Gorzelnia

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Gorzelnia….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Gorzelnia – symbol ujawnia, że dajemy dowód braku umiejętności dokonywania właściwej oceny lub braku poczucia rzeczywistości i że taka postawa jest niepotrzebnym elementem Twojego życia na jawie. Ważne jest uświadomienie sobie, że owa swoboda wynikająca z różnych względów nie jest do końca prawdą o Tobie i może się okazać bardzo ulotna. Gorzelnia w naszych snach jest pewnym elementem poluzowania sobie obyczajów, odprężenia, posunięcia się w stosunkach względem innych trochę dalej niż nam w normalnym stanie funkcjonowania posunąć się wypada, dalej niż pozwalniają nam zasady dobrego wychowania i taktu. Jest odbiciem źródła naszej niewiedzy, nawyków mających wpływ na określenie dziedziny naszego życia. Sen w swojej istocie przedstawia to, co doprowadziło nas do nabycie określonych skłonności życiowych, zależności, uczuleń, ukazuje przywiązanie do własnych nałogów i nawyków jak i pragnienie, aby położyć temu kres, pragnienie zrozumienia zasad rządzących naszym własnym życiem, zdolność dostrzegania i pojmowania naszych własnych kryteriów życiowych, zdolność kontrolowania emocji, stworzenia stabilnego życia, odczuwania potrzeby równowagi emocjonalnej i duchowej….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »