Dziewięćdziesiąt dziewięć

 

 

 

 

Synonimy:         Dziewięćdziesiąt dziewięć…….
Antonimy:          Zero……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –   dążenie do prawdy…
Liczyć    ?   umysłowy sukces…
Na papierze   ?   będziesz poszukiwał  swoich ideałów…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Dziewięćdziesiąt dziewięć ? przypuszczalnie ze względu na doskonałą liczbę symboliczną dziewięć jest to liczba słowa amen, obliczona wg wartości liczbowej, którą przyporządkowano literom gr.: a (1) + (40) + (8) + (50). Ilość pereł w różańcu mahometan przypuszczalnie również łączy się z symbolicznym znaczeniem doskonałej dziewiątki.   W naszych snach dziewięćdziesiąt dziewięć to liczba mistrzowska ujawnia się w naszych snach tylko wtedy, gdy dusza jest „obudzona” i świadoma swego powołania. Często osoby, które mają wyrazisty sen o liczbie Dziewięćdziesiąt Dziewięć doznają na jego skutek olśnienia, objawienia i swoistych iluminacji. Dzieje się tak dlatego że liczba dziewięćdziesiąt dziewięć odpowiada za nasz umysł i wszelkie uczucia uniwersalne, zachęcając nas do wewnętrznego rozwoju, będąc za razem nośnikami tajemnic naszej wewnętrznej istoty. Wyrażają nie tylko piękne i wzniosłe cechy , ale i potężna sile, która źle rozdysponowana doprowadzić możne do samounicestwienia, obłędu czy moralnego upadku. W swoim mrocznym aspekcie manifestować się może jako bezwzględność, mściwość, okrucieństwo, wybujałe emocje, ego i seksualizm. Liczba ta reprezentuje zasadę głębokiej transformacji i regeneracji całego naszego szeroko pojmowanego wnętrza i odpowiada za przemiany wewnętrzne, odnowę na wyższym poziomie, transcendencje własnego „ja”, umożliwia kontakt z tymi elementami naszej natury, które dotychczas drzemały ukryte w nieuświadomionych warstwach naszej psychiki……

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »