Egoista

 

 

 

 

Synonimy:     Egocentryk, Egoista, Samolub, Sobek….
Antonimy:      Altruista, Osoba myśląca o innych…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być  –  Nieporozumienia z otoczeniem…
Kogoś  –  zapowiedź szczęścia i pomyślności…
Kłócisz się z nim  –  podejmiesz mądrą decyzję…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Egoizm to nadmierna albo wyłączna miłość do samego siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat poprzez pryzmat “JA”, nie uznaje wewnętrznie systemu wartości społecznie akceptowanych. Osoba egoistyczna nie musi być postrzegana za taką. Czasem na skutek oportunizmu stara się uchodzić za altruistę, aby dzięki temu wywołać u innych efekt altruizmu odwzajemnionego i tym samym uzyskać cele dla siebie. Egoizm łączy się często z egocentryzmem, arogancją, egotyzmem oraz megalomanią. W sennej rzeczywistości egoista ma dwojakie znaczenie z jednej strony może  ujawniać nasze poczucie winy, że zbyt często myślimy tylko o sobie.  Z drugiej strony może być snem odwróconym i wskazywać by choć od czasu do czasu o sobie pomyśleć. W obu tych przypadkach nasza pełna jaźń nie może osiągnąć centrum i po przez podświadomość interweniuje w naszych snach wskazując na umiar w wyrażaniu siebie. Oczywiście sen może nam wskazywać na czyjś egoizm, wtedy to ważny sygnał który być może na jawie nam umyka, do przeanalizowania czyichś celi i postaw….

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »