W dniu, gdy przyjmował uczonych gości. Rabbi Mendel di Kozak zadziwił podczas pewnego przyjęcia swych uczonych gości niespodziewanym pytaniem:
Gdzie mieszka Bóg?
Goście śmiali się z niego:
Cóż za dziwne pytanie? Czyż światy jest pełen Jego chwały?
Rabbi sam więc odpowiedział na swoje pytanie:
Bóg mieszka tam, gdzie pozwala mu się wejść…

Similar Posts:


« »