"Post mortem est nulla voluptas "...
Po śmierci nie czas na przyjemności...
Tytus Liwiusz

Gryf

 

 

 

Synonimy:       Gryf….
Antonimy:        Mysz….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –  w pewnych sprawach okażesz niespotykaną u Ciebie determinacje….
Uciekać przed  –  Boisz się zobowiązań… 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Gryf to mityczne zwierzę znane już w starożytności, przedstawiane najczęściej z ciałem lwa oraz z głową i skrzydłami orła. Niektóre źródła dodają jeszcze uszy dzikiego osła. U Greków poświęcony Apollinowi i Artemidzie, symbolizuje siłę i ze względu na jego przenikliwe spojrzenie, czujność. Ponieważ jako orzeł należy on do nieba, a jako lew ? do ziemi, był w średniowieczu symbolem podwójnej bosko ludzkiej natury, jako zwierzę solarne również symbol zmartwychwstania. Symbolika przypisywała gryfom wiele cnót, szybkość (orzeł), siłę (lew) i czujność (ośle uszy), a także waleczność, odwagę i wytrwałość. Jednocześnie przypisywano im także cechy negatywne, jak zachłanność, czy pycha. Także chrześcijaństwo zaadaptowało gryfa jako symbol Chrystusa ? jego boskiej i ludzkiej natury (lew i orzeł). Gryf pełnić miał rozmaite funkcje. Miał być strażnikiem skarbu Apollina w kraju Hiperborejczyków, ciała Ozyrysa, pucharu wina Dionizosa, koła losu Nemezis, czy życiodajnej wody i ognia. Stanowiły też zwierzęta zaprzęgowe Apollina, Dionizosa czy Nemezis, a także rzekomo Aleksandra Wielkiego. Ciągnęły również triumfalny powóz Kościoła w Czyśćcu z Boskiej Komedii Dante Alighieriego. W późniejszej literaturze tę funkcję przejęły hipogryfy. Gryfy miały też pilnować świata przed spaleniem promieniami słońca. Z gryf-ich pazurów wykonywane miały być czary wykrywające truciznę. Przy kontakcie z nią miały się one zabarwiać na czarno. Z żeber ponoć robiono najlepsze łuki, zaś z lotek opierzenia strzał. Pióra miały także leczyć ślepotę. Tego typu artefakty przechowywano często w świątyniach jako obiekty kultu, m .in. w katedrze w Brunszwiku, katedrze w Bayeux czy mieście Grunzwyk w Saksonii……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
W małżeństwie nikt nie mówi prawdy, przed przyjaciółmi nikt nie kłamie...
- Anonim...

« »