna czystość Bawoła nie pozwalają mu uciekać się do intryg, oszustw i zakulisowych rozgrywek po to tylko, by za wszelką cenę osiągnąć cel. Zdarza się jednak, że silnie zaangażowany w jakąś sprawę „idzie na całość”, manipuluje uczuciami i ambicjami innych osób starając się pozyskać ich dla własnych zamysłów. W takich sytuacjach przedzierzga się w istnego tyrana, staje się nieubłagany i bezwzględny, co może doprowadzić nawet do tragicznych w skutkach następstw. Wyniki podobnej postawy są zazwyczaj fatalne nie tylko dla „ofiar” Bawoła, lecz i dla niego samego. W konsekwencji kariera Bawoła może ulec załamaniu, a dalszy jej rozwój być albo niemożliwym w ogóle, albo co najmniej wątpliwym.

   Ponieważ Bawół nie potrafi zaczynać wszystkiego od nowa, z góry przeczuwając i taki scenariusz wydarzeń, gromadzi sobie zawczasu solidny kapitał rezerwowy, przeznaczony wyłącznie na „czarną godzinę”, albo korzystnie inwestuje, na przykład w nieruchomości. Odłożona sumka nie tylko zapewnia mu spokojną starość, ale i dostatek dla dzieci i wnuków. Mimo krachu kariery zawodowej, nie bankrutuje w życiu. Pozostaje mu solidne zabezpieczenie materialne i satysfakcja, że jego majątek pochodzi z uczciwego źródła, okupiony został ciężką pracą, bez uciekania się do spekulacji, łapówek i oszczerstw, którymi gardzi i których się wystrzega. Rozwaga, przezorność i zapobiegliwość towarzyszą mu zawsze, niezależnie od dziedziny, jaką się zajmuje.

   W domu Bawoły czuwają nad literą prawa. Wiedzą, jak wydawać rozkazy, i zwykle oczekują, że bez sprzeciwu będą one wykonywane. Nie są jednak tyranami i każdemu potrafią zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Częściej słuchają głosu rozumu aniżeli serca i raczej należy apelować do ich intelektu niż liczyć na ich emocje. Przecież to rozum buduje rzeczy trwałe, a te Bawoły cenią najbardziej. Wszystkie te cechy sprawiają, że niełatwo jest Bawołom znaleźć partnera na długą drogę wspólnego życia. Kto chce być z Bawołem, musi zaakceptować jego dominację. Dokonać tego może tylko Kogut, Szczur i Wąż. Nie zrozumieją owej dominacji z całą pewnością Tygrysy, Psy i kapryśne Kozy…..

 

Bawół w miłości….

Zakochany Bawół nie potwierdza swoich uczuć werbalnie, nie układa poematów i nie śpiewa pieśni pod oknem ukochanej. Woli poprzeć swoje uczucia czynami, zamiast mówić o nich. Bardzo dużo czasu namyśla się, czy obiekt jego uczuć jest właściwym wyborem i czy do siebie pasują. Musi mieć absolutną pewność w tej kwestii, ponieważ nienawidzi zmian w swoim życiu. Wyznaje zatem zasadę „aż po grób”. Pragnie osoby, z którą będzie mógł rozpocząć stabilny i trwały związek małżeński. Nigdy nie spieszy się do niczego, tak więc i w tym przypadku będzie wolał dwa razy sprawdzić, zanim podejmie ostateczną decyzję (pamiętajmy, że w jego przypadku decyzje są rzeczywiście ostateczne). Z tego też powodu Bawoły mogą wydawać się osobami mało romantycznymi. Z drugiej jednak strony, jeśli się już raz zadeklarują, są całkowicie wierne, jednocześnie oczekując tego od partnera. To wróży bardzo dobrze w każdym związku….

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku….

Polecana para:    Szczur, Małpa,Kogut
Dość Dobrze Rokujący Związek:   Bawół, Wąż, Świnia
Przeciętny, beznamiętny ale możliwy:    Koń, Królik, Smok
Słaby i niewskazany:  Pies, Tygrys, Koza

 

Bawół w rodzinie….

Bawoły są bardzo często nadopiekuńczymi rodzicami. Będą bezinteresownie harowały ponad siły, by tylko zapewnić swojej rodzinie dobrze prosperujący, szczęśliwy i bezpieczny dom. Uważają bowiem, że tylko w takim domu dzieci będą mogły w spokoju dorastać. Oczywiście nie obejdzie się od pewnych wymagań wobec dzieci. Powinny one – według Bawoła – być uprzejme, grzeczne i taktowne. Takie podejście może wydawać się autorytarne, ale za to buduje w członkach rodziny pewność siebie i wzajemne zaufanie. Bawoły (a w szczególności Bawoły płci żeńskiej) wcześnie zakładają rodzinę i najczęściej całkowicie pochłania je opieka i wychowanie dzieci.

 

 Dewiza Życiowa Bawołu……

   „Mam wielką siłę, działam spokojnie i pewnie, dzięki czemu buduję mocny fundament pod cykl życia. Pozostaję nieporuszony w każdej sytuacji i wychodzę naprzeciw nowym doświadczeniom bez lęku. Potrafię być stanowczy i perfekcyjnie wykonywać swe obowiązki. Chcę służyć wyższym celom, toteż gotów jestem dźwigać brzemię sprawiedliwości i duchowej czystości. Wspomaga mnie mądrość praw natury, dlatego bez pośpiechu i cierpliwie czynię swój obowiązek i obracam koło losu. Utrzymując je w mchu tworzę jednocześnie swój los”…….

 

Zdjęcia pochodzą z kolekcji body painting » bodypainting, malowanie ciała oraz kolekcji Borisa Vallejo….
jak również  boddypaints.blogspot.com.