Gruźlica

 

 

 

 

 

Synonimy: Gruźlica, Suchoty, Gruźlik, Suchotnik….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Gruźlica – sen oznacza nadwrażliwość emocjonalną, dużą delikatność uczuciową i podatność na zranienie. W samej swej istocie sen oznacza strach przed słabością, ubezwłasnowolnieniem, niemocą zmuszającą do przyjmowania pomocy od innych a także ubóstwem. Odnosi się do trudnego doświadczenia stałej zależności od kogoś z bliższego lub dalszego otoczenia, spowodowanej brakiem samodzielności i dążenia do samoakceptacji. By to zmienić potrzeby odwagi koniecznej do zerwania tego związku i odwrócenie się od niego co oznacza szansę na zwycięstwo nad suchotniczą egzystencją i zdobycie niezależności osobistej…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »