Dyszel

 

 

 

Synonimy:     Dyszel, Drąg,  Żerdź, Tyka……
Antonimy:     Wóz…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Przesuwać   –   koniec biedy…
Złamany   –   strata wsparcia bliskich osób…
Ciągnąć   –   Twój trud przyniesie Ci pożytek…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Dyszel to swoiste jarzmo jest to drewniana belka sztywno połączona z przednią osią wozu konnego….., w śnie oznacza że popadniesz w zależność od drugiej osoby, która może Tobą sterować. Każdy związek opary na niezdrowych relacjach buduje niepotrzebnie sztuczne bariery i nie pozwala na rozwój osobisty i duchowy. Jakie kol-wiek sztucznie budowane zależności musza wywołać napięcie, bunt i najczęściej rozpad związku. Ratunkiem dla tej sytuacji wydaje się być rozsądne ustalenie zasad i reguł których przekraczać żadnemu z partnerów nie wolno, by z wolna . Tylko poczucie sprawiedliwości i osobistej wolności oddanej dobrowolnie partnerowi może dać nadzieję na utrzymanie w związku ciepłych uczuć….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »