Graal

 

 

 

Synonimy:       Graal…
Antonimy:        ……

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –   szczęście w nieszczęściu….
Trzymać  –  długie i owocne życie….
Szukać  — jesteś gotów zrozumieć ważne sprawy….
Znaleźć  –  koniec Twoich problemów
Nie znaleźć  –  na niektóre sprawy w swoim życiu musisz jeszcze poczekać…. 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Graal to święty przedmiot w którym przechowywano hostię, kielich Ostatniej Wieczerzy lub czara, w której Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa; w niemieckim ujęciu w ,,Parzivalu” Wolframa von Es-chenbach Graal to y kamień o cudownych właściwościach, który użycza pokarmu i wiecznej młodości. W tym kontekście jest zespoleniem chrześcijańskiej legendy z materią arabskiej opowieści przepełnionej symboliką alchemiczną i astrologiczną, a sam Graal, jest wydrążonym kamieniem posiadającym cudowne właściwości,  z swojego pierwotnego  pochodzenia będc szmaragdem, który zdobił diadem Lucyfera i spadł na ziemię w momencie upadku archanioła.  Graal w sennej rzeczywistości nie musi więc występować w postaci naczynia, może być  misą, kielichem, szarym kamieniem, klejnotem, księgą, a nawet człowiekiem czy bytem niematerialnym. Może również symbolizować „Sang Real” – Krew Królów jako wyzwanie do szlachetnego duchowo życia, symbol naszego dziedzictwa.  Jak by jednak się nam w snach nie ujawnił, to nie będziemy mieć żadnych wątpliwości z czym się spotykamy w naszej sennej rzeczywistości. Jest to symbol najwyższego niebiańskiego i ziemskiego szczęścia, również niebiańskiej Jeruzalem. Dostępny tylko człowiekowi czystemu, o tyle też symbol najwyższego stopnia duchowego rozwoju po przejściu przez duchowe próby. Dlatego jego pojawienie prawie zawsze zwiastuje przejście jakiegoś etapu życia i swoisty czas „bez prób” jako czas nagrody na naszej ziemskiej drodze, nagrody na którą sobie już wcześniej zasłużyliśmy. Tak więc symboliczna wyprawa po Graala  nieodłącznie wiąże się duchową przemianą, z podejmowaniem się wewnętrznego trudu, aby osiągnąć szczyt duchowej doskonałości. Graal w tym kontekście naszego snu jest swoistym rodzajem mistycznego doświadczenia, polegającego na swego rodzaju połączeniu się z bytem wyższym, umożliwiającym uruchomienie swojego pełnego potencjału i osiągnięcie doskonałości duchowej . Sen ten wskazuje nam że istnieją prawdy niedostępne dla zwykłej wiedzy, do których można jedynie dojść drogą własnego rozwoju, wtajemniczania w natrę rzeczy i oświecenia, zaś ich osiągnięcie prowadzi do otwarcia się jaźni człowieka, który tego doświadcza…..

 

Więcej przeczytasz na WiedzaDuchowa 24…… 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »