Dwanaście

 

 

Synonimy:     Dwanaście…..

Antonimy:      Zero……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Za pięć dwunasta     –    oznacza, że najwyższy czas podjąć jakąś inicjatywę…
Godzina     –    mówi, że wszystko jest do osiągnięcia przez własną ofiarę….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Dwanaście to często symbol czasu, czego wyrazem jest dwanaście miesięcy roku, godzin nocy i dnia i znaków zodiaku. Dwunastka obraca koło niebios i symbolizuje kosmiczny porządek rzeczy….., jest szlachetniejszym aspektem cyfry cztery. Duchowe znaczenie dwunastki można także znaleźć przez skojarzenie jej z apostołami Chrystusa, plemionami Izraela albo owocami drzewa życia. To podstawowa liczba stosowna przez starożytnych jako systemu dwunastkowego, symbol przestrzenno-czasowego spełnienia, jeszcze dziś ma znaczenie w astronomii i podziale czasu……, jest liczbą miesięcy roku, godzin dnia i nocy, liczbą znaków Zodiaku. W Chinach i Azji znano także podział czasu na okresy trwające po 12 lat. Również w alchemii 12 jest liczbą symboliczną, dlatego, że zawiera w sobie jako dzielniki cztery żywioły i trzy podstawowe zasady alchemiczne ( sól, siarkę, rtęć. W Biblii w myśleniu symbolicznym 12 odgrywa dużą rolę jako symbol doskonałości i kompletności, jest; liczbą 12 synów Jakuba i tym samym 12 plemion Izraela, 12 klejnotów na napierśniku wielkiego kapłana, 12 apostołów, 12 bram niebiańskiej Jeruzalem, niewiasta z Apokalipsy nosi koronę z 12 gwiazdami, liczba wybranych wynosi 12 razy 12 000. Tak więc liczba 12 symbolizuje tworzenie, kreację przez podział, rozłączenie, wyabstrahowanie z materii. Oznacza wszelkie antagonizmy, ideę dualizmu przeciwieństw ? musi istnieć zło, aby można je było odróżnić od dobra, podobnie światło od ciemności, jedność i mnogość, ducha i materię……


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »