"Aut vincere, aut mori"...
Albo zwyciężać, albo umierać...
Autor Mi Nieznany

Główna symbolika gwiazd

 

 

 

 

 

 

Synonimy:     Gwiazda Dawida, Heksagram, Pieczęć Salomona, Gwiazda Morza, Gwiazda Polarna, Gwiazda Poranna, Gwiazda Wieczorna…..
Antonimy:    …….

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Gwiazda Dawida   –   Heksagram ? pieczęć Salomona
Gwiazda Morza  –   przyświeca wiernym
Gwiazda Polarna  –  pępek świata

Gwiazda Poranna  – zwiastunka nowego dnia
Gwiazda Wieczorna
  – zapowiada nadciągającą noc
Gwiazda Betlejemska – dążenie do wyższych celów i ideałów

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

 Gwiazda Dawida – Heksagram ? Pieczęć Salomona, sześcioramienna gwiazda utworzona przez dwa nałożone na siebie lub splecione trójkąty; spotykana przede wszystkim w judaizmie, chrześcijaństwie i w islamie, w zasadzie jednak leży także u podstaw indyjskiej. Heksagram jest często w najszerszym sensie symbolem przenikania się świata widzialnego i niewidzialnego, w hinduizmie jest symbolem złączenia joni i lingi…., w alchemii jest także symbolem zjednoczenia wszystkich przeciwieństw, ponieważ składa się z podstawowych form znaków żywiołów, ognia, powietrza, wody, ziemia. Gwiazda Dawida jest w judaizmie symbolem wiary i narodowym emblematem państwa Izrael. C.G. Jung widzi w heksagramie symbol zjednoczenia sfery osobowej z bezosobową lub też pierwiastka męskiego z żeńskim……

– Gwiazda Morza w symbolice chrześcijańskiej określenie Marii, która przyświeca wiernym ponad falami i burzami świata wskazując im drogę i zsyłając pociechę. Pozwala zrozumieć że każde może ma jakiś brzeg a każde utrapienie kiedyś się kończy….

– Gwiazda Polarna to gwiazda, wokół której zdaje się obracać niebieskie sklepienie, dlatego często uchodziła za centrum kosmosu, pępek świata, bramę niebios, oś kosmicznego kota lub najwyższy szczyt góry świata. Obejmuje  zasady, według których żyjemy i wyznaczamy sobie cele……

– Gwiazda Poranna to podobnie jak gwiazda wieczorna, określenie jasnej planety Wenus, jednakże w przeciwieństwie do gwiazdy wieczornej odnosi się ona do porannej pozycji tej planety, jako zwiastunka nowego dnia, symbol ciągłej odnowy lub wiecznego powrotu, symbol światła zwyciężającego noc, stąd w chrześcijaństwie symbol Chrystusa i Marii.  Budzi w nas nowe pomysły, wytycza nowe cele i ideały…..

– Gwiazda Wieczorna to podobnie jak gwiazda poranna nazwa jasnej planety Wenus, jednakże w przeciwieństwie do niej nazwa ta odnosi się do wieczornego położenia Wenus, ponieważ zapowiada nadciągającą noc, przeto w chrześcijaństwie niekiedy jest symbolem Lucyfera. Nakłania do rozsądku, zastanowienia i powagi…..

– Gwiazda betlejemska – gwiazda, która zaprowadziła mędrców do miejsca narodzin Chrystusa. W snach symbolizuje najnowsze wiadomości które zaprowadzą nas do ważnego celu. Symbolizuje dążenie do wyższych celów i ideałów,  przestrzegając jednocześnie by mierzyć siły na zamiary….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Sami sobie wyznaczamy granice. Których nie powinniśmy przekraczać. Dla wielu ludzi zło wydaje się bardziej atrakcyjne, granice mgliste,przekroczenie ich niezauważalne,dające złudne poczucie wolności, nieskrępowania, niezależności. Dobro wymaga poświęcenia, harmoni, upożądkowania, stosowania się do zasad, dzień po dniu, zawsze...
- Anonim...

« »