Dziwne rzeczy

 

 

 

 

 

Synonimy: Dziwne rzeczy, Dziwne sprawy, Dziwne zachowanie, Dziwna postawa….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Dziwne rzeczy – mają za zadanie przykuć naszą świadomą uwagę na jawie do rozwoju zrozumienia jakiejś z płaszczyzn własnego życia…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Sen przedstawia przebudzenie się świadomości do udziału w procesie dążenie do zrozumienia praw otaczającego nas świata. Wskazuje, że najistotniejsze jest posiadanie zdolności do świadomegorozpoznania wielu zależności płynących ze świata zewnętrznego a mających wpływ nanasze życe. Sen w swej istocie służy naszej zdolności okazania sobie i innym pełnego zrozumienia, gdy nadejdzie taka potrzeba. Ujawnia, że zmierzamy ku odkryciu części indywidualnej własnej istoty, jaką powinniśmy przyjąć na siebie w procesie rozwoju własnej świadomości na drodze do jej podniesienia dla całej ludzkość…

Similar Posts:


« »