"Qui scribit, bis legit "...
Kto pisze, ten podwójnie czyta...
Seneka

„Gdy ciało fizyczne umiera, dusza przeżywa, Przyjmuje potem następne ciało”…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Po jednym spotkaniu, łatwo się zaprzyjaźnić, ale razem mieszkając, łatwo się pokłócić...
- Anonim...

« »